DREPTE MANGE: Denne ulven ble felt i august. Ferske tall viser at den sto bak mange skader på sau. Foto: Statens Naturoppsyn

Én ulv sto bak økning i saueskader

Ulven som ble felt i Østre Toten i august, sto bak en av fem saueskader forårsaket av rovvilt i år.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Totalt er 1.546 sau dokumentert drept eller skadd av de fem store rovviltartene i Norge i år. Det er en økning på omtrent 100 dyr fra i fjor, og i fjor var tapstallene de laveste siden årtusenskiftet, opplyser Miljødirektoratet.

Det er påvist at ulvetispa som ble felt 7. august i Østre Toten, hadde tatt 309 sauer eller lam.

Les også: Regjeringen sier ja til å skyte 26 ulv

Det utgjør nesten en femdel av det totale antallet påviste rovviltskader på sau i år. Ser man bort fra skadene denne tispa sto for, var de øvrige dokumenterte tapene på grunn av ulv de laveste siden årtusenskiftet.

Streifdyr

– At tapene generelt har gått ned, er selvfølgelig en mager trøst for sauebønder som har mistet mange dyr. Ulv kan vandre lange strekninger, og derfor er det vanskelig å gardere seg mot at streifdyr gjør skade, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les også: Ber om bråk

Statens naturoppsyn har aldri dokumentert så få skader på sau gjort av kongeørn som i år. Antallet er halvert siden 2009.

Skader påvist av gaupe er også redusert til en tredel de siste ni årene. Bjørneskader har også gått ned siden i fjor.

Omstilling

Hittil i år er det mottatt 1.286 søknader om å få erstattet sau som er tatt av rovvilt. Antallet har aldri vært lavere, ifølge Miljødirektoratet.

– En del av nedgangen er en direkte konsekvens av omstilling i områder med bjørn og ulv. Det er ikke ønskelig at sau og lam beiter i utmark der det er mye av våre to største rovdyr. Derfor er det også brukt betydelige ressurser for å omstille driftsenhetene i disse områdene og til tiltak for å forhindre skader, sier Hambro.

Antall sau i Norge har økt fra 2,2 millioner i 2012 til 2,45 millioner i 2016. Årets tall er ikke klare. Totalt er det i år søkt om erstatning for tap av 34.034 dyr. Det er en liten økning fra i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder