VIDEOBEVIS: Video-opptak fra skolens overvåkingskamera blir av retten vurdert som vesentlig for at voldssaken på Etterstad videregående skole kunne oppklares og føre til domsslutning i tingretten.

VIDEOBEVIS: Video-opptak fra skolens overvåkingskamera blir av retten vurdert som vesentlig for at voldssaken på Etterstad videregående skole kunne oppklares og føre til domsslutning i tingretten. Foto: Politiet/Etterstad videregående skoles overvåkingskamera

Dømt til ett års fengsel: Sto bak elev-vold og ran mens han avtjente samfunnsstraff i antivold-organisasjon

De tre unge mennene som ranet og gikk til angrep på en elev med kosteskaft og stoler, er dømt til fengsel og samfunnsstraff. Den ene avtjente samfunnsstraff i en antivoldgruppe da volden ble utøvd.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

To av av de unge mennene ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år hver, hvorav henholdsvis fire måneder og seks måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Den tredje ble dømt til 280 timers samfunnsstraff, ifølge domsslutningen som blir forkynt for de impliserte torsdag.

Samtlige var under 18 år da handlingene de er dømt for, ble begått.

Les også: Eleven som ble banket opp: Alt ble svart

I rettens vurdering kommer det frem at dette er den ene av ungdommenes tredje straffedom for voldslovbrudd.

Det straffbare forholdet i denne saken ble begått mens han avtjente samfunnsstraff hos en antivold-organisasjon, går det frem av dommen.

Så du denne? Rektor: Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med

– Det er ikke helt uvanlig at unge som avtjener samfunnsstraff hos oss, er kriminelle gjengangere, dessverre, sier lederen for organisasjonen til VG.

– Noen klarer å komme seg ut av vold og kriminalitet etter samfunnsstraffen, men jeg er ikke overrasket over at ikke alle klarer det, legger han til.

Stoler og kosteskaft

Retten finner det bevist at både den unge mannen som avtjente samfunnsstraff og de to andre i fellesskap angrep og ranet en elev på Etterstad videregående skole inne i et klasserom i storefri den 3. januar i år.

Fått med deg? Nektet å komme ut. Da kom de og banket meg der jeg satt

KLASSEROMMET: Rektor Bjarne Askrimsplass (t.h) og assisterende rektor Erik Horgen viste VG tidligere i år klasserommet der overfallet og ranet fant sted på Etterstad videregående skole. Foto: Hallgeir Vågenes VG

To av dem begynte å slå en elev med stoler og kosteskaft. Den tredje holdt vakt ved døren mens volden pågikk, skriver retten i domsslutningen.

De unge mennene fikk også offeret til å gi fra seg 200 til 400 kroner i kontanter, en mobiltelefon og koden til denne, hvoretter en av dem ga de andre elevene i klasserommet beskjed om at de ikke hadde sett noe.

Viktig video-opptak

Les gjerne: Vold en del av hverdagen ved flere Oslo-skoler

For alle de tre gjerningspersonene har retten lagt stor vekt på informasjon fra skolens videoovervåkningskamera.

Saken ville neppe blitt oppklart uten dette videoopptaket, ifølge retten.

Videofilmen viser ifølge domsslutningen at de tre gjerningspersonene gikk inn i skolebygningen litt over klokken 11.30 – kort tid før angrepet i klasserommet startet. «Inntrykket av at de opptrådte i flokk forsterkes ved at bilder fra skolens overvåkningskamera viser at de også forlot skolen sammen.

Les Astrid Melands kommentar: Et ran i storefri

At disse tre samarbeidet, bekreftes videre ved utskrifter fra trafikkdata som viser kontakt mellom deres mobiltelefoner den aktuelle formiddagen», skriver retten i dommen.

Elev-trioen ikke trodd

Les: Dobling av politianmeldt vold og trusler i Osloskolen

Også basestasjonstreff på mobilbruk viser at to av de dømte oppholdt seg i samme sone som Etterstad videregående skole på gjerningstidspunktet.

Retten har ikke festet lit til forklaringene om at de ikke var med på ranet og handlingene på skolen.

To av de tre dømte, som alle har innvandrer-bakgrunn, har hevdet i avhør at de var til stede på sin egen skole og ikke på Etterstad - på tidspunktet for hendelsen.

Men dette er ikke tilstrekkelig til å skape rimelig tvil om skyldspørsmålet, konkluderer retten i dommen ved dommerfullmektig Ingeborg Olebakken som rettens leder.

– Integrerings-utfordring

Flere politikere, blant andre innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener volds- og kriminalitetsutviklingen i Osloskolen også er en integrerings-utfordring.

– Mange av skoletaperne er gutter med innvandrerbakgrunn. Dette må skolen ta innover seg, sa Listhaug til VG da skolevolden var tema på et møte med tre ministere, politiet og ledere fra Oslo kommune sist uke.

På den andre siden hevder byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ifølge Dagsavisen at volden på enkelte Osloskoler handler om marginalisering, utenforskap og sosiale forskjeller, og ikke etnistitet.

Forsvarere for to av de domfelte ungdommene, Thomas Rafen Wyller og Caroline Saxegaard Lødemel, sier til VG torsdag ettermiddag at de ennå ikke har fått diskutert med sine klienter om dommen skal ankes.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen forsvarer den tredje som ble dømt. Han sier at dommen kommer til å bli anket.

– Jeg legger til grunn at en slik anke vil slippe igjennom til lagmannsretten. Det er ekstremt sjelden at barn må sone straff i fengsel i Norge, sier Henriksen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder