UNDER KONTROLL: Finansministeren mener flyseteavgiften er under kontroll, selv om kun halvparten av avgiftspliktige har registrert seg. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Bare halvparten av selskapene betaler flyseteavgiften

Likevel er inntektene omtrent som forventet, mener finansdepartementet.

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad, er sterkt kritisk til måten avgiften har blitt innført på.

Publisert:

Den 5. september var 290 millioner kroner havnet i statskassen som følge av den nye flypassasjeravgiften, også kjent som flyseteavgiften. Denne ble innført den 1. juni i år.

Dette er som forventet opplyser finansminister Siv Jensen i et svar til Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget. Totalsummen kommer likevel til å øke noe, skriver Jensen:

«Dette som følge av at noen virksomheter har vært sene med å rapportere, samt at enkelte oppgaver er tatt ut til kontroll.»

Halvparten

Skatteetaten opplyser til VG at 23 virksomheter har registrert seg, drøyt halvparten av selskapene de mener er registreringspliktige. Hovedprinsippet bak avgiften skal være selvdeklarasjon, men Skatteetaten driver likevel oppfølgingsvirksomhet.

Bakgrunn: Spillet om den utskjelte flyseteavgiften

– Dette er vi i gang med og Skatteetaten sender i disse dager ut brev til 21 selskaper som vi mener bør være registrert som avgiftspliktige for flypassasjeravgiften men som ikke har registrert seg ennå. Vi vil fortsatt ha fokus på dette arbeidet framover, skriver Arvid Stokke, underdirektør for særavgifter i Skattedirektoratet i en e-post.

Ingen liste

Det er en viss usikkerhet knyttet til hvor mange som faktisk skal betale flyseteavgiften, og det finnes ingen komplett oversikt. I et høringsuttalelse anslår skatteetaten at det er rundt 700 såkalte luftbefordrere som flyr fra norske lufthavner årlig.

Tallet inkluderer sannsynligvis en rekke virksomheter som er fritatt fra avgiften – for eksempel fraktselskaper, medisinsk transport og forsvaret. I tillegg kan flere såkalte luftbefordrere ligge under hver enkelt registreringspliktige virksomhet.

Ryanair: Kan starte på Oslo Lufthavn fra 1. september

– Dette er et anslag på høyest mulig antall forskjellige luftbefordrere, men vi har ikke en konkret liste eller register over disse, skriver Stokke.

BEKYMRET: Geir Pollestad (Sp) har sterke innvendinger mot måten flyseteavgiften er innført på. Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

– Har ikke kontroll

– Hva slags næringspolitikk er dette? spør Geir Pollestad.

Han sier til VG at mangelen på oversikt er svært uheldig. Så lenge visse selskaper ikke krever inn flyseteavgiften vil de konkurrere på ujevnt grunnlag, samtidig som de risikerer en potensielt katastrofal smell når pengene en gang skal kreves inn, mener han.

– I tillegg ser vi at avgiften er krevende å hente inn, og at den er byråkratidrivende og kostbar til tross for at inntjeningen er relativt liten, sier Pollestad.

– Det virker ikke som om Siv Jensen har hatt kontroll på innføringen av denne avgiften, fortsetter han.

Det er ikke grunnlag for å tro at de som skal betale flypassasjeravgiften i mindre grad følger opp sine forpliktelser enn andre, ifølge finansministeren.

– Avgiften er ny og det må forventes at det i en overgangsperiode er noe usikkerhet om registrering og betaling av avgift. Jeg legger til grunn at dette vil gå seg til, svarer Jensen i en epost til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder