Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra staten i en sak der ni personer som har fått asyl, ble nektet reisebevis.
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra staten i en sak der ni personer som har fått asyl, ble nektet reisebevis. Foto: Trond Solberg VG

Ny dom: Papirløse flyktninger har rett til identitetspapirer i Norge

INNENRIKS

Nå får papirløse flyktninger med asyl rett til pass, førerkort, bankkonto og å jobbe i Norge, etter at Staten tapte i lagmannsretten.

Publisert: Oppdatert: 14.02.17 16:19

– Dette er historisk. Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som «reisebevis for flyktninger». Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet, sier Georg Scherven Hansen.

Han er forsvarer for flyktningene som har fått asyl i Norge og som i fire år har kjempet en kamp mot staten.

Leste du denne? Juseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

Ble nektet reisevirksomhet

Saken gikk først for Oslo tingrett høsten 2015. Da ble Utlendingsnemndas (UNE) avslag på reisebevis for ni flyktninger med asyl, kjent ugyldig.

Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.

I dag vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken og dommen fra tingretten blir stående. Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.

– Det er vanskelig å vinne frem mot staten. Det at begge instanser er så klare, er stort, sier jusprofessor Mads Andenæs som også har vært med på å prosedere saken for flyktningene i retten.

Les også: – Fraskriver seg ansvaret for papirløse flyktninger

– Dette er Trump i Norge

Professoren mener instansene ikke har kunnet ta faglig begrunnede avgjørelser på grunn av et stort politisk engasjement på området.

– Dette er Trump i Norge. Med for mye politisk styring har vedtakene ikke vært faglig forsvarlige. I USA er det nå fire dommere som har stoppet innvandringsforbudet. I Norge har akkurat fire dommere opprettholdt rettsstaten Norge, sier Andenæs.

– Det er den nåværende regjeringen som har skjerpet den politiske kontrollen. Jeg er ikke kritisk overfor de som arbeider i forvaltningen, understreker han.

Les også: Nav vil frede nødhjelp til papirløse

Ikke tilstrekkelig

Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger. At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet, er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.

Ut fra lagmannsrettens tolkning, er det bare i alvorlige og ekstraordinære tilfeller som konvensjonsstatene kan nekte å utstede reisebevis til flyktninger. Slik lagmannsretten ser det, er den generelle tvilen som knytter seg til ankemotpartenes identitet ikke en slik kvalifisert situasjon, skriver retten.

Ifølge dommen er det kun en gruppe på 48 av 18 422 flyktninger som i perioden 2014-2016 har fått avslag på sine søknader om reisebevis som følge av identitetstvil.

Stor reportasje: Dette er «de ureturnerbare»

Ikke kjent med dommen

Da VG ringte advokat Anders Flaatin Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten mandag kveld, var han ikke kjent med dommen.

– Da forstår dere også at vi ikke kan kommentere dette nå, sier Wilhelmsen.

Regjeringsadvokaten må nå bestemme om staten vil anke lagmannsrettens avgjørelse, etter dialog med UNE og departementet.

Bryter med folkeretten

– Denne dommen er viktig fordi det finnes flere identitetsløse grupper i Norge. Den gjelder ni personer som har fått asyl, men nektes det reisebeviset de har rett til. Uten ID får de ikke bankkort, politiattest, et vanlig arbeid, førerkort, reise utenlands eller fungere i samfunnet. De blir utestengt, sier Andenæs.

Les også: Staten vil ikke ha statsborgerskapssakene

Lagmannsretten skulle ta stilling til om UNEs vedtak er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen.

– I disse ni tilfellene har utlendingsmyndighetene opptrådt i strid med Norges folkerettsforpliktelser og Norges lov. Dette viser at når sakene kommer opp i retten har disse menneskene rett til å identitetspapirer, sier Andenæs.

«Kan ikke kontrollere følelsene mine»

Scherven Hansen har i ettermiddag overbragt nyheten til sine klienter. Han forteller at de er glade etter en lang kamp.

– Nå fikk jeg akkurat en melding her, sier forsvareren imens han snakker med VG på telefon, og leser opp meldingen: «Jeg kan ikke kontrollere følelsene mine, tusen takk for jobben dere har gjort», det er fint, sier forsvareren.

UNE mottok dommen tirsdag. Assisterende direktør Ketil Larsen sier de vil gi sitt svar om de vil anke før fristen går ut om to uker.

– Vi vil gå nøye gjennom dommen i samråd med Regjeringsadvokaten, sier Larsen.

Les også: Store bøter til bedrifter som lar papirløse jobbe

Her kan du lese mer om