BEKYMRET: Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ha mer kunnskap om partnerdrap. Foto: Frode Hansen VG

– Vi må hindre at disse sakene ender i tragedie

De mange partnerdrapene gjør at justisminister Anders Anundsen (Frp) oppretter ny gruppe som skal vurdere tiltak.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har de to siste to ukene satt fokus på partnerdrap. I snitt er det begått 9,6 partnerdrap i året siden 2000. I år er nåværende partner eller ekspartner offer i hele 39 prosent av alle drap. I syv av ti saker var det registrert vold før drapet.

– Mange av drapene kunne vært forhindret. Det er et alvorlig funn og det følger vi nå opp, sier justisminister Anders Anundsen.

På oppdrag fra Politidirektoratet har Oslo universitetssykehus forsket på partnerdrap i perioden 1990–2012. Rapporten ble klar i fjor og viste at det i 30 prosent av drapene var registrert drapstrusler i forkant, og i hele 14 av drapssakene hadde gjerningspersonen direkte sagt til politi eller hjelpeapparat at det kunne ende med drap.

– Vi setter nå ned en egen gruppe som skal gå gjennom sakene. De skal se på hva som skjedde i forkant og om noe kunne vært gjort annerledes, forteller Anundsen til VG.

OFFER 150: For to uker siden ble Pimsiri Songngam (37) drept av ektemannen i Kirkenes. Han tok også livet av sønnen hennes, Petchngam (12). Foto: Terje Mortensen VG

– Vi må hindre at disse sakene ender i tragedie, sier justisministeren.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm gikk onsdag ut i VG og krevde egen havarikommisjon for partnerdrap som skulle undersøke hvorvidt tiltak kunne forhindret drapet. Sverige har en ordning hvor Socialstyrelsen utfører «dödsfallsutredning» når det skjer drap i nære relasjoner.

– Det er ikke en havarikommisjon som den svenske ordningen, men gruppens arbeid vil gi oss enda bedre kunnskapsgrunnlag. De skal ikke bare se på politiets vurderinger, men se på hjelpeapparatet i et større perspektiv, sier Anundsen.

Hvor raskt kan en slik gruppe være på plass?

– Det skal ikke ta lang tid. Vi jobber med det endelige mandatet nå og er i ferd med å plukke ut de som skal sitte i gruppen, sier Anders Anundsen.

I tillegg opplyser justisministeren at omvendt voldsalarm skal benyttes i flere saker, kommunikasjonen mellom offentlige etater skal forbedres og politiets oppfølging skal bli mer systematisk.

Politiet benytter i dag SARA for å vurdere risiko. Verktøyet inneholder en sjekkliste på 15 punkter som politiet skal bruke når de får inn en familievoldssak. 10 av punktene handler om risikofaktorer rundt voldsutøveren. Fem av punktene er sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet.

– Alle distrikt har egne SARA-koordinatorer. De vurderer selv hvor mange SARA-medarbeidere som blir lært opp. Det har vært en jevn forbedring i bruken de siste årene, men det er fortsatt en del ulikheter mellom distriktene, opplyser Lena Reif, seksjonssjef etterretning og forebygging i Politidirektoratet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder