PÅ TALERSTOLEN: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legger frem ny langtidsplan for forsvarssektoren. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Klassekampen: Regjeringen utsetter forsvarsregning

Regjeringen lover et forsvarsløft til 165 milliarder kroner. Men interne dokumenter viser at det ikke er planlagt store budsjettøkninger for 2017, skriver Klassekampen.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Samme avis skrev mandag at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) opprinnelig mente at Forsvaret måtte styrkes med 206 milliarder kroner over 20 år. Men i forslaget til langtidsplan (LTP), som regjeringen la frem før sommerferien, var beløpet redusert med 41 milliarder.

Nå skriver Klassekampen at interne regjeringsnotater viser at Solberg-regjeringen i svært liten grad planlegger å finansiere den historiske satsingen «Bærekraft og kampkraft» før inneværende stortingsperiode er over.

Dette framgår ifølge avisen av regjeringsnotater fra de interne diskusjonene som ledet fram mot langtidsplanen.

Bakgrunn: Her er detaljene i regjeringens langtidsplan

Kommer etter 2020

De såkalte R-notatene viser ifølge avisen at Søreide siden høsten 2015 har jobbet ut ifra et klart mandat om at til tross for at Forsvaret trenger et betydelig økonomisk løft, så skal ikke løftet komme før etter 2017.

Søreide innrømmer overfor Klassekampen at de største kostnadene i langtidsplanen først kommer etter 2020, men står fast ved at planen er en historisk styrking, og at det kommer en «betydelig økning» allerede i 2017. Hun understreker også at de 165 milliardene de legger på bordet, ikke nødvendigvis vil følge en lineær opptrapping.

Resultatet er uansett at Solberg-regjeringen slipper å prioritere store bevilgningsøkninger til Forsvaret før stortingsvalget neste høst. I en beregning foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som ligger til grunn for langtidsplanen, kommer det ifølge Klassekampen fram at totalt 137,9 av de 165 milliardene regjeringen har lovet Forsvaret, skal betales i perioden 2021 til 2034.

Les Søreides kronikk: Forsvarets langtidsplan hviler på kampkraft og bærekraft

Eksisterer

Både Dagbladet og Klassekampen kunne tirsdag vise til at det delvis graderte FFI-dokumentet faktisk eksisterer, til tross for at forsvarsministeren har svart Venstre at en «en rapport som det henvises til i spørsmålet, ikke foreligger».

FFI opplyser til Dagbladet at det dreier seg om et internt arbeidsdokument i powerpointformat, mens Forsvarsdepartementet omtaler dokumentet som en plansjeserie, og at det ikke kvalifiserer som en rapport i departementets og FFIs terminologi.

Venstre-leder Trine Skei Grande håpet at dokumentet «Langsiktig kostnadsbilde for forsvarssektoren – Kostnadsberegning av endelig forslag til ny LTP» kunne belyse regjeringens planlagte pengebruk, og er lite fornøyd med svaret hun fikk fra statsråden.

– Slik hun svarer her kan jeg ikke ta henne i å svare feil, men jeg kan ta henne for å ha en arrogant og nedlatende holdning til Stortinget. Hun svarer som om vi er idioter. Vi stiller ikke spørsmål om åpne tilgjengelige rapporter, men om tallgrunnlaget departementet har brukt, sier Grande.

Få også med deg: 424 personer får lønn fra Forsvaret uten å jobbe der

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder