UKJENT FREMTID: Tusenvis av barn har kommet til Europa i håp om et nytt liv. Her er venter mindreårige asylsløkere på registrering i Trelleborg i november. Foto: DRAGO PRVULOVIC , TT

Ordførere raser mot bosettingskrav

Kommunene er bedt om å bosette 4600 enslige flyktningbarn neste år. Men allerede nå varsler flere kommuner at de vil si nei til de yngste.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

De neste årene skal titusenvis av flyktninger bosettes i norske kommuner. En stor andel av disse vil være enslige barn og unge.

I slutten av november ble de fleste norske kommuner bedt om å bosette totalt 4600 enslige mindreårige flyktninger i 2016. Når fristen går ut ved nyttår vil flere kommuner ha svart nei.

– Jeg er Høyre-ordfører, men akkurat denne saken ønsker vi i Askim å markere overfor regjeringen. Jeg har fått i oppdrag å sende brev til departementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og begrunne hvorfor vi sier nei, sier ordfører i Askim i Østfold, Thor Hals.

Se bildene: Slik sover barna på flukt

SKEPTISK: Ordfører i Askim kommune, Thor Hals. Foto: Askim Kommune ,

I likhet med flere kolleger begrunner han avslaget med at unge flyktninger vil føre til et økonomisk tap for kommunen. Fra og med 2014 ble finansieringen av barnevernstiltak for enslige mindreårige redusert til 80 prosent.

Høstens innføring av et engangsbeløp på 100.000, er ikke nok, ifølge Hals.

– Vi mener kommunene må kompenseres dersom man skal få til en dugnad.

Frykter holdningsendring

I Skiptvet er ordfører Svein Olav Agnalt (Ap) enda krassere. Agnalt sier at de har regnet seg frem til at bosetting av ti barn under 15 vil gi utgifter på 7,5 millioner i året etter fire-fem år.

– Kommunene er presentert et regnestykke som i utgangspunktet skal gå i null, men i forhold til enslige mindreårige er det noe som er helt riv, ruskende galt. Det vil gå ut over normale kommunale tjenester, noe jeg er redd fører til at folk mister aksepten for bosetting. Det vil sette uønskede krefter i spill.

KRITISK: Ordfører i Skiptvet kommune, Svein Olav Agnalt. Foto: Skiptvet kommune ,

– Vi bosetter det antallet myndighetene har bedt om, bare at de må være voksne. For disse får vi et null-regnskap.

KS: Store utgifter

Kommunenes Sentralforbund (KS) bekrefter at mange kommuner nøler med å ta imot flyktningbarn.

– Vi ser at det er mange kommuner som ikke tør å ta på seg ansvaret for yngste, som vil trenge omfattende barnevernstiltak. Med den nye refusjonsordningen vil mange kommuner sitte igjen med utgifter på 150-250.000 per person, sier spesialrådgiver Nina Gran.

– Er det ikke rett og rimelig at kommunene må bidra for at Norge skal klare denne utfordringen?

– Det er ikke rimelig, kommunene skal ha det finansiert på lik linje med andre utgifter de har. Det finnes tilskuddsordninger for enslige mindreårige, de ble finansiert inntil refusjonsordningen, sier Gran.

KS har i høst deltatt i en arbeidsgruppe sammen med regjeringen. Men ifølge Gran har de ikke fått noen konkrete signaler om endringer. I onsdagens asylavtale på Stortinget heter det at regjeringen skal gjennomgå refusjonsordningen i samråd med KS «raskt», samt se på alternative finansieringsordninger.

Les også: Erna Solberg ber folk åpne hjemmene sine for flyktningbarna

– Underdekning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet innrømmer at tilskuddene ikke har vært gode nok.

– Før man fikk ekstratilskuddet så viser beregningsgruppens rapport at det er stor forskjell i kommunenes utgifter til denne gruppa. Utvalgsundersøkelsen viste at de fikk dekket i to tredjedeler av bokførte utgifter i 2014. Det var en underdekning. Men regjeringen har foreslått et engangsbeløp på 100.000 tillegg. Mange av kommunene som også bosetter eldre går dessuten i pluss. Bildet er sammensatt, sier assisterende direktør Bjørn Holden.

– Hva tenker du når kommunene sier at endringene ikke er tilstrekkelige?

– 100.000 ekstra på toppen innebærer vesentlig forbedring. Regjeringen har også startet en gjennomgang av finansieringsordningen sammen med KS. Dette er en politisk avgjørelse.

På spørsmål om hun kommer til å gjøre noe med finanseringen, svarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp):

– Nå må jeg få sette meg ned og gå gjennom disse ting før jeg kan svare konkret på det, men vi skal gå inn i alle spørsmål i integreringspolitikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder