DETTE ER ET TILFLUKTSROM: Stortinget stasjon er øremerket som tilfluktsrom i tilfelle krig eller krise.

DETTE ER ET TILFLUKTSROM: Stortinget stasjon er øremerket som tilfluktsrom i tilfelle krig eller krise. Foto: Thomas Brun NTB scanpix

Bare halve befolkningen
får plass i tilfluktsrom

Sivilforsvaret har plass i tilfluktsrom til godt under halvparten av Norges nær 5,3 millioner innbyggere, men har ingen beredskap for å klargjøre, bemanne eller drifte tilfluktsrommene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Dette er dramatisk. Vi har tilfluktsrom på papiret, men mangler et opplegg for å få dem til å fungere, sier Jan Bøhler, Aps storbypolitiske talsmann, til VG.

Sivilforsvarets «eier», Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har allerede varslet regjeringen om at tilfluktsrommene ikke er en oppdatert ressurs for sivilbefolkningen i tilfelle krig eller et akutt behov for beskyttelse:

** Tilfluktsrommene ligger ikke hensiktsmessig til, og en stor andel er ikke godt nok vedlikeholdt eller utstyrt.

** Folk trenger informasjon om hvor deres nærmeste tilfluktsrom er, og hvordan de skal forholde seg om de må søke ly der.

Les også: Fem statsråder brøt regjeringens instruks

BEKYMRET: Jan Bøhler (Ap) mener at tilstanden i tilfluktsrommene er en alvorlig beredskapssvikt. Foto: Fredrik Solstad VG

Vil koste store summer

** Om tilfluktsrommene fortsatt skal opprettholdes som beskyttelse for sivilbefolkningen, vil det koste store summer og kreve økt kompetanse på mange nivåer.

** Det eksisterer ingen beredskapsstyrke som kan klargjøre, bemanne og drifte tilfluktsrommene. Det er uklart om de kan klargjøres på 72 timer, selv om det fantes en slik styrke.

**Høsten 2016 ba DSB om at Justisdepartementet og regjeringen tok stilling til Sivilforsvarets fremtidige ansvar og organisasjon, og om sivil beskyttelse skal opprettholdes. Denne rapporten er nå ute på høring med svarfrist i juni.

Les også: Sivilforsvaret rigget flyktningmottak

Plass til 2,5 millioner

Ifølge justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har nasjonen 25.000 tilfluktsrom med plass til omlag 2,5 millioner mennesker. 300.000 av plassene er offentlig eid, resten er i privateide bygg.

Onsdag ble Amundsen konfrontert med DSBs egen tilstandsrapport i Stortingets spørretime av Jan Bøhler:

Da slo Amundsen fast at tilfluktsrommene skal opprettholdes som en permanent beskyttelse for sivilbefolkningen dersom det blir nødvendig, men erkjente klare svakheter:

– En endret sikkerhetssituasjon gjør det nødvendig å se nærmere på driften av tilfluktsrommene, svarte Per-Willy Amundsen.

Les også: Politiet vil beholde politireserven

Tvil om beskyttelse

Jan Bøhler sier til VG at det er nødvendig å ha tilfluktsrom lettere tilgjengelig, også i tilfelle terrorangrep:

– Faren er stor for at et mulig terrorangrep vil ha som mål å spre frykt og derfor vil de ramme myke mål. Da er det vitkig å se på beskyttelse der store menneskemengder oppholder seg. I Oslo sentrum er det T-banestasjonene på Nationalteateret, Stortinget og Grønland som er de største tilfluktsrommene, og jeg er sterkt i tvil om det er mulig å beskytte folk der mot gassangrep eller biologiske angrep, sier Bøhler.

– Regjeringen har valgt å opprettholde varsling med sirener, blant annet med oppfordring om å søke tilflukt. Men vi kan ikke gi befolkningen inntrykk av at det finnes beskyttelse, men ikke ha det. Det er en dramatisk tilbakemelding til oss på Stortinget, legger han til.

Les mer her: Forbereder massevarsling med tekstmelding

SKAL BESTÅ: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier at han vil se nærmere på tilfluktsrommene. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Mangelfullt vedlikehold

– Jeg har allerede bedt Sivilforsvaret og Direktoratet for sivil beredskap om å vurdere hele situasjonen for tilfluktsrommene, sier Amundsen til VG.

– Kontrollene viser at det har vært mangelfullt vedlikehold av noen tilfluktsrom, Men rapportene viser også at rom som brukes aktivt i det daglige, er i god stand. Så snart høringsrunden er over, mpå vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen, i lys av en endret sikkerhetssituasjon, sier justisministeren.

Fjernet krav

Han legger til at Norge får gode tilbakemeldinger i NATO for generelt god sivil beredskap:

– Kravet om at større bygg skulle ha tilfluktsrom ble fjernet i 1998. Men DSB og Sivilforsvaret har vært strenge og avslått mange søknader fra private eiere om å avvikle tilfluktsrommene. Så derfor har vi fortsatt relativt god dekning, og bedre enn mange andre lans, sier han.

– Men holder det å tilby 2,5 millioner mennesker plass i tilfluktsrom, av en befolkning på 5,3 millioner? Hvor skal resten søke dekning?

– Man kan alltid ønske seg 100 prosent dekning., Men hver prosent i økt dekning vil koste en milliard kroner, Det blir 50 milliarder for å nå 100 prosent. Det sier litt om kostnadene, sier Amundsen.

Vet ikke hvor

Han er ikke enig med Jan Bøhler i at situasjonen er dramatisk, men roser likevel Ap-representanten for å søke løsninger:

– Tidligere hadde nok folk en formening om hvor de skulle søke tilflukt om det skulle bli nødvendig I dag har folk neppe noe forhold til det. Jeg er enig med Jan Bøhler i at det trengs en bevisstgjøring, sier Per-Willy Amundsen.

VG PLUSS: «Valkyrien»-Pål Sverre Hagen: TV-serien som gikk i tilfluktsrom

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder