INNSPURTEN: Leder av asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal, viser frem de nye lokalene i Oslo sentrum. I bakgrunnen jobber Gunnar Ellingsen fra Atea med det trådløse nettet. Foto: Frode Hansen , VG

UDI dobler antallet saksbehandlere

Den rekordhøye asylkøen gjør at asylavdelingen i UDI blir nær dobbelt så stor. Denne uken var de første nyansatte på plass i nye lokaler.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Flytteesker står stablet i gangene. Arbeidsfolk bærer materialer. I en tom korridor sitter Gunnar Ellingsen fra Atea med en PC på fanget og en ruter hengende fra taket. Han forsøker å få det trådløse nettet til å fungere.

Siden midten av november har bygningsarbeidere jobbet på spreng med å klargjøre de nye UDI-lokalene i Oslo sentrum. De skal huse deler av UDIs asylavdeling, som i begynnelsen av mars vil telle nær dobbelt så mange som i dag:

Avdelingen skal øke fra 270 til rundt 500 ansatte. VG besøkte lokalen fredag, og i går var de første 70 på plass.

– Det er egentlig ikke nok. Med økningen vi får nå, anslår vi at vi kan behandle 21.000 søknader. Selv uten nye asylsøkere ville vi fortsatt hatt ubehandlede søknader. For hver asylsøker som kommer, øker køen, sier leder av asylavdelingen, Hanne Jendal, til VG.

Kastet seg rundt

Aldri før har UDI vært under et lignende press. Områdeleder Ingrid B. Olram forteller at de forsto at de kom til å trenge flere folk da de så ankomstene i oktober.

TOMT: Utstyret var enda ikke kommet på plass da VG besøkte lokalene i Oslo sentrum fredag. I forgrunnen står områdeleder Ingrid B. Olram og avdelingsleder Hanne Jendal. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi har aldri tatt så mange inn på så kort tid. Men vi har oppbemannet tidligere og har kompetanse på dette, så dette skal vi klare på en god måte.

- Med så mange nyansettelser på kort tid, er det en risiko for at asylsøkere ikke vil få saken sin behandlet på en tilfredsstillende måte?

– Nei, arbeidsmetodikken vår gjør det svært lite sannsynlig. Det er aldri kun én person som fatter vedtak.

Les også: Forventer opptil 60.000 asylsøkere i år

Økt ventetid

De nyansatte har fått kontrakt frem til januar 2017. De har en omfattende jobb foran seg:

Et titalls personer jobbet fredag med å klargjøre UDI-lokalene. Mandag var de første saksbehandlerne på plass. Foto: MARIA MIKKELSEN , VG

I dag venter 24.000 asylsøkere på å få søknaden sin behandlet. Jendal forventer at ventetiden vil øke til ett år og kanskje mer, avhengig av ankomstene i år.

– De nye saksbehandlerne vil ikke være operative fra dag én. De har mye å sette seg inn i, blant annet intervjuteknikk og hvordan man fatter vedtak. De skal avgjøre vanskelige og krevende saker, derfor er det viktig at de får en god opplæring, sier Jendal.

– Hvilke utfordringer ser dere når dere gjør så mange ansettelser i løpet av kort tid?

– Det er et kjempeløft for avdelingen å få så mange nye ansatte. På to måneder blir bemanningen nesten doblet. Det blir en utfordring å opprettholde normal drift samtidig som vi skal ta imot så mange nye mennesker.

– Utfordrende

Hovedtillitsvalgt Irene Brønlund Opseth sier at de har fulgt prosessen tett.

– Det har vært utfordrende, men ut fra realiteten vi er stilt overfor, har vi fått til ganske gode prosesser. Vi opplever at vi har en god dialog, sier Opseth, som via Samfunnsviterne representerer en tredjedel av de ansatte.

ANSATT-REPRESENTANTER: Hovedverneombud Heidi Mel Einungbrekke og hovedtillitsvalgt Irene Brønlund Opseth foran en stabel av stoler. Foto: Frode Hansen , VG

Verneombud Heidi Mel Einungbrekke har vært involvert i planleggingen av blant annet opplæringen.

– Vi har vært opptatt av at vi skal tilby en felles opplæringsplan til alle de nyansatte samtidig som vi har fokus på de som skal lære dem opp Det er viktig at det er en forståelse av at opplæring er tid- og ressurskrevende. Samtidig ser UDI frem til å få de nye på plass fordi vi har behov for dem, og for mange erfarne saksbehandlere er det også spennende.

300 midlertidige i PU

Også andre instanser har vært nødt til å styrke bemanningen kraftig som følge av asyl – og flyktningstrømmen i fjor høst.

Siden september har Politiets Utlendingsenhet (PU) hatt 300 midlertidig ansatte. I tillegg er mange stillinger utlyst, uten at PU kan tallfeste antallet.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de har hatt et svært høyt arbeidspress, men at det har blitt løst ved omdisponering av medarbeidere og økt overtidsbruk. Ansatte fra andre departementer og etater har hospitert i både kortere og lengre perioder. Departementet opplyser at en ytterligere styrking av bemanningen fortløpende blir vurdert.

Regjeringen bevilget i fjor høst midler til 378 stillinger i politiet og 17 i PST.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder