INGEN KVINNER: Fra venstre Jon Fredrik Baksaas, styreleder Svein Aaser, og Sigve Brekke, under presentasjonen av Sigve Brekke som ny konsersjef i Telenor. Foto: Helge Mikalsen , VG

Telenor: – Medias påstander er feilaktige og misledende

«Ansettelse av konsernsjef ble grundig gjennomført etter beste praksis», hevder Telenor.

  • Ingri Gudmundsen Bergo
  • Geir Molnes
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

«Telenor tar på det sterkeste avstand fra påstandene i media som stiller spørsmål ved troverdigheten rundt Telenors ansettelsesprosess av konsernsjef tidligere i år. Disse påstandene er feilaktige og misledende.»

Slik lyder en pressemelding styret til Telenor sendte ut tirsdag etterniddag.

Pressemeldingen kommer som et svar på VGs avsløringer om at de tre kvinnene med mest erfaring fra ledelsen i Telenor aldri skal ha blitt kontaktet om den ledige jobben de siste månedene før Sigve Brekke fikk jobben som ny konsernsjef.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Kvinnebløffen i Telenor

I pressemeldingen avviser imidlertid telegiganten at VGs avsløringer er riktige:

«Ansettelsen av Sigve Brekke som konsernsjef i Telenor ble gjennomført på en forsvarlig måte basert på internasjonal beste praksis. Den beste kandidaten fikk jobben etter at kandidater av begge kjønn ble grundig vurdert.»

Videre fastholdes det at prosessen som ledet frem til ansettelsen av Sigve Brekke var «svært grundig og profesjonell». Ifølge pressemeldingen foregikk ansettelsen av Brekke slik:

• Styret i Telenor engasjerte et av verdens mest anerkjente rekrutteringsbyråer med lang og bred erfaring fra rekruttering av toppledere og styreledere, blant annet for flere av Norges største virksomheter.

• Alle medlemmene av styret og konsernledelsen i Telenor ble intervjuet om sin vurdering av medlemmene av konsernledelsen og andre interne kandidaters egnethet til konsernsjefjobben.

• Styret og konsernledelsen ble også intervjuet om hvilke kvalifikasjoner de mente en ny konsernsjef måtte ha. Intervjuene dannet grunnlaget for en grundig kandidatprofil som ble utarbeidet av rekrutteringsfirmaet og godkjent av nominasjonskomiteen i styret. De viktigste kvalifikasjonene i profilen var god kjennskap til norsk samfunnsliv og politikk, bred internasjonal erfaring, ikke minst fra Asia der Telenor har mer enn 50 prosent av virksomheten.

• Rekrutteringsfirmaet lagde i tillegg en liste med ca. 20 aktuelle eksterne kandidater av begge kjønn. I denne prosessen ble alle konsernledelser og styrer i store norske virksomheter, samt eksisterende og tidligere medlemmer av toppledelsen i internasjonale telekombedrifter, kartlagt og vurdert.

• Nominasjonskomiteen i styret valgte på bakgrunn av dette ut en liste kandidater som ble intervjuet av rekrutteringsfirmaet eller daværende styreleder i Telenor, Svein Aaser.

• En rekke interne og eksterne kandidater av begge kjønn ble deretter intervjuet av nominasjonskomiteen.

•I en siste runde ble tre kandidater, både interne og eksterne, intervjuet av et samlet styre.

• Et enstemmig styre konkluderte med at Sigve Brekke var den beste kandidaten til jobben som konsernsjef i Telenor.

Ansettelsen av Brekke som konsernsjef skjedde på tross av klare politiske signaler fra næringsminister Monica Mæland om at styret burde se ekstra godt etter en kvinnelig kandidat til topplederstillingen. Mæland har omtalt det som «svært alvorlig» dersom ingen kvinner var med i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef.

– Hvis det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen jeg har fått underveis fra Telenors styre, sa Mæland til VG tidligere i dag.

Næringsministeren har nå signalisert at hun vil be om ytterligere informasjon fra styret om saken.

VG har tidligere skrevet om Kapitals avsløringer om at Brekkes CV inneholdt opplysninger som ikke stemte. Ifølge Kapital har Brekke i ti år påberopt seg en bachelorgrad fra Høgskolen i Telemark - tidligere Telemark Distriktsskole. Graden skal ha vært ført opp på Brekkes CV fra 2004 til 2014 - mens han hadde sjefsjobber for Telenor i Asia.

Les også: Brekke: Jeg har aldri løyet

CV-en til Brekke ikke ble sjekket forut for at han fikk tilbudet om å bli konsernsjef i Telenor, ifølge Kapital. Brekke forteller selv til Kapital at han ikke leverte fra seg noen CV.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder