BER OM HJELP: Politidirektør Benedicte Bjørnland ber om at Justisdepartementet gransker båndene til den omstridte rusforeningen, ettersom flere har stilt spørsmål ved politiets habilitet i saken. Foto: Jørgen Braastad, VG

Snur om gransking av omstridt politiforening

Først ville politiet granske seg selv. Så ville de heller selv nedsette en ekstern granskningsgruppe. Nå snur politidirektøren helt, og ber justisdepartementet granske båndene til narkotikaforening.

Av 

Caisa Linea Hagfors

 og 

Publisert:

Den siste tiden har politiets bindinger til den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) blitt kritisert for å skape uheldig rolleblanding.

I lys av dette besluttet politidirektoratet (POD) først en intern gransking. Deretter ombestemte de seg, og varslet en eksternt gjennomgang. Likevel var det POD som skulle utforme mandatet for arbeidet og nedsette et utvalg.

Derfor var flere fortsatt ikke helt fornøyde.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, mente det var skrikende behov for en upartisk gransking. Hun fikk støtte av leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas:

– Ansvaret for å rydde opp i dette ligger hos justisministeren, sa han til VG da.

VG har flere ganger vært i dialog med justisdepartementet, som har sagt at de stoler på at politiet selv vil rydde opp gjennom sin eksterne granskning.

Nå ber imidlertid politiet selv justisdepartementet om hjelp – og anerkjenner samtidig at ikke alle har tillitt til deres habilitet i saken.

Erfarer at det stilles spørsmål ved habilitet

I en pressemelding tirsdag ble det klart at politidirektøren har bedt om at Justis- og beredskapsdepartementet overtar granskningsarbeidet.

– Politiet er avhengig av at befolkningen har tillit til den varslede gjennomgangen av politiets forhold til NNPF og andre frivillige politiorganisasjoner, heter det i pressemeldingen fra Politidirektoratet (POD).

POD skriver at avgjørelsen skjer i lys av siste tids bevegelser i saken, og ettersom det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet.

– Selv om jeg mener vi er skikket og kapable til å utforme mandat og nedsette et utvalg, er det mindre relevant hvis det fester seg et inntrykk i offentligheten at vi ikke har den nødvendige habilitet, kommenterer Bjørnland.

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen: - Gledelig

Førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen, som var tidlig ute med å be om en uavhengig granskning, sier at det er gledelig å se at Politidirektoratet nå går inn for en helt uavhengig granskning.

– Dette vitner om at POD tar kritikken som har kommet på største alvor. Det ville være uheldig for alle, især politiet selv, dersom resultatene fra en granskning kunne blitt anklaget for å være et bestillingsverk, sier Holter.

FORNØYD: Katrine Holter underviser på Politihøgskolen, og har flere ganger understreket behovet for at granskingen skal være helt uavhengig. Foto: Hallgeir Vagenes

Nå håper hun at Justisdepartementet vil sørge for at granskningen får gode rammevilkår, og trekker frem at også politiets ransakingspraksis bør ses i sammenheng med samrøre mellom politiet og NNPF.

– Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til at et utvalg får gjort de nødvendige undersøkelsene. Videre tilsier all kritikken som har kommet rundt ransakingspraksis i mindre narkotikasaker, at utvalget bør gis et bredt mandat, påpeker Holter.

Mener ransakingspraksis bør granskes samtidig

Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, mener dette er en viktig utvikling i saken.

– Det som er viktig nå er at det blir en åpen prosess der alle kan bidra med innspill mandatet og forslag til medlemmer, påpeker Johansen.

Han trekker frem at folk med rusproblemer, og særlig minoritetsungdom, generelt har lite tillit til politiet.

FORVENTNINGSFULL: Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, er glad for dagens nyhet – men forventer at granskningen også vil ta opp flere problemstillinger. Foto: Tore Kristiansen

– Mange har erfaring med straff, invaderende ransaking og ydmykende behandling. NNPF har kjempet for at politiet skal ha tilgang til disse virkemidlene som vi nå vet er ulovlige, sier RIO-lederen.

Han mener derfor, i likhet med Holter, at praksisen med ulovlige ransakinger mot brukerne også blir gjenstand for granskingen, og sett på i sammenheng med politiets rolle som politisk aktør.

– Det har de ikke hadde kunnet gjøre i samme utstrekning som nå uten det dokumenterte samrøret med NNPF.

Publisert:

Mer om

Benedicte Bjørnland

Politidirektoratet (POD)

Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Narkotikapolitiforening

Flere artikler

 1. Politidirektøren varsler ekstern gjennomgang av bindingene til omstridt forening

 2. Krever upartisk politigranskning etter NNPF-bråk

 3. Skjenkesteder slapp prikker i to år: – Svært uheldig

 4. Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF

 5. Politiet hadde skoleundervisning med innhold fra 90-tallet

Fra andre aviser

 1. Politiet ber Justisdepartementet om å overta NNPF-granskning

  Aftenposten
 2. Ansatte i Bergen kommune har jevnlig vært på kurs med ruspolitisk forening. Nå varsler byrådslederen full gjennomgang.

  Bergens Tidende
 3. «En statsadvokat kan ikke opptre som rusaktivist på jobb»

  Bergens Tidende
 4. Politiets tilknytning til Narkotika­politi­foreningen skal granskes eksternt

  Bergens Tidende
 5. Politiet har et stadig verre narkotikaproblem

  Aftenposten
 6. Dette ligner korrupsjon. Hvorfor har ingen arrestert politiet før?

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no