EKSPERT: Jan Fridthjof Bernt er professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Advokat om SSB-konflikten: Skal mye til for å si opp Christine Meyer

Det skal mye til for at SSB-sjef Christine Meyer kan bli sagt opp fra sin stilling, mener advokat. I verste fall kan saken ende i retten.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Utgangspunktet er at det skal en del til for å bli sagt opp. At Siv Jensen ikke har tillit til Christine Meyer, er ikke nok. Det er heller ikke tilstrekkelig at staten som arbeidsgiver mener at det foreligger «saklig grunn» til oppsigelse, etter arbeidsmiljøloven.

Det mener advokat Thomas Braut Svendsen i advokatfirmaet SBDL, som er ekspert på tjenestemannsrett.

Det har rast rundt SSBs Christine Meyer de siste to ukene, en konflikt som eskalerte til en åpen maktkamp mellom Meyer og hennes sjef Siv Jensen fredag.

Jensen har gjort det klart at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, og ber henne vurdere nøye hva hun vil gjøre fremover. Meyer på sin side, mener derimot at det ikke er noe grunnlag for å si henne opp.

Bakgrunn: Dette er SSB-konflikten

– Det betyr at man må vurdere hvorvidt den kritikken som Siv Jensen har rettet mot henne, er velbegrunnet og tilstrekkelig grunn til å gå til oppsigelse, forteller Jan Fridthjof Bernt, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, til VG.

Bernt sier at dersom Meyer ikke aksepterer dette, kan hun gå til domstolene for å få prøvet om det foreligger en saklig grunn til oppsigelse.

– Mye vi ikke vet

– Det er mye vi ikke vet. Det som er kjernetemaet er om hun har fått saklige velbegrunnede instrukser fra departementet som ikke er fulgt. Disse må gis skriftlig for å være bindende, sier Bernt.

Christine Meyer ble utnevnt til ny administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå i Kongen i statsråd 12 juni 2015.

Maktkamp mellom Meyer og Jensen: Dette er alt du må vite om konflikten

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet bekrefter overfor VG at Christine Meyer er ansatt som tjenestemann i åremålsstilling, eller statstjenestemann.

– Hadde Meyer vært embetsmann, måtte man ha gått til retten for å få henne sagt opp, sier Jan Fridtjof Bernt.

Saken fortsetter under videoen, som oppsummerer SSB-konflikten

Advokat Braut Svendsen sier at et vedtak om oppsigelse eller avskjed må treffes av det samme organet som foretok ansettelsesvedtaket, i dette tilfellet Kongen i statsråd, med mindre kompetansen er delegert til fagdepartementet.

Kommentar: Innvandring ble hennes problem

Meyers stillingsvern reguleres ifølge Braut Svendsen av statsansatteloven, som trådte i kraft 1. juli i år og erstattet den tidligere tjenestemannsloven. Statsansatte kan bare sies opp dersom en av de alternative oppsigelsessituasjonene som er beskrevet i lovens paragraf 20 er oppfylt, sier han.

Saken fortsetter under bildet

I HARDT VÆR: SSB-sjef Christine Meyer på vei inn til et av sine møter med finansminister Siv Jensen. Foto: Line Møller VG

– Staten må føre bevis for at Meyer enten på grunn av «vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen», eller at Meyer «gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter». Hva som ligger i «vedvarende mangelfull arbeidsutførelse» må anses som uavklart.

Må føre bevis for grov uforstand i tjenesten

Braut Svendsen sier at det i den nye loven gis en utvidet adgang til å gå til oppsigelse ved at oppsigelsesgrunnlaget «gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter» ble tilføyd.

Skaffer støtte: SSB henter inn PR-hjelp

– Men spørsmålet er hva som menes med det. Etter tjenestemannsloven var dette ikke oppsigelsesgrunn, og krenkelsene måtte da være tilstrekkelig alvorlige til å gi grunnlag for avskjed. Ett tilfelle ikke er nok. Det må være snakk om gjentatte krenkelser av sine tjenesteplikter, men her må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Saken fortsetter under videoen

Ved en oppsigelse kan arbeidstakeren som hovedregel stå i stillingen til saken er avgjort, det vil si også etter at klageinstansens vedtak foreligger. Ved avskjed må arbeidstakeren gå på dagen, men først etter at klageinstansens vedtak foreligger. Dersom den statsansatte skal fjernes før dette, må vedkommende suspenderes.

– For å gi en statsansatt avskjed, må staten i et tilfelle som dette føre bevis for at det enten foreligger grov uforstand i tjenesten eller at Meyer grovt har krenket sine tjenesteplikter, sier Braut Svendsen.

Les også

 1. SSB-styret diskuterte ikke Meyers stilling

  Ledelsen i SSB møttes fredag ettermiddag til styremøte. Meyers stilling som sjef var ikke oppe til diskusjon.
 2. Dette er SSB-saken

  Konflikten mellom Statistisk sentralbyrås (SSB) sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen har pågått i over to…
 3. Tillitsvalgte varslet om prosessen i SSB i mai

  Det fortsetter å storme rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) og sjef Christine Meyer.
 4. SSB-flytting kan gå ut over viktige klimatall

  For Miljødirektoratet er det helt avgjørende å få tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
 5. Finansdepartementet: Møtet med SSB-direktøren var ikke et oppsigelsesmøte

  Christine Meyer understreket at SSB er et faglig uavhengig organ, der finansdepartementet ikke kan gi instrukser om…
 6. Meyer: – SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit

  SSB-sjef Christine Meyer sa ikke opp jobben sin i dag. Etter et allmøte med SSB går hun i stedet ut mot…
 7. Reagerer på SSB-sjefens forskning på ledelse

  I 2009 fikk SSB-leder Christine Meyer publisert en forskningsartikkel om strategisk manipulasjon av endringsprosesser og…
 8. Kristin Halvorsen bekymret for SSB-endring

  Klimaforskningsdirektør Kristin Halvorsen og forskerne ved hennes senter, frykter for klimakonsekvensene om Statistisk…
 9. SSB-tillitsvalgt: – Ansatte bekymret for byråets evne til å levere

  SSB-direktør Christine Meyer skal på et tredje møte med finansminister Siv Jensen fredag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder