PENSJONSKRAV: Carl I. Hagen var på plass i Høyesterett fredag, når retten skal behandle spørsmålet om sin egen inhablitet i Hagens søksmål mot Statens pensjonskasse. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Habilitetsfloke i Høyesterett: Dommere har samme «gullpensjon» som Carl I. Hagen

Høyesterettsdommere har samme pensjonsordning som Carl I. Hagen. Det kan gjøre dem inhabile i Hagens høyesterettssak.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Høyesterett behandler nå spørsmålet om domstolens dommere er habil til å behandle saken, etter at Hagen ikke vant fram med sitt pensjonssøksmål i Borgarting lagmannsrett sist sommer.

Dommerne i Høyesterett har en tilsvarende pensjonsordning. Vinner Hagen fram, vil det også ha betydning for deres personlige pensjonsordninger.

Underregulert

Hagens hovedkrav er at den såkalte underreguleringen i pensjonsforliket, som gir 0,75 prosent lavere regulering av pensjonene i forhold til lønnsutviklingen hvert eneste år, er grunnlovsstridig fordi den griper inn i forventede pensjonsordninger.

Ifølge advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten, kan forskjellen i pensjonsutbetaling for en pensjonert dommer i Høyesterett bli omlag 100 000 kroner i året når dommeren har passert 80 år.

Junior-dommer-laget

Høyesterett har bestemt at saken om habilitet må avgjøres først, og nå settes de fem «yngste» dommeren - de som er utnevnt etter lovendringene i 2011 - til å avgjøre habiliteten til domstolen.

Det er dommerne Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø, Arne Ringnes, Wenche Elisabeth Arntzen og Ingvald Falch.

I en foreløpig vurdering kom Høyestrett til at deres 15 «eldste» dommere - de som er utnevnt før 2011 og dermed personlig berørt av pensjonsendringen, kunne være inhabile.

Advokat Ketil Bøe Moen, på vegne av staten, mener imidlertid at alle dommerne som er utnevnt etter 2004, da pensjonsreformen ble varslet, er habile og kan delta. Da øker antallet tilgjengelige dommere i Høyesterett fra fem til 13.

Men det er flere forviklinger om habilitet i Hagens sak:

Dersom retten kommer til at det må oppnevnes settedommere i Høyesterett, kan mange eller alle i regjeringen, som oppnevner høyesterettsdommere, også være inhabile.

Sette-regjering

De fleste statsrådene har også vært eller er innvalgt på Stortinget og dermed i den samme pensjonsordningen som Carl I.Hagen. Også Frps statsråder kan være inhabile fordi det er deres tidligere partiformann som har reist søksmålet.

– Må en «Sette-Kongen i statsråd» etableres for å utnevne en «Sette-Høyesterett»? Jo mer prinsipiell man blir, desto flere risikerer man å sette sjakk matt, sa advokat Ketil Sellæg Ramberg, Carl I.Hagens prosessfullmektig, da han prosederte saken for Høyesterett fredag morgen.

Hagen sier selv til VG at det er ryddig av Høyesterett å foreta den formelle avklaringen av sin egen habilitet.

– Men jeg har full tillit til at disse fem dommerene kan behandle min sak, presiserer han.

Den tidligere Frp-formannen har saksøkt Statens Pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsutviklingen fremover.

Tapte i lagmannsretten

Carl I. Hagen varslet allerede i 2008 at han ville vurdere å saksøke staten og ta saken til Høyesterett, dersom Stortinget rørte hans egne pensjonsforventninger.

Da han gikk ut av Stortinget i 2009, var det akkurat det som skjedde: Stortinget tøylet gullpensjonsordningen for stortingsrepresentanter - og høyesterettsdommerne - tilsvarernde underreguleringen av alle andre statspenjonister.

Trygderetten avviste Hagens krav i første instans i 2014.

Hagen anket til Høyestrett etter at Borgarting lagmannsrett sist sommer avviste hans søksmål og frikjente staten.

Den tidligere Frp-formannen har kalt ordningen som Stortinget vedtok i 2010, og som svekket hans pensjon, for et pensjonsran.

På vegne av alle pensjonister

Hagen mener at hans pensjon - og dermed også alle andre pensjoner for stortingsrepresentanter - er beskyttet mot endringer av Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.

Høyesterett må raskt avklare habilitetsfloken. Prosedyrer i Hagens søksmål og striden om hans stortingspensjon, er berammet til 2. og 3.februar.

– Det er ikke bare meg og dommerne i Høyesterett som denne saken angår. Vinner jeg fram, vil det ha betydning for pensjonsnivået til alle 800 000 nordmenn som mottar alderspensjon, sier den tidligere Frp-formannen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder