BESTEMMER BOMPRISENE: Noen av politikerne som bestemmer fremtidens bompriser i Oslo og Akershus: Fra venstre: Oslo-politiker Andreas Halse (Ap), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådssekretær Daniel Rees (MDG), leder i samferdselsutvalget i Oslo, Eirik Lae Solberg (H). Nærmest til høyre: fylkesordfører Anette Solli (H) Foto: Frank Ertesvåg, VG

Politikerne enige: Bombetaling både inn og ut av Oslo fra 2019

Politikerne bak Oslopakke 3-avtalen bekrefter det skal innføres toveis innkreving i bomringen i 2019. Men det er fortsatt uklart hvor mye det vil koste å passere en ny, indre bomring.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det kom frem etter at Oslopakke 3-gruppen og politikerne fra Oslo og Akershus og veidirektør Terje Moe Gustavsen hadde et fem timer langt møte i Oslo andre pinsedag.

– Bomringen vil bestå av en toveis innkreving med like stor bomtakst begge veier, sier fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus til VG.

Les også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange

– Da legger man til grunn at det blir ca. halvparten hver vei sammenlignet om det hadde vært enveis innkreving, supplerer leder Eirik Lae Soberg (H) i samferdselsutvalget i Oslo.

Opplegget går også ut på at det innføres en times fritak fra bombetaling etter at en bilist har betalt enten i bomringen eller den indre bomringen.

Argumentet for omleggingen til toveis innkreving er et mer fleksibelt system der bilistene for eksempel unngår rushtrafikken den ene veien til- eller fra jobben.

Les gjerne: Oslopakke 3-avtalen

Indre bomring

Men dette skal innføres først i 2019, etter at de nye satsene innføres fra oktober i år - fortsatt med enveis innkreving når bilistene kjører inn i Oslo.

DAGENS PRIS: 34 kroner er dagens pris i bomringen i Oslo - som her ved Skøyen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Politikerne brukte en del av tiden under møtet mandag til å diskutere størrelsen på bomsatsene i neste fase av bompengeinnkrevingen - som skal innføres fra våren 2019. Spesielt er bomprisen i den nye, indre bomringen usikker. Der foreligger det ennå ikke noe presist sluttresultat av forhandlingene.

Ikke bare i Oslo: Bompengesjokk i Bergen

Men det er anslått i Oslopakke 3-avtalen at passering i rushtiden vil koste rundt 58 kroner for en diesel personbil også fra 2019 i den eksisterende bomringen - altså rundt 30 kroner for passering hver vei med toveis innkreving.

Nye bomstasjoner i indre bomring

Det gjenstår imidlertid fortsatt beregninger om hvor store bominntekter som må til for å dekke de enorme investeringene i Oslopakke 3, som ny T-banetunnel, ny Fornebubane og ny E18.

I tillegg er det uenighet internt i utvalget om hvor de nye bomstasjonene i den nye, indre bomringen i Oslo skal plasseres.

– Det gjenstår også å konkretisere en rettferdighet - at flere skal være med på spleiselaget, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til VG.

MARATON-MØTE: En fritidskledd veidirektør Terje Moe Gustavsen tar på seg jakka etter fem timer i møte på andre pinsedag om bomtakster og finansiering av Oslopakke 3. Til venstre: leder Solveig Schytz (V) i samferdselsutvalget i Akershus. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Blant annet har Høyres Eirik Lae Solberg i forhandlingene gått mot at bomstasjoner skal settes opp mellom boligområder og butikksentra i noen bydeler i Oslo.

Han har blant annet foreslått at en bomstasjon ved Høyrebastionen Bygdøy droppes med denne begrunnelsen, ifølge Klassekampen.

Enorme investeringer

Men mandagens maratonmøte forklares med andre ting enn plassering av bommene lokalt.

– Vi diskuterer en totalitet på pluss minus 100 milliarder kroner over en 20-års periode. Derfor bruker vi en del tid på en ansvarlig håndtering av dette, og vi er ikke bekymret for den tidsbruken, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til VG.

Leder Solveig Schytz (V) i samferdselsutvalget i Akershus, sier man nå vil sikre seg at bominntektene er store nok til å finansiere investeringene.

– Vi trenger noen nye finberegninger for å være sikre på at vi treffer med inntektene som behøves i innføringen av bommer og bomtakster i trinn 2 for å finansiere Oslopakke 3, forklarer Schytz.

Det som ble klart i maraton-møtet mandag, er at fra oktober i år blir de nye bomtakstene 58 kroner i rushtidene for en diesel personbil - mot 34 kroner i dag.

Personbiltakstene blir da som følger:

* Rushtidtakst dieselbiler: 58 kroner.

* Rushtidtakst bensinbiler: 53 kroner.

* Normaltakst dieselbiler: 48 kroner.

* Normaltakst bensin: 43 kroner.

* Elbiler/nullutslippsbiler gratis.

* Bombrikkerabatten blir på 10 prosent.

For tungekjøretøyer blir takstene slik:

* Normaltakst tunge kjøretøy Euro 6: 100 kroner.

* Normaltakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 160 kroner.

* Rushtidtakst tunge kjøretøy Euro 6: 130 kroner.

* Rushtidstakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 190 kroner

I bompengeinnkrevingens trinn 2, trolig fra 1. mars 2019, blir det vesentlige endringer:

* Det innføres nye bomstasjoner på bygrensen fra Follo, Romerike, Nittedal og for trafikk fra Fornebu som ikke passerer en egen Bærumsbom i dag.

* Nye bomstasjoner eller en ny «indre bomring» i Oslo etableres på innsiden av dagens bomring / i bydeler for at flere bilister/beboere skal bli med på spleiselaget.

* Elbiler/nullutlippsbiler betaler 10 kroner i normaltakst og 20 kroner i rushtiden (Hydrogenbiler er i denne avtalen unntatt fra betaling i bomring).

* Det innføres 20 prosent brikkerabatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder