– Mye av regelverket er gått ut på dato

ETTERLYSER RYDDESJAU: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener det er store rom for forbedringer i Nav-systemet. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Arbeidsministeren ut mot «regel-jungelen» i Nav

Arbeidsledigheten stiger i Norge. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil rydde opp i Nav, og har allerede fire krav til endringer klare.

Artikkelen er over fire år gammel

Denne uken kommer det nye ledighetstall fra både SSB og Nav – og lite tyder på at ledighetskrisen forsvinner med det første. Januartallene til Nav viser at over 93.000 nordmenn er arbeidsledige, 109.000 hvis det medregnes de som er på tiltak.

Ifølge SSBs statistikk går over 127.000 nordmenn uten jobb.

Nå går den ferske arbeidsministeren Anniken Hauglie (H) for første gang ut mot det hun betegner som et regelverk som er overmodent for forandring.

– Det jeg har sett i de månedene jeg har vært i arbeidsminister, er at det er mye regelverk, prosedyrer og byråkrati som er gått ut på dato – og som motvirker at folk kommer ut i jobb. Jeg har sett stort rom for både forenkling og forbedring i det lovverket som Nav forvalter, sier Hauglie til VG.

– Rydd opp!

Nå sender hun et brev til Nav der hun ber om at det identifiseres og plukkes ut alt av regelverk, prosedyrer og «flaskehalser» som forsinker å få folk tilbake i jobb – og så presentere dem igjen for statsråden.

Arbeidsministeren har allerede gått inn for fire endringer i dagpengeregelverket til Nav:

• Det skal bli lettere å kombinere utdanning og dagpenger

• Du skal kunne fullføre utdanningen du hadde påbegynt da du ble arbeidsledig

• Du kan gå lenger på dagpenger når du skal starte egen bedrift

• Regelen om at du må søke andre jobber i tre måneder før du kan starte din egen bedrift, blir fjernet

Hauglie og LO-Gerd møttes til debatt: – Dere beveger dere i sirup!

– Når vi på så kort tid har funnet fire konkrete endringer i regelverket, så er jeg helt sikker på at det finnes også annet regelverk, prosedyrer og byråkrati som er overmodent for å byttes ut, sier Hauglie.

– En jungel av regler

Hun ber Nav om å gå kritisk gjennom hele apparatet sitt.

– Det er en jungel av regler og ordninger som motvirker intensjonen med å få jobb. Hvis Nav skal bli bedre i jobben sin, må det en «ryddesjau» til. De må identifisere flaskehalsene så raskt som mulig, slik at vi får ryddet dem ut av veien, sier hun.

Tidligere minister angriper Nav-«sutrerne»: – Du må slåss for å lykkes

Få med deg: Nav-skjemaer får statlig slakt

Tror Nav-ansatte sier «amen» til forenkling

Arbeidsministeren vil ikke konkret gå inn på de ytterligere endringene i regelverket Nav bør foreta seg, men forbereder en Nav-melding som skal legges frem for Stortinget i løpet av våren. Den skal blant annet svare på ekspertgruppens anbefalinger, hvor en av konklusjonene var at Nav gjør for lite for å få folk ut i jobb.

– Jeg tror mange Nav-ansatte oppfatter at de har et regelverk som begrenser dem i å gjøre en god jobb. Jeg tror både brukerne og de ansatte sier «ja og amen» til at vi går inn for å forenkle Nav, sier Hauglie.

Nav ønsker Hauglies initiativ velkommen.

– Dette er et initiativ vi ønsker velkommen. Vi har lover, regelverk og egne rutiner å forholde oss til, og det er sunt med en kritisk gjennomgang. Jeg antar at vi vil finne potensial for effektivisering som vil komme brukerne til gode. Vi vil nå gå nøye gjennom brevet fra departementet og gi et svar innen 5. mars, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

LO-leder Gerd Kristiansen er enig i at regelverket er for rigid, men mener hovedproblemet er at det ikke finnes nok arbeidsplasser.

– Arbeidsministeren bør fokusere på å gjøre det lettere for Nav å få folk tilbake i jobb. Jeg hører om om saksbehandlere med 200 ulike klienter, uten mulighet og ressurser til å følge opp. Da hjelper det lite å fikse på regelverket. Man må gi de ansatte rom til å gjøre jobben sin, mener hun.

DUELLANTER: LO-leder Gerd Kristiansen og arbeidsminister Anniken Hauglie, her i verbal duell om arbeidsledigheten. Foto: Harald Henden , VG

På det punktet har ikke regjeringen gjort jobben sin, mener Kristiansen.

– Bare i år må Nsv kutte 78 millioner eller 120 stillinger, i en situasjon med økende ledighet og arbeidsmengde. Arbeidet fremover i Nav må være av en grundig og systematisk karakter. Ryddesjau eller å røske opp er dramatiske tulleord i en slik sammenheng.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder