VIL SNU TREND: Ap-leder Jonas Gard Støre sier det er bransjer i Norge hvor så få er organisert, at det er fare på ferde. Norge nærmer seg et punkt hvor det er flere uorganiserte enn organiserte. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ap-landsmøtet innledes torsdag: Støre vil gi organiserte en milliard

Snart er flertallet norske ansatte uorganisert. Ap-leder Jonas Gahr Støre fremmer seks tiltak som skal gi deg lyst til å være organisert. Ett av dem er en fet sjekk til alle fagorganiserte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Støre sier skattefradraget for fagforeningskontingenten må dobles.

– Jeg mener fagorganisering er så viktig for samfunnet at vi bør ha som mål å doble fagforeningsfradraget i løpet av neste stortingsperiode, sier Støre til VG.

Ekspert om Aps velgertap: Situasjonen er kritisk

I dag er fradraget på 3850 kroner og en dobling vil gi rekordhøye 7 700 kroner. Samlet gir det en skattelette på rundt en milliard kroner, som kan stige hvis det frister flere til å orgnisere seg.

– Det er målet. Fagforeningene og det å være organisert, er en sentral bærebjelke i velferdsstaten, som sikrer en seriøs og trygg ramme om arbeidstakerne, sier Støre.

På 1990-tallet var andelen som var fagorganisert i LO og andre organisasjoner opp mot 60 prosent. Siden har andelen falt. I 2004 var andelen nede i 53 prosent. I 2014 hadde andelen sunket til 51,9 prosent og i 2015 sank organisasjonsgraden til 51,5 prosent, ifølge Fafo.

– Langtidstrenden siden 90-tallet er klar: Vi nærmer oss et punkt hvor de uorganiserte i Norge kan komme i flertall. Det er spesielt i privat sektor, innen bygg og anlegg, varehandel, industri og hotell og restaurant, at organisasjonsgraden går ned og er lav, sier forskningskoordinator, Kristine Nergaard, i Fafo.

Opprørt

I sin landsmøtetale torsdag ettermiddag er den utviklingen i arbeidslivet ett av temaene som Ap-leder Støre trekker frem.

– Det er ikke uten grunn: Jeg brenner for å gjøre noe og er opprørt over utviklingen. Noe alvorlig er på spill for hele samfunnet vårt, når det er stadig nye områder hvor ansatte ikke er organisert og hvor innleie og bemanningsbyråer råder. Nå tar bemanningsbyråer har i dag ikke bare rollen som vikarbyråer, men tar over hele oppdrag. Denne utviklingen hvor det i flere bransjer er hovedvekt av innleid arbeidskraft, er noe som utfordrer hele velferdssamfunnet vårt – hvor fast arbeid har gitt arbeidstakerne trygge rammer om jobbsituasjonen, sier Støre.

Støre og kona: Derfor gikk vi i terapi

Han sier ett av de alvorligste utviklingstrekkene i det norske arbeidslivet er synkende organisasjonsgrad.

– I flere bransjer, som innen bygg og anlegg, ser vi en urovekkende utvikling, med omfattende innleie av utenlands arbeidskraft. Det er i disse delene av arbeidslivet organisasjonsgraden er blitt veldig lav og hvor vi trenger fagforeninger mest. I flere bransjer med fallende organisasjonsgrad ser vi også at lønningene stagnerer eller går ned.

– Hotell og restaurant er en annen sektor. Fellesforbundet har fremmet krav om å allmenngjøre tariffavtalene her, fordi lønningene er under press, sier Støre.

Ikke for å hjelpe LO

Allmenngjøring betyr at det innføres en minstelønn, for å etablere et gulv ingen kan gå under, ei heller utenlands innleid arbeidskraft.

Han sier sterke fagforeninger både en forutsetning for at partene er jevnbyrdige, og for at arbeidslivet er seriøst.

– Vi kan rett og slett ikke få et seriøst arbeidsliv uten et organisert arbeidsliv. NHO-bedrifter som står midt oppe i dette, ser utviklingen. Jeg håper de vinner frem i NHO.

Les også: Høyre fredet fradraget

– Dere kan bli anklaget for å fremme dette for å hjelpe LO?

– Det er en kamp for Norge vi snakker om, hvor folk skal være sikret ordnede forhold på jobben. Det gjelder hun på hotellet på Gardermoen som jeg har møtt, som skal rekke å rydde 15 rom hver dag. Det er den unge lærlingen på en arbeidsplass i Tromsø eller en som jobber i offentlig sektor, som ikke tilbys heltidsjobb.

– Når det er sagt; ja, Norge trenger et sterkt LO, som kan kjempe disse kampene. Gjennom et fagligpolitisk samarbeid skal vi klare dette. Derfor er noe av det første vil gjøre i regjering, å endre arbeidsmiljøloven og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sier Støre.

FALLER: Slik har Aps oppslutning svingt siden Støre ble partileder i 2014. Kilde: Pollofpolls.no Foto: Grafikk: KENNETH LAUVENG

Han sier den norske modellen er helt avhengig av organiserte parter, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

– Det gir oss et sterkt førstelinjeforsvar mot sosial dumping, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Organiserte parter er også avgjørende for å kunne sikre rettferdig fordeling gjennom tariffoppgjørene og en trygg økonomisk styring.

Hard innsats

Støre sier at kampen for et anstendig arbeidsliv ikke vinnes en gang for alle.

– Det krever hard og kontinuerlig innsats. De useriøse og kriminelle aktørene tilpasser seg ofte raskt, og omgår regelverket bevisst. Mange land i Europa har nå store sektorer av «arbeidende fattige,» folk som ikke kan få endene til å møtes selv om de har både en og to jobber. Utviklingen er blitt forsterket og forskyndet av en politikk for mer midlertidighet, løsere ansettelsesforhold og mer innleie.

Støres punkter

Her er de seks punktene Støre vil fremme på landsmøtet:

1. Styrke det organiserte arbeidslivet

Vi vil øke fradraget for fagforeningskontingenten betydelig, noe som er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, og hvor fagforeningene trengs mest. I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

Les også: Innleie gir flere regelbrudd

2. Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nulltimerskontrakter blir ulovlige.

3. Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser

Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

4. Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer

Vi vil snu bevisbyrden ved videreføring av allmenngjøringsvedtak, utvide perioden for varighet av et allmenngjøringsvedtak og senke dokumentasjonskravet.

5. Styrke trepartssamarbeidet

Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet. Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

6. Forsterke tilsynsmyndighetene

Vi vil arbeide for at det opprettes arbeidskrimsentre i alle politidistrikter, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.

Les også

 1. Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder

  Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner i neste periode.
 2. Støre vil gi millioner til organiserte

  GOL (VG) Ap-nisse Jonas Gahr Støre har med en sekk full av skattefradrag til LO-konferansen på Gol – til de som er…
 3. Disse betaler Sivs skattekutt

  Arbeidsledige, småbarnsforeldre og kulturarbeidere må betale deler av regningen når Siv skal gi blå skattekutt.
 4. Blå krise i LO

  GARDERMOEN/OSLO (VG) - I min familie er det tradisjon å flagge på 1. mai, sier Høyre-leder Erna Solberg.
 5. LO-tillitsvalgt tror på norsk farvel til EØS: Brenner for «noxit»

  Fellesforbund-veteran Boye Ullmann tror britenes brexit kan få sin norske variant.
 6. Disse reformene vil Ap-Støre snu

  HAMBURG (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke uten videre avskaffe private behandlingsvalg, veibygging i privat…
 7. Byggfag-krisen krever styring

  Vi må finne løsninger som gjør det mulig å kombinere et felleseuropeisk arbeidsmarked med den norske modellen.
 8. De som jobber for å gi deg lavere lønn

  Jeg blir så forbanna av å høre det samme gamle gnålet om at det «skal lønne seg å jobbe» av de samme folkene som jobber…
 9. Kartlegging: Tøffere å være ung i arbeidslivet

  Blant unge i arbeidslivet er det stadig vanligere å være midlertidig ansatt, mangle arbeidskontrakt, jobbe når andre har…
 10. Stein Erik Hagen: Mangel på jobber til unge kan tvinge frem borgerlønn

  DAVOS (VG) Stein Erik Hagen frykter mange unge vil slite med å komme i arbeid.
 11. EU vil gi roboter rettigheter

  I februar stemmer Europaparlamentet over om roboter skal få juridiske rettigheter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder