MOBILISERING MOT MOBBING: Folk gikk mann av huse og deltok i fakkeltog i Oslo mot mobbing etter Odin-saken i fjor. Foto:Frode Hansen,VG

Unge mobbes like mye som før

Til tross for kampanjer mot mobbing - manifest mot mobbing - Odin-saken

Andelen unge som blir mobbet, holder seg like høy som
tidligere, viser den siste Ungdata-rapporten. Over 50.000 barn og unge oppgir at de blir utsatt for jevnlig og systematisk plaging.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Jeg er noe overrasket over at andelen fortatt er så høy etter den store innsatsen som er lagt ned mot mobbing helt siden regjeringen, kommunene og en rekke andre aktører skrev under Manifest mot mobbing i 2002, sier forsker Anders Bakken i forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus til VG.

Det er NOVA som står bak den omfattende Ungdata-rapporten som VG i dag kan bringe hovedfunnene fra.

Les også:Vil stenge skoler som ikke jobber mot mobbing

Svarene kommer fra barn og unge i ungdomsskolen og videregående skole.

FORSKER PÅ UNGE: Anders Bakken er forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og redaktør for Ungdata-rapporten. Foto:NOVA,

Halvparten av de som blir mobbet, svarer at de blir utsatt for mobbing flere ganger i uken. Den andre halvparten mobbes minst hver fjortende dag. Mange av disse kan betraktes som mobbeofre, skriver NOVA i sin siste rapport som baserer seg på svar fra 2012 til og med 2014.

Skapte inntrykk av nedgang

Mobbingen ser også ut til å ramme gutter og jenter likt, viser den omfattende kartleggingen fra NOVA, som lanseres under Arendalsuka komende mandag.

Den siste Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet ga inntrykk av at mobbingen gikk nedover i skolen. Men nye spørremetoder og en flytting av spørringen fra våren til skoleårets start, gjorde det vanskelig å sammenligne resultatene med tidligere år, konkluderte Utdanningsdirektoratets egne analyse-makere og mobbe-professor Dan Olweus.

Også sistnevntes undersøkelser viser at andelen elever som mobbes i skolen har holdt seg stabilt på syv prosent i flere år.

Avtar med alderen

Ni av ti elever svarer likevel at de «aldri» eller «nesten aldri» er blitt utsatt for mobbing, plaging, trusler eller utfrysing.

I Ungdata-rapporten fremgår det at mobbingen avtar noe med økende alder, og er mindre omfattende ved overgangen til videregående enn tidligere i skoleløpet.

Les også: Jentene stresser seg syke

Nova-forskerne som har behandlet det store datamaterialet, ser likevel en klar sammenheng mellom det å være utsatt for mobbing og psykiske helseplager.

Tobias Setzer (20) ble i 2013 invitert til et møte med skolestatsråd Torbjørn Røe Isaksen etter at han fortalte i VG om hvordan han hadde blitt mobbet i oppveksten.

Han er skuffet over at mobbetallene ikke går ned etter all oppmerksomheten rundt mobbing i en årrekke.

– Det er ganske grusomt at dette bare fortsetter som før. Jeg og mange med meg har fortalt våre vonde historier. Da er det nærmest rart at folk tydeligvis ikke forstår alvoret og bare fortsetter som før, sier Setzer til VG.

Han tror på at lærere kan bli mer systematisk i å se- og snakke med hver enkelt elev også om utenomfaglige ting.

– En lærer merker fort om noe er annerledes og om noe ikke er som det skal, sier Tobias til VG.

MØTTE STATSRÅDEN: Tobias Setzer fortalte sin mobbehistorie til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i 2013. Foto:Frode Hansen,VG

Jentene utsatt

Tre av ti jenter og en av ti gutter som har blitt mobbet minst hver 14. dag oppgir at de er utsatt for ganske mye- eller veldig mye psykiske helseplager.

Tobias Setzer er en av mange som har ettervirkninger av mobbingen.

– Jeg har fortsatt perioder med mareritt og en gnagende følelse av at jeg ikke er verd noe, beskriver Tobias seks-syv år etter at mobbingen preget livet hans.

NOVA-forsker Anders Bakken mener den siste Ungdata-undersøkelsen bryter med forestillingen om at det er de flinke og ambisiøse unge, også omtalt som «generasjon prestasjon» som sliter mest med psykiske plager.

– De unge som sliter mest psykisk er nok de som også sliter mest på skolen og i fritiden. Bildet som er gitt til dels i media av at det er de flinke og ambisiøse som sliter mest, er ikke riktig, ifølge den nye Ungdata-rapporten, sier Anders Bakken.

Depressive symptomer

Svarene viser at nær en av fire jenter fra og med tiende klasse til og med Vg3 svarer at de er så mye plaget at de en kan betrakte det som tegn på depressive symptomer.

Guttene svarer at de har sjeldnere depressive plager enn jentene. På hvert klasetrinn i ungdomsskolen og videregående er det to til tre ganger så mange jenter som gutter som har depressive symptomer.

Ungdommene ble bedt om å oppgi hvor ofte de i løpet av den siste uka hadde vært plaget av følgende: «Følt at alt er et slit», «hatt søvnproblemer», «følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «følt håpløshet med tanke på fremtiden», «følt deg stiv eller anspent», «bekymret deg for mye om ting».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder