MÅ I RETTEN: Magnus Holøyen (bildet) og broren Lars Peder Holøyen krever erstatning fra staten etter at de ble satt under vergemål mot sin vilje.

Rettssak i oktober: Tolga-brødre krever erstatning fra staten

BERGEN (VG) Brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen kjemper for å få erstatning fra staten etter den såkalte Tolga-saken. I oktober møter de regjeringsadvokaten i Oslo tingrett i en fire dager lang rettssak.

Publisert:

I 2018 avslørte VG at Lars Peder Holøyen og Magnus Holøyen var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen. De ble deretter satt under vergemål mot sin vilje.

En regjeringsoppnevnt gransking slo senere fast at saksbehandlingen var mangelfull « ...på alle områder og nivåer som er undersøkt».

Les også

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen: – Beklager at vi ikke møtte brødrene

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sier at de stolte på vurderingene som ble gjort i Tolga kommune.

Over fire år senere pågår Tolga-saken fortsatt i rettsvesenet.

I august 2022 skrev VG at brødrene krevde inntil en halv million kroner hver i erstatning fra hjemkommunen. Saken skulle opp i tingretten i januar i år, men i september i fjor kom partene til en løsning.

Ifølge Arbeidets Rett innebar forliket mellom Tolga kommune og Holøyen-brødrene at brødrene fikk 200.000 kroner hver. I avtalen beklager kommunen at det kan ha blitt begått visse feil som har vært en belastning for brødrene, men tar ikke noe ansvar for behandlingen de fikk, skrev NRK.

KREVER TO MILLIONER: Advokat Nicolai V. Skjerdal representerer brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen.

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet er saksøkt fordi det var Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) som vedtok at brødrene skulle settes under vergemål.

Saken kommer opp nesten tre år etter at stevningen ble sendt.

– Det har tatt tid først og fremst fordi vi i forkant av rettssaken mot staten måtte gjennom tre rettsinstanser, helt til Høyesterett, for å få avklart at kommunen kunne holdes ansvarlig. Vi kan ikke laste staten for den tidsbruken, sier brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal til VG.

OSLO TINGRETT: Fire dager er avsatt til erstatningssaken Lars Peder Holøyen og Magnus Holøyen har reist mot staten. Saken starter i Oslo tingrett 10. oktober.

Skjerdal har tidligere uttalt at brødrene krever en million kroner hver i erstatning fra staten.

Han bekrefter at det fortsatt gjelder.

– Vi ber retten utmåle erstatning etter rettens skjønn. Vi fastholder at nivået bør være betydelig overfor staten, omkring 1 million for hver av brødrene.

I stevningen skriver han at erstatningen må «reflektere krenkelsenes alvor og varighet», og at den må være en «følbar konsekvens for myndighetene».

– Det vi holder mot staten, er at brødrene ble satt under såkalt frivillig vergemål mot sin vilje. Det var over tid en alvorlig krenkelse, og det må staten kompensere med en erstatning som gir mening, sier Skjerdal til VG.

Skjerdal har tidligere omtalt behandlingen av brødrene som et alvorlig brudd på artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) som omhandler forbud mot nedverdigende behandling, og også brudd på artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

– Lars Peder og Magnus Holøyen krever erstatning for den urett og krenkelse som de er blitt utsatt for ved å ha blitt uriktig registrert som psykisk utviklingshemmet og ved å ha blitt plassert under vergemål mot sin vilje uten tilstrekkelig lovhjemmel, heter det i stevningen til Oslo tingrett.

Det er satt av fire dager til rettssaken som starter 10. oktober.

Senior kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til VG:

– Slik departementet forstår det, er oppreisningskravet mot staten begrunnet i forholdene rundt Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren i Innlandet) sin håndtering av vergemål for saksøkerne. Staten har erkjent at vedtakene om opprettelse av vergemål for begge saksøkerne var ugyldige, og at vergemålene skulle vært opphevet på et tidligere tidspunkt.

Romestrand skriver at siden lovens vilkår for vergemål ikke var oppfylt, har staten erkjent at opprettelsen og opprettholdelsen av vergemålene mot saksøkernes vilje medførte et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8.

– Det var derfor riktig å gi saksøkerne en uforbeholden unnskyldning for de feilene staten har begått, slik blant annet statsminister Erna Solberg gjorde 11. oktober 2018.

Les også

Erna Solberg med unnskyldning til Tolga-brødrene

Statsministeren ber om unnskyldning til de tre brødrene som ble satt under vergemål mot sin vilje.

Romestrand skriver at staten bestrider at de nevnte forholdene innebærer et brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 3.

– Videre mener staten at det ikke er rettslig eller faktisk grunnlag for oppreisningserstatning etter EMK artikkel 13 som følge av bruddene på EMK artikkel 8. Staten har derfor lagt ned påstand om at Oslo tingrett avsier dom der staten frifinnes.

– Utover dette gir vi ingen kommentarer til søksmålet på nåværende tidspunkt.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no