MENN: I flere år har det vært flere kvinner enn menn som studerer.

Bekymret for kjønnsforskjellen blant studenter

Rett under 40 prosent av årets søkere til høyere utdanning er menn. Ikke siden 2008 har kjønnsfordelingen vært like skjev som i år.

Publisert:

I år har 135.980 personer har søkt på en studieplass hos et universitet, høyskole eller fagskole i Norge.

  • Fordelt på kjønn er det 81.889 kvinner og 54.091 menn som har søkt. Det gir en kvinneandel på rett over 60 prosent.
  • Det har vært et flertall av kvinnelige studenter de siste årene.
  • At det er så få mannlige søkere bekymrer flere.

– Det vitner tydelig om et strukturelt problem i norsk høyere utdanning, sier Maika Marie Godal Dam.

Hun er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

På begynnelsen av 1970-tallet var 40 prosent av studentene kvinner. I dag er det omvendt, skriver Senter for likestillingsforskning.

Ønsker tiltak for å minske skillet

NSO krever at regjeringen nå tar forskjellene på alvor.

– Vi mener det er et synlig behov for å forstå årsakene til skjevhetene bak søkertallene, og å finne målrettede tiltak for å redusere kjønnsskillet, sier Godal Dam.

BEKYMRET: Leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, ønsker tiltak for å jevne ut forskjellene.

– Menn og kvinner søker seg til ulike områder og slik har det vært lenge, sier Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Hoel er statssekretær for utdanningsministeren. Han mener at idealet er 50/50, og at utfordringen ligger på studienivå.

– Vi vet at institusjonene jobber godt og målrettet for å få flere menn til å velge for eksempel barnehagelærer- og sykepleierutdanning og flere kvinner til å velge teknologi, men dette er endringer som tar tid, sier han og legger til:

– En positiv utvikling er at i år er det rekordmange kvinner som har søkt IKT-utdanninger.

Foreslår kjønnskvoter

I 2020 foreslo Universitets- og høyskoleutvalget å fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel i høyere utdanning.

Opptaksutvalget, som så på hvordan dagens studieopptak kan endres, foreslo i slutten av 2022 å erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter.

Statssekretær Hoel forteller at kunnskapsdepartementet arbeider med å vurdere forslagene utvalget kom med, og innspill fra eksperter og studiestedene.

– Skremmer bort gutter

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, frykter forskjellen vil forplanter seg i arbeidslivet.

– Mangfold bidrar positivt til innovasjon og utvikling, sier hun.

LEDER: Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne representerer 255 000 medlemmer. Her ved leder Lyngsnes Randeberg.

Randeberg peker på at menn er i mindretall blant søkerne til studiene psykologi, medisin, veterinær og tannlege.

– Vi står i fare for at skyhøye karakterkrav skremmer bort gutter fra å søke. Da går vi glipp av mange dyktige mannlige psykologer, leger og jurister, som har hårfint lavere karakterer enn jentene på videregående. Derfor er det viktig å innføre tiltak.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no