STRIDENS KJERNE: Miljøfordelene ved økologisk jordbruk er omstridt. Foto: Espen Braata VG

Uenighet om rapport om økologisk jordbruk

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Tirsdag siterte flere medier, inkludert VG, Nationen på en sak om en ny svensk forskningsrapport som ifølge professor Torbjørn Fagerström har funnet ut at økologisk jordbruk ikke er mer miljøvennlig enn konvensjonelt jordbruk.

Det viser seg imidlertid at skaperne av denne rapporten har skrevet et innlegg i svenske DN.se, der de sier at deres resultater ikke gir mulighet til å trekke denne slutningen Fagerström har gjort.

– Som forfattere av denne rapporten vil vi gjøre det klart at disse sluttningene er unyanserte, og savner støtte i vår rapport, skriver Birgit Landquist, Maria Nordborg og Sara Hornborg i DN.

Nationen skriver at seks av ni matproduksjoner er økologisk jordbruk verken mer eller mindre miljøvennlig enn konvensjonelt, heter det i rapporten fra Livsmedelverket, det svenske motstykket til Mattilsynet.

Etter alle andre mål er økologisk produksjon enten like miljøskadelig som eller verre enn konvensjonell produksjon, skriver avisen videre.

I innlegget i DN sier forskerne at økologisk jordbruk derimot er bedre lokalt og regionalt enn konvensjonelt jordbruk, sett i et miljøperspektiv.

Ifølge Nationens gjengivelse av rapporten kommer konvensjonell produksjon av kyllingkjøtt og grønnsaker ut som mer miljøvennlig. Kun fisk og skalldyr produseres mer miljøvennlig med den økologiske metoden, heter det i nyhetssaken.

Opplysningene om at økologisk jordbruk ikke er mer miljøvennlig enn vanlig jordbruk støttes av seniorforsker Arne Grønlund i NIBIO.

– Det høres vakkert og naturlig ut for uutdannede mennesker. Det er lett å få inntrykk av at dette er bedre for miljøet, men det er ikke tilfelle, sier Grønlund.

– Rapporten kommer ikke overraskende på meg, men den vil nok overraske mange andre, fortsetter han.

– På tide å snu debatten

Torbjørn Fagerström sier til Nationen at det er på tide å snu debatten om fordelene ved økologisk jordbruk.

– Tilhengere av økologisk jordbruk har lyktes i å spre budskapet sitt til forbrukerne, men det sier svært lite om budskapet er sant eller ikke, sier han.

Videre sier han at den økologiske metoden kan gi dårligere miljønytte, der forbrukerne må betale mer for maten og et større areal må tas i bruk for å produsere like mye.

Mener økologisk er nødvendig

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener økologisk jordbruk er nødvendig.

– Matjorda skal produsere mat i all tid framover. Giftstoffer kan lagres i organismer, og siden i maten, sier hun til NTB.

Øko-bonde Jostein Trøite, styreleder i Oikos – Økologisk Norge, sier at han etter omleggingen fikk redusert bruken av giftstoffer.

– Jeg har minst like god produksjon i dag som da jeg produserte konvensjonelt, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder