FIKK BESKJED: SSB-direktør Christine Meyer og ledelsen i SSB fikk beskjed om gruppens syn i vår. Foto: Odin Jæger VG

Viktig innvandringsgruppe i SSB frykter flytting

En viktig innvandringsgruppe i Statistisk sentralbyrå varslet i vår om konsekvensene for ledelsens planlagte flytting til Kongsvinger.

Publisert:

I de siste ukene har debatten rast om Statistisk sentralbyrås (SSB) planlagte omrokering. Den innebærer blant annet at mannen bak innvandringsregnskapene, Erling Holmøy, ikke lenger får forske for byrået, noe som har skapt stor oppstand.

Samtidig vil SSB også flytte en rekke fagmiljøer til Kongsvinger.

Omleggingen er satt på vent frem til onsdagens møte med Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer.

Bakgrunn: SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Allerede i vår uttalte Koordinatorgruppen for innvandringsrelatert statistikk og analyser seg flere ganger i interne høringsuttalelser, og kom med hard kritikk mot den planlagte flyttingen.

LEDER: Silje Vatne Pettersen leder gruppen som kritiserte planene for flytting til Kongsvinger. Foto: Foto: SSB

Gruppen har fem årsverk og består av eksperter på innvandreres integrering og levekår i Norge.

Mister kompetanse

3. mai og 29. juni sendte gruppen interne høringssvar til ledelsen i SSB om den planlagte flyttingen til Kongsvinger.

I uttalelsen 29. juni skriver gruppen blant annet at den mener forslaget er basert på mangelfullt og feil grunnlag.

«Hvis Koordinatorgruppen flyttes til Kongsvinger vil kompetansemiljøet forsvinne», står det i høringsuttalelsen fra 3. mai, før det påpekes at det vil ta lang tid å bygge opp igjen.

Fikk du med deg? SSB-direktøren på oppvaskmøte hos Siv Jensen

En av grunnene er at de fleste prosjektene gruppen arbeider med holder til i Oslo.

Uten kompetansemiljøet vil ikke SSB lenger kunne bidra i samfunnet som før med analyser av integrering og innvandreres levekår, frykter gruppen.

Gruppen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er et bindeledd mellom flere departementer og direktorater som bruker innvandrerrelatert statistikk i det offentlige og for seksjoner i SSB. Gruppen utfører også egne analyser og statistikk om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og er aktive formidlere på dette feltet.

Dette er SSBs syn på økonomien i fremtiden:

Flere konsekvenser

I den andre høringsuttalelsen trekker gruppen blant annet frem følgende grunner til at de ikke burde bli flyttet til Kongsvinger:

  • Hovedaktiviteten på feltet er i Oslo.
  • Forslaget om å flytte gruppen samsvarer ikke med SSBs strategi, blant annet fordi gruppen ofte bidrar i nyhetsbildet. «Å flytte Koordinatorgruppen og bryte opp et unikt kompetansemiljø i Norge, samsvarer ikke med SSBs strategi om å satse mer på analyser, nyheter og samvirke med omverden», står det i uttalelsen.
  • Det er store økonomiske og faglige kostnader ved flyttingen som ikke er adressert.

«Det viktigste grunnlaget for formidling er en bred og grundig fagkompetanse som det tar årevis å bygge opp», skriver gruppen.

Kollega er uenig med Holmøy: Misvisende om kvalitetskontroll i SSB

VG har vært i kontakt med gruppens leder Silje Vatne Pettersen. Hun har følgende kommentar:

– Jeg og gruppen står for innholdet i uttalelsen, men vi ønsker å ta saken internt.

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå hadde ikke mulighet til å kommentere saken tirsdag.

Mye oppmerksomhet

SSB har jobbet med den planlagte omleggingen over lengre tid, men det var først 21. oktober den fikk stor oppmerksomhet. Da kom nyheten om at blant andre Erling Holmøy blir avskiltet som forsker.

Ni dager senere var SSB-direktør Christine Meyer på oppvaskmøte hos finansminister Siv Jensen, etter kraftige reaksjoner på omleggingen.

Les også: SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

Blant annet har tidligere forskningsleder i SSB, Olav Bjerkholt, kalt omleggingen for et politisk kupp. Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) har på sin side uttalt at tilliten til byrået står på spill.

Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har uttalt at internasjonal publisering, som Meyer vil satse på, ikke burde være viktig for byrået.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder