Dette er storsmuglernes største skrekk

Har bidratt til narkotikabeslag for 700 millioner

Minutter etter at den tilsynelatende helt vanlige traileren hadde rullet over grensen ved Svinesund fant tollerne et godt gjemt gigantisk smugleparti.

Bjørn-Martin Nordby
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Den nederlandskregistrerte traileren fullastet med 12 tonn bananer tok seg over grensen i nattemørket 15. januar i år.

Avsenderne hadde gjort det de kunne for å skjule stoffet med en gateverdi anslått til 33 millioner norske kroner.

Sjekk denne spesialbygde smuglerbilen:Tollvesenet tar stadig flere

Gjemt i to bildekk i pallekassen under bananlasten lå narkotikaen, trolig klar til å bli overlevert neste ledd i smuglerkjeden, for deretter å bli solgt på gaten i Norge.

Zoomet inn på slitte dekk

Men ved grensen bestemte tollerne seg for å ta traileren gjennom en stasjonær skanner. Den kan i løpet av få minutter blottlegge lasten og avsløre uregelmessigheter.

Les også: Norge oversvømmes av livsfarlig narko-post

Tollerne fikk øye på de meget slitte dekkene og foretok en ny skanning tettere på. Bingo – uten å flytte på noe som helst.

Pakkene som lå i dekkene, viste seg ved den påfølgende manuelle kontrollen å være stappfulle av amfetamin. Beslaget ble senere veid til totalt 110 kilo.

Har du tips knyttet til denne tematikken?Kontakt VGs journalist

– Forenkler

Skrur vi tiden 12 år tilbake kunne samme trailer fortsatt bli stoppet, men tollerne hadde trolig måttet gå langt grundigere til verks for å finne det de mistenkte at lasten inneholdt, hvis de i det hele tatt fant det.

Det var før røntgenskannerens tid.

– Den er viktig, for den forenkler selve gjennomføringen av kontrollen. Sammenlignet med å losse en trailer så er det atskillig mer effektivt å skanne den for å skaffe seg en oversikt over lasten, sier underdirektør Geir Høiseth i kontrollavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet til VG.

– Men vår største utfordring er fortsatt å velge ut riktig objekt blant de mange transportmidlene som passerer.

Flere timer vs. få minutter

Ifølge Vårin Utne, kontorsjef i Tollregion Øst-Norge, er det mange ulike faktorer som spiller inn ved utvelgelse av kjøretøy til skanning. For at sjåfører med onde hensikter ikke skal kunne tilpasse seg, ønsker ikke Utne å gå nærmere inn på hvilke faktorer de legger vekt på.

TAR MANGE: Denne skanneren på Svinesund er landets eneste stasjonære. Foto:THORE SIMENSTAD,Tollvesenet

Dersom kontrollørene oppdager uregelmessigheter på skannerbildene, blir kjøretøyet sendt videre til manuell kontroll. Før skannernes tid gikk kontrollørene direkte til manuell kontroll.

– Det er nærliggende å tro at når vi får gjennomført flere kontroller er også mulighetene større for å komme over flere partier, sier Utne.

Hun opplyser at en manuell kontroll kan ta flere timer, mens en skanning i gjennomsnitt kan ta ti til 15 minutter.

Les også: Tollvesenet avslørte milliongyngestol

Flere tonn narkotika

Den stasjonære skanneren på Svinesund er foreløpig landets eneste. Men i tillegg disponerer Tollvesenet tre mobile skannere, som har base i Ørje i Østfold, Brevik i Telemark og i Oslo. Den første mobile skanneren ble tatt i bruk på Svinesund i 2003, men ble senere erstattet av den stasjonære.

OPPGRADERT: Tollvesenets nyeste mobile skanner ble innviet på Ørje i november i fjor. Foto:THORE SIMENSTAD,Tollvesenet

Ifølge en oversikt VG har fått utlevert fra Toll- og avgiftsdirektoratet har skannerne bidratt til beslag av nesten 3,7 tonn cannabis, 618 kilo amfetamin, 60 kilo heroin og 45 kilo kokain, i tillegg til flere andre narkotiske stoffer, siden 2004.

Et overslag basert på verdien av de ulike stoffene på gaten i Oslo i dag viser at tollerne har tatt narkotika for 700 millioner kroner ved hjelp av skannerne i løpet av elleve år.

I tillegg kommer verdien av over 575.000 tabletter, 127.000 liter øl, 20.000 liter vin, 46.000 liter brennevin og sprit, 4,3 millioner sigaretter og 175 kilo annen tobakk.

Bare i fjor hadde det samlede narkotikabeslaget ved hjelp av skannerne en gateverdi på 118 millioner kroner.

– Ønsker flere

Tollvesenet jobber kontinuerlig med å få oppgradert skannerne. I fjor ble den mobile skanneren stasjonert på Ørje skiftet ut, og i år har turen kommet til Brevik-skanneren, opplyser Høiseth.

– Vi ønsker skannere flere steder. Men det handler om prioritering når det kommer til rekkefølge på utskiftninger og nyanskaffelser. Det er kostbart utstyr, sier Høiseth.

Han opplyser at skannerne koster rundt 20 millioner kroner og leveres av den kinesiske produsenten Nuctech Company Ltd.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder