NESTEN KONTROLL: LO-leder Gerd Kristiansen og nestleder Tor-Arne Solbakken under representantskapsmøte i Folkets Hus tirsdag. De hadde kontroll på hvert komma, helt til de fikk et benkeforslag i fleisen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

LO-striden kan ende i strippet løsning

Pensjonsstriden i LO kan ende med at man går rundt hele problemet med hva som er «brede kollektive ordninger» og ender med en strippet avtale.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det sier sentrale kilder i LO, etter at LOs representantskap tirsdag forsterket kravet om at tjenestepensjonsordningen ikke bare skal være en individuell ordning hvor du får en eget pensjonskonto – slik Fellesforbundet har avtalt med motparten Norsk Industri.

Les: Her av avtalen

Flertallet på LOs representantskap krevde at pensjonsordningen må har «brede kollektive ordninger» som plattform.

Hva det egentlig betyr, er den store gordiske knuten som må løses før kravene skal overleveres til NHO 8. mars, da årets lønnsoppgjør formelt starter.

Tre punkter

Det nedstrippede alternativet ser slik ut:

1. Opptjening av tjenestepensjon skal skje fra første krone og fra dag en du som ung får inntekt. Grensen er i dag 90 000 kroner (1G) og gjør at mange kvinner ikke får opptjening.

2. Endre regelen om at du må ha en arbeidstid og lønn som utgjør minst 20 prosent for å få tjenestepensjon. Det vil gjøre at folk med lave jobb-brøker kan bli en del av ordningen. Også det vil treffe mange lavtlønte kvinner.

3. Endre regelen om at du må ha vært medlem av pensjonsordningen i over 12 måneder for å få med deg avkastningen. Slutter en ansatt i dag før han eller hun har vært medlem i ett år, blir oppspart kapital tilbakeført til bedriften.

To møter igjen

Det betyr at LO-fellesskapet da erkjenner at de ikke greier å finne noen samlede løsning på hvordan en ny ordning skal organiseres og at problemstillingen skytes ut i tid.

Fellesforbundsleder Jan Eggum har fremholdt at de vil levere et forslag til løsning på hva «brede kollektive ordninger» er, til LO-sekretariatet før kravene overleveres til Norsk Industri 8. mars.

LO-sekretariatet har to møter igjen før den tid: Mandag 29. mars og mandag 7. mars.

Vil sikre seg

VG vet at man i Fellesforbundet er veldig bevisst på at det er en prosess de må gjennom:

– Vi kunne utformet dette selv og tatt det direkte i forhandlingene med Norsk Industri. Men det vil åpne for at de som eventuelt vil være misfornøyde i etterkant vil kunne si at «det var ikke det vi mente med brede kollektive løsninger». For å unngå at vi havner i en slik situasjon er det nødvendig å grunnfeste vårt forslag i LO-sekretariatet i forkant, sier en kilde i forbundet.

– Vil være konstruktive

Det er Handel og Kontor som har kjørt løpet for å sikre at tjenestepensjonen ikke bare blir en ren individuell konto, hvor medlemmene selv skal plassere pengene som de i dag gjør med lønnen på egen lønnskonto, slik Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen sa til VG tirsdag.

– Vi er positive til at Fellesforbundet nå vil gjøre den jobben og vil være konstruktive, sier Handel og Kontorleder Trine Lise Sundnes.

– Hva mener du er den beste brede kollektive løsningen?

– Jeg vil ikke si noe om det nå, men vi vil som sagt være konstruktive for å finne gode løsninger.

LO-leder Gerd Kristiansen ønsker ikke å si noe om saken i dag.

Les: Bakke begynte

– Må ta ting i tur og orden

Forbundsleder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer de kommunalt ansatte, sier de må gå skrittvis frem.

– Vi løser ikke alle pensjonsutfordringene i årets hovedoppgjør; vi må ta ting i tur og orden. Vi må sette ned noen stolper og mål og lage en arbeidsplan for hva som bør løses i år, i 2017 og eventuelt i 2018. Vi vil selvsagt se hvilke løsninger man kommer frem til i oppgjøret mellom Fellesforbundet i Norsk Industri i vår, men kommunal sektor har vi en del andre utfordringer knyttet til pensjon, sier hun og viser eksempelvis til at de faktisk har tariffestet sin tjenestepensjon, noe Fellesforbundet og privat sektor kjemper for å få til.

– Kvinnene vil få mer

– Ja, i kommunene er tjenestepensjonen en del av tariffavtalen til våre medlemmer.

– Hva er deres krav foran kommuneoppgjøret?

– Å bevare kjøpekraften er det generelle kravet, men det er så klare formuleringer i LOs krav om at lavtlønte og kvinneyrker skal prioriteres, at vi forventer et godt oppgjør:

– Vi har store kvinnegrupper som fortjener å løftes, så jeg tror jeg trygt kan si at kvinnene i kommune i år vil få mer, fordi de er flere. Vi ønsker at mest mulig gis sentralt, fordi de lavtlønte stort sett alltid kommer dårlig ut når penger fordeles lokalt i kommunene.

Dagsaktuelt: Varsler krise til 2020

– Kjønnsnøytral

– Når det gjelder tjenestepensjon så skal gamle ordninger krydres med nye, noe er omfattet av grunnlovsvern og vi må få til overgangsregler mellom ulike systemer. Det er relativt komplisert. I det store bildet skal vi på sikt få til en pensjonsordning som ivaretar de lavtlønte, som er kjønnsnøytral og forutsigbar.

Debatten dreier seg om tjenestepensjonsordningene som kommer på toppen av den vanlige pensjonen som kommer via folketrygden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder