FORNØYD: Arfan Bhatti (tv) og advokat John Christian Elden i Høyesterett fredag i forrige uke, der dommen mot Bhatti for forsettlig drapsforsøk ble opphevet. Dommerne konkluderte imidlertid med at norsk jurypraksis ikke strider mot mennskerettighetene Foto: Scanpix
FORNØYD: Arfan Bhatti (tv) og advokat John Christian Elden i Høyesterett fredag i forrige uke, der dommen mot Bhatti for forsettlig drapsforsøk ble opphevet. Dommerne konkluderte imidlertid med at norsk jurypraksis ikke strider mot mennskerettighetene Foto: Scanpix

Høyesterett opphever dommen mot Bhatti

Juryordningen består

INNENRIKS

HØYESTERETT (VG Nett) Høyesterett opphever lagmannsrettens dom mot Arfan Bhatti (31). - Vi vil be om løslatelse, sier forsvarer Jon Christian Elden.

Publisert: Oppdatert: 12.06.09 11:43

En enstemmig Høyesterett slo fredag morgen fast at den norske juryordningen ikke strider mot menneskerettighetene.

Forvaringsdømte Arfhan Bhatti får dermed ikke medhold anken om at jurykjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med menneskerettighetene. Han får likevel dommen opphevet, men på et annet grunnlag.

Det betyr i praksis at 31-åringen har krav på en ny runde i lagmannsretten med en ny jury.

- Ballen hos politikerne

Bhattis forsvarer Jon Chrisian Elden sier det sannsynligvis ikke blir noen ny rettsrunde.

- Det er påtalemyndighetens anke så det må de vurdere. Ut fra det Høyesterett sier er det vel lite sannsynlig - de slår fast at det faktum som påtalemyndigheten prosederte på neppe kan være drapsforsøk, sier Elden til VG Nett.

Han sier han kommer til å begjære sin klient løslatt så fort det lar seg gjøre.

- I prinsippet har han allerede oversonet, sier Elden.

Advokaten mener det nå er opp til politikerne å diskutere juryordningens videre skjebne.

- Det er en balansert og god avgjørelse. Juryordningen aksepteres på prinispielt grunnlag. Høyesterett har kastet ballen over til Stortinget, sier han.

- Svakheter

Bhatti anket en dom for drapsforsøk på åtte års forvaring fra Borgarting lagmannsrett fordi han mener Norge bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Bakgrunnen er at lagmannsretten fant ham skyldig i et drapsforsøk han tidligere var blitt frikjent for.

I dommen fra Høyesterett heter det at lagmannsrettens dom mot 31-åringen må oppheves på grunn av usikkerheten straffeutmålingspremissene skaper om lagrettens lovforståelse.
Med referanse til en rettssak i Belgia hevder advokat John Christian Elden, at Norge bryter menneskerettighetene når juryen i lagmannsretten avgjør skyldspørsmålet uten å begrunne sin beslutning.

I dommen heter også at en manglende begrunnelse for avgjørelsen av skyldspørsmålet er en svakhet ved juryordningen, men at dette likevel ikke gjør at ordningen strider mot menneskerettighetene.

Enstemmig

Saken ble behandlet i Høyesterett sammen med en annen straffesak, som var anket med samme begrunnelse.

I alt 17 av dommerne deltok under ledelse av høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Førstevoterende dommer Hilde Indreberg leste først deler av avgjørelsen, før hun og de 16 andre dommerne voterte.

Dommen var enstemmig.