BUSSVEI OVER MOTORVEI: Nye E18 er planlagt med en egen busstrasé eller bussvei som skal sikre bedre flyt for de mange bussene som går ut- og inn av Oslo. Illustrasjonen er fra Stabekk i Bærum. Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Oslo-byrådet vil ta ny bussvei ut av E18-planen - ubegripelig for Høyre

En av hovedårsakene til E18-floken

En ny busstrasé som skal sikre flyt i kollektivtrafikken, foreslås fjernet fra en ny E18 av byrådet i Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er ubegripelig at de vil fjerne et miljøtiltak, mener Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre.

De langdryge forhandlingene om Oslopakke 3 og ny E18 fra Oslo til Asker, fortsetter fredag etter enda et resultatløst møte sist onsdag.

Et av smertepunktene i forhandlingene er ifølge flere kilder en egen bussvei i E18-planen som skal sørge for at bussene til- og fra Oslo får bedre flyt og blir et bedre kollektiv-alternativ til privatbilisme.

Les også: Stor avstand mellom E18-partene

VG kjenner til at Oslo-byrådet vil utsette eller fjerne bussveien, som av både Akershus-delegasjonen, - av Statens Vegvesen og av Oslo Høyre ses på som et hovedgrep for bedre kollektivflyt inn og ut av Oslo.

FORHANDLER: Leder av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

– Absurd at de tar ut bussveien

– Oslo-byrådet og MDG påstår at de satser på buss. Da er det absurd at de i praksis tar ut hele bussveien som er planlagt fra Asker til Lysaker for å få bedre flyt i busstrafikken, sier Eirik Lae Solberg (H) til VG.

Les også: Vil ha permanent køprising og rushtidsavgift

Han sitter i opposisjon i Oslo, men deltar i reforhandlingen av Oslopakke 3.

Lae Solberg er redd en utsettelse eller fjerning av busstraséen betyr at bussene fortsatt i stor grad vil stampe i kø og bli hindret av stadige av- og påkjøringer på E18 som i dagens kollektivfelt.

– Det vil torpedere et av hovedgrepene i kollektivsatsingen på en ny E18. Jeg forstår ikke hva byrådet tenker på, sier Høyretoppen fra Oslo.

Leste du denne? Ikke aktuelt for regjeringen å forhandle bort E18

– Mer vei gir mer trafikk

Hovedforhandler Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra Oslo-byrådet avviser at hun er i ferd med å forhandle bort bedre buss-flyt ved å ville fjerne busstraséen.

FORHANDLER: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg på vei tilbake til rådhuset etter forhandlingene om Oslopakke 3 og E18 sist onsdag. Til høyre: Bergs rådgiver Daniel Rees (MDG). Foto: Terje Bringedal VG

– I forhandlingene opplever jeg at alle parter er opptatt av å styrke kollektivtilbudet i- og inn til Oslo. Uenigheten handler om at vi samtidig skal gjøre det mer attraktivt å kjøre bil. Byrådet lytter til trafikkforskerne som sier at mer vei gir mer trafikk. Når vi vet at staten er dømt i EFTA-domstolen for farlig høy luftforurensing i Oslo er mer vei feil svar, skriver Berg i en sms til VG.

– Vil ikke flyten i busstrafikken bli dårligere ved å fjerne bussveien fra en ny E18?

– Vi vil ha bedre bussløsning med kollektivfelt lenge før E18 eventuelt vil være ferdig utbygd. Vi er selvsagt ikke mot egen bussvei i seg selv, men problemet med dagens planer er at de samtidig øker kapasiteten for privatbiler på motorveien inn til Oslo. Det er uansvarlig å legge opp til økt biltrafikk når vi har store problemer med luftforurensing og klimautslipp, svarer miljøbyråden.

Oslobyrådet vil skyve behovet for en egen bussvei ut i tid etter en evaluering av andre kollektivtiltak de går inn for - i 2018.

I motsetning til Oslo Høyre og Akershusdelegasjonen går Berg og Oslobyrådet inn for at dagens løsning med tre felt i hver retning på E18 videreføres, hvorav et av feltene i hver retning blir kollektivfelt.

– Vil doble bussavgangene

Berg minner om at byrådet i tråd med Ruter og Jernbaneverkets anbefaling har foreslått en styrking av busstilbudet, nytt kollektivfelt på E18, ny bussterminal og bedre prioritering av bussen.

– Vi vil doble bussavgangene nå, istedenfor å vente på mer bilvei. Det er svært vanskelig å forstå hvorfor Høyre raser mot denne planen, når de samtidig påstår at deres hovedmål er bedre busstilbud, kontrer MDG-Lan.

Hun peker på at kollektivselskapene prioriterer store kollektivtiltak som ny T-banetunnel i Oslo sentrum foran E18-utbyggingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder