VALGTE Å GÅ: Asbjørn Michailoff Pettersen (63) valgte å vike sete for yngre krefter etter 41 år i arbeidslivet, sist som prosessingeniør hos MHWirth i Kristiansand. Foto: Trond Solberg VG

Sender seniorer ut i ledighet
- Asbjørn (63) ville jobbet i 7 år til

Ledighet blant 60 pluss-ansatte økte med nesten 30 prosent

Ledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014. Asbjørn (63) hadde tenkt å stå i ingeniør-jobben til han ble 70.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Slik blir det ikke. Om et knapt år er det slutt etter 41 år i norsk arbeidsliv.

Asbjørn Michailloff Pettersen fra Mandal viker sete for yngre krefter som han mener trenger jobben mer enn ham selv på arbeidsplassen MHWirth i Kristiansand.

Etter fire kuttrunder på ett år, følte Asbjørn selv at nå var det hans tur til å takke for seg, selv om han lenge hadde planer om å jobbe som ingeniør til han ble 70.

Les også: Ledigheten sprer seg til flere yrker

Yngre kollega fikk fortsette

– I min avdeling var det sånn at hvis jeg gikk, så ville det føre til at en mye yngre kollega i etableringsfasen med hus, gjeld og familie - fikk beholde jobben. Han hadde større behov for jobben enn meg, beskriver senior-ingeniøren som også har mange år som tillitsvalgt bak seg i ingeniør-organisasjonen NITO.

Pettersen har vært delaktig i nedbemanning etter nedbemanning som representant for de som skulle nedbemannes.

Kommentar: 50, feit og ferdig?

ADVARTE: En forkjølet statsminister Erna Solberg (H) advarte mot å skyve seniorer ut av arbeidslivet mellom hostekuler og inntak av halspastiller og vann under spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Hovedregelen har vært at ansiennitet har trumfet kompetanse og omstillingsevne.

Derfor er han litt overrasket over de nye tallene som kom onsdag fra Senter for seniorpolitikk. De viser at ledigheten for personer over 60, har økt med hele 30 prosent.

Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under 5 prosent, skriver Senter for seniorpolitikk.

Les også: Frykter ledighet på europeisk nivå

Kan bli lærer i Thailand

– Jeg føler meg frisk og rask, har verdifull erfaring og har fortsatt mye å gi i arbeidslivet, sier Asbjørn til VG.

I stedet for å gå ledig hjemme i Mandal, er planen å selge huset og flytte til Thailand for å jobbe som engelsklærer.

Les også: Krangel om grep mot ledighet

– Det tok meg noen dager å sette meg inn i en situasjon der jeg ikke skal jobbe som ingeniør mer. Nå er det sunket inn, og jeg er stadig mer innstilt på å flytte til Thailand der min kone har en solid jobb i en etat underlagt Landbruksdepartementet, sier Pettersen som får med seg 90.000 kroner i en årlig gavepensjon fra arbeidsgiveren.

Det er peanøtter mot det verditapet som samfunnet kan lide med senior-lekkasjen som nå preger arbeidslivet.

En ny rapport utarbeidet for senior-senteret, viser at dersom personer i alderen 58-62 år reduserer sin deltakelse i arbeidslivet som følge av denne utviklingen, kan dette tilsvare 30.000 tapte årsverk og et verditap for samfunnet på 16 milliarder kroner.

Senter for seniorpolitikk advarer mot å bruke omstilling til å fase seniorene ut av arbeidslivet.

Trenger ny kompetanse

«Norsk arbeidsliv trenger både den kompetansen og den arbeidskraften som seniorene representerer», mener senteret.

– Virksomhetene er best tjent med å la kompetanse stå i sentrum, ikke alder. Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt, og stort sett uavhengig av alder, sier direktør Kari Østerud ifølge NTB.

Runa Kerr i Finans Norge, som representerer bedrifter i norsk finansnæring, mener det kan være helt nødvendig å satse på ung arbeidskraft – og at det er mange bedrifter som i dag ivaretar de eldres kompetanse.

– Imidlertid trenger vi ny kompetanse, og den er det ofte yngre arbeidstakere som har, sier Kerr til NRK.

– En slik kompetanse tar tid å lære seg, og finansnæringen trenger det nå, svarer hun på spørsmål om hvorfor ikke de eldre kan skaffe seg ny kompetanse.

Dyr løsning

Å fase ut seniorene vil bryte med det politiske målet for pensjonsreformen, som er å sikre at folk står lenger i arbeid, mener Senter for Seniorpolitikk

– Sluttpakker brukes gjerne for å få smidige nedbemanningsprosesser. For seniorer er det ofte vanskeligere enn de tror å få ny jobb etter at de har tatt imot en sluttpakke. En sluttpakke kan for de eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av arbeidslivet for tidlig, sier direktør Kari Østerud.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det er spesielt menn i seniorgruppen som er blitt påvirket av krisen. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 så har antallet arbeidsledige menn i alderen 55-74 år doblet seg, fra 4.000 til 8.000 personer.

– Årsaken til endringen er nok at det særlig var bygg og anlegg med mange unge som hadde en nedgang under finanskrisen. Nå er det oljerelatert næring som har mange seniorer ansatt, og at det er blitt mer lønnsomt å holde ut i jobb til fylte 62 år. Nå er det dessuten mer bruk av sluttpakker enn tidligere, sier Terje Strøm i konsulentselskapet Ny analyse, som har laget rapporten for Seniorsenteret.

Erna: Utilbørlig press

Statsminister Erna Solberg fikk spørsmål om den økende ledigheten blant 60 pluss-seniorene fra Trond Giske (Ap) i Stortingets spørretime onsdag.

Solberg svarte med å refse arbeidsgivere og arbeidstakere for å sende seniorene i arbeidslivet ut i ledighet.

– I noen selskaper opplever kanskje noen et utilbørlig press på de eldste ansatte. Da må vi være gode til å fortelle at det ikke er akseptabelt. Dessverre har vi også sett at noen fagforeninger synes at dette er greit, sa Erna Solberg i Stortinget onsdag.

– Seniorene skyves ut. Dette bryter med det politiske målet med pensjonsreformen om at folk skal stå lenger i arbeid, sa Giske.

President i ingeniør-organisasjonen NITO,Trond Markussen, er ikke overrasket over at ledigheten stiger så raskt blant seniorene.

– Nei, dessverre, jeg er ikke overrasket. Nå er det mer regelen enn unntaket at de eldste føler seg presset til å gå. Og det blir helt feil.Vi trenger både de unge og de gamle i arbeidsmarkedet. Vi trenger bredden, sier Markussen som har holdt fast ved at ansiennitet skal veie tyngst ved nedbemanninger som mange ingeniører er en del av for tiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder