PST: Økt bekymring for russisk etterretning i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker økt bekymring for etterretningstrykket utenfra, spesielt fra Russland, i sin ferske trusselvurdering for 2017.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Færre rekrutteres til ekstreme islamistmiljøer, men det er økt bekymring i PST for både russisk etterretning og høyreekstreme miljøer i Norge.

Dette er hovedpunktene fra dagens trusselvurdering:

• Økt bekymring for Russland

Utenlandske sikkerhetstjenester har stor aktivitet i Norge, og da særlig Russland. Russisk etterretning i Norge er omfattende og bekymringen hos PST har økt.

PST-sjef Benedicte Bjørnland vil ikke tallfeste overfor VG hvor mange av staben på Russlands ambassade i Oslo som har etterretning og påvirkning som sin hovedoppgave.

– En ikke ubetydelig del av deres diplomatiske tilstedeværelse har tilknytning til etterretningstjenestene, sier Bjørnland.

– Jobber russiske agenter også ut fra andre miljøer enn ambassaden?

Diplomatisk representasjon er det vi har fremhevet åpent. Men i cyberdomenet sitter man mange andre steder på kloden og kan, meget kostnadseffektivt, drive etterretning mot Norge, sier hun.

• Frykter ikke påvirkning på valget

Tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge: GRU (den militære), SVR (den sivile) og FSB (den interne). Den sivile etterretningstjenesten SVR driver blant annet med politisk etterretning i Norge – både å innhente informasjon om og påvirke norsk politikk.

Men PST-sjefen sier til VG at Russland ikke har noe spesielt å tjene på å påvirke det norske valget i september.

– Frykter dere at Russland vil prøve å påvirke det norske valget?

– Nei vi peker på en utvikling og hendelser i andre vestlige land. Norge skiller seg fra for eksempel fra USA ved at vi har en veldig konsensus rundt vår utenrikspolitikk og også politikken knyttet til at vi er medlem av NATO. Det står de fleste partiene bak, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

– Vi vurderer at Russland ikke har noe spesielt å tjene på å påvirke stortingsvalget, men vi kan selvsagt ikke utelukke det, sier PST-sjefen.

PST mener imidlertid at Russland driver en bredt anlagt kampanje i Vesten for å svekke oppslutningen om sanksjonene mot landet.

– Fremmede makter vil aktivt prøve å bearbeide personer rundt politiske prosesser som kan påvirke norsk politikk. Dette gjelder personer som er involvert i utvikling og iverksetting av politikk, spesielt sikkerhetspolitikk, nordområdene, Svalbard og de som jobber med naturforvaltning i disse områdene bør ha en særlig oppmerksomhet, sa Bjørnland på pressekonferansen.

• Advarer om trusler mot politikere før valget

De amerikanske etterretningsorganisasjonene NSA, CIA og FBI mener Vladimir Putin selv beordret en kampanje for å påvirke det amerikanske valget, og påpekte at allierte land også kunne bli utsatt for russisk påvirkning under sine valg.

PST advarer om etterretningsaktivitet og trusler fra enkeltpersoner før det norske valget.

– Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil medføre økt trusselaktivitet i perioden før og under valget. Flere myndighetspersoner vil opptre offentlig og få økt publisitet og mediedekning. politikere som håndterer kontroversielle saksfelt eller som har sentrale posisjoner i sine partier, forventes å være mer utsatt for trusler og plagsomme henvendelser i denne perioden, skriver PST i trusselvurderingen.

– Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner, skriver PST.

• Økt bekymring for høyreekstremisme

PST advarte i fjor om en vekst i de høyreekstreme miljøene i Norge. I år sier de at høyreekstremisme gir grunn til økt bekymring.

Likevel mener PST at det er lite sannsynlig at disse miljøene vil gjennomføre et terrorangrep mot Norge.

PST mener de venstreekstreme miljøene først og fremst vil bli et ordensproblem i år, ikke en terrortrussel.

• Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen

Likevel utgjør ekstrem islamisme fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Det selv om færre blir rekruttert til de radikale islamistmiljøene og PST mener færre fremmedkrigere trolig vil reise til Syria og Irak.

Les også: E-sjefen: Frykter dataangrep mot stortingsvalget

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder