FØLTE PRESSET: Martine Olivia Johansen (20) forteller at hun slet med selvbildet og ble syk i 9. klasse. Foto:Ida-Michelle Pedersen/NTB SCANPIX,

Jenter i tiende klasse sliter mest med selvbildet

Henger sammen med synet på eget utseende

Unge jenter mer negative til eget selvbilde enn gutter

En av tre norske jenter i 10. klasse og vg1 har et negativt selvbilde. Både blant gutter og jenter er selvbildet nært koblet til eget utseende.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det viser den siste Ungdata-rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mens 89 prosent av guttene svarer at de liker seg selv slik de er – og stort sett er fornøyd med seg selv, er det 67 og 69 prosent av jentene som svarer det samme.

– Vi vet fra tidligere at unge jenter har et mer kritisk syn på seg selv, mens guttene tar litt lettere på ting. Samtidig ser vi at utseende henger sammen med selvbildet, og det gjelder for både gutter og jenter, sier prosjektleder for Ungdata, forsker Anders Bakken i NOVA.

Slet med selvbildet

Martine Olivia Johansen (20) har slitt med selvbildet og kjent på presset som mange ungdommer utsettes for.

– For meg ble presset altfor stort. Det gjorde at jeg ble syk i 9 klasse. Jeg fikk lavere og lavere selvbilde og ble mer og mer usikker på meg selv. Det begynte med at jeg spiste mindre, sier Johansen til VG.

Hun forteller at presset hun følte gikk på alt fra utseendet til det sosiale og det å gjøre det bra på skolen.

– Når du går forbi en ungdomsskole ser det ut til å være mye mer press nå enn noen år tilbake. Du «må ha» merkevesker og de nyeste merketingene. Det er et utvendig press som merkes veldig godt, sier Johansen til VG.

Selv har Stavanger-jenta brukt skriving for å komme videre, blant annet gjennom en egen blogg.

– Det er viktig å vise andre at dette ikke er farlig, sier 20-åringen som nå går på videregående skole og er blitt flinkere til ikke hele tiden å sammenligne seg med andre.

110.000 ungdommer

Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde, beskriver Bakken og hans forskerkolleger i NOVA i den store undersøkelsen som omfatter i alt 110.000 norske ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole.

Les også: Brukte 726 millioner på å stoppe frafall – elever dropper ut som før.

– Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og påvirkes av et bekreftende samspill med andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan medvirke til å gi et negativt selvbilde, heter det i Ungdata-rapporten.

Forskerne minner om at det ikke er uvanlig å føle seg usikker fra tid til annen, og at ungdomstiden blant annet handler om å bli kjent
med seg selv og finne ut av hva man står for. Man er gjerne ekstra var for andres kommentarer og syn på en selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng mellom negativt selvbilde og problemer som spiseforstyrrelser, angst og depresjon, skriver forskerne.

Totalt sett er det 18 prosent av ungdommene som mener utsagnet «jeg er svært godt fornøyd med meg selv» – passer dårlig om dem selv.

Det store flertallet av ungdommene har likevel alt i alt et positivt selvbilde. Åtte av ti på ungdomstrinnet mener at de er fornøyd med hvordan de er, og like mange liker seg selv.

Utseendet

I den andre enden av skalaen har ungdom som sliter med psykiske helseplager et spesielt negativt selvbilde. Blant jenter som sliter mest er det kun én av tre som er fornøyd med seg selv. Ungdom som mangler venner og som er misfornøyd med eget utseende, er også de som er minst fornøyd med seg selv. Særlig blant jentene er det tydelig at det å være fornøyd med seg selv i stor grad handler om å være fornøyd
med eget utseende, konkluderer NOVA-forskerne.

– Jenter er nok i større grad enn de unge guttene utsatt for et press, mener forsker Anders Bakken.

Målingen av ungdommers selvbilde er for første gang med i den store og omfattende Ungdata-rapporten.

– Trist lesning

Mental Helse Ungdom (MHU) er ikke overrasket over tallene.

– Det er selvfølgelig trist lesning at dårlig selvbilde er så utbredt blant jenter, men dessverre er det ikke spesielt overraskende. Psykiske problemer kommer veldig ofte med dårlig selvbilde og kan gjøre hverdagen svært krevende for dem som står i det. I tillegg blir dårlig selvbilde ytterligere svekket av mobbing. Mange opplever også at mobbingen i seg selv er det som utløser psykiske problemer og dårlig selvtillit, sier Adrian Lorentsson, landsleder for MHU.

Han mener det mest alvorlige er at er at mange opplever at et dårlig selvbilde kombinert med psykiske problemer som følge av mobbing kan påvirke hvordan vi fungerer senere i livet og få konsekvenser for utdanning og arbeid.

Lorentsson tror mange gutter også sliter med selvbildet, men at de er lite åpne om det.

– Har du noen råd eller oppmuntrende ord til norsk ungdom som sliter med selvbildet?

– Det blir bedre! På tross av alt det kjipe man kan oppleve som ung så blir det bedre, det er det ingen tvil om. Selv om det du står i nå er det komplette helvete så går livet videre hvis man bare kan finne en måte å ta ett skritt ad gangen. Det er en fryd å bli eldre. Man blir ferdig med skole og utdanning og går videre til jobber man kan utfolde seg i og blomstre samtidig som man ser at verden ikke er så ille allikevel.

– Voksne kjenner seg igjen

Elisabeth Strengen Gundersen, leder av Foreldreutvalget For Grunnopplæringen (FUG), tror funnene dessverre nok også gjelder mange voksne kvinner.

– Jeg tror de fleste voksne damer kjenner seg igjen. Vi har en evne til selvkritikk som vi tar med oss hele veien. Hvorfor sier jentene nei til verv og høyere stillinger? Fordi vi tror at vi ikke er gode nok, og det har med oss fra vi er relativt små, sier Gundersen som selv er aktiv i lokalpolitikken.

Hun peker også på at kroppsfokuset er blitt sterkere de siste 10 årene.

– Da jeg tenåring, var det ikke aktuelt å få hjelp av leger for å få rettet opp noe på kroppen. Da skulle du ha en alvorlig skavank, sier Gundersen (47).

FUG har også fokus på «Flink pike syndromet».

– Mange flinke jenter jobber seg i hjel for å få best mulig result på skolen, de føler det ikke er bra nok før de bare har seksere. Dette går på den samme innstillingen som med utseendet – at alt skal være perfekt, sier Gundersen.

Hun mener det er viktig at foreldrene gir barna positive tilbakemeldinger.

– De skal aldri være i tvil om at vi er glad i dem, sier Gundersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder