STATLIG EIDE VEIER: Ring 1, Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei og RV 190 Strømsveien omfattes ikke av dieselforbudet som gjelder kommunale veier. Grafikk: ØYVIND ENGAN Foto: ,

Her kan du kjøre - selv med dieselforbud

Her kan du fortsatt kjøre med dieselbil selv når Oslo innfører dieselforbud på dager med akutt luftforurensing. Dette er nemlig statlige veier.

 • Stella Bugge
 • Øyvind Engan

Artikkelen er over fire år gammel

Byrådet har vedtatt hasteforskrifter for å kunne gjennomføre et slikt forbud på kommunale veier allerede i vinter. I tillegg vil Oslo stenge nesten 1200 p-plasser i sentrum på disse dagene.

Hva synes du om dieselforbudet? Stem lenger ned i saken.

Men på de grønne veiene på kartet, som staten eier, er det fortsatt fritt fram. Det betyr at gjennomgangstrafikk på statlig vei ikke rammes.

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal. Foto: NAF ,

– Vi er også opptatt av at luften skal bli bedre, men det er trist at dette gjøres med et sånt forbud. Dette er et lite effektivt tiltak og først og fremst fordi byråden har behov for vise handlekraft. Men det er ingen «quick fix» for å få bedre luft i Oslo, mener Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF som har rundt 500 000 medlemmer.

Det er Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de Grønne (MGD) som er byråd for miljø og samferdsel.

– Hvor er samferdselsbyråden som skal legge til rette for at folk kommer seg til og fra jobb? spør Sagedal og viser til at mange pendlere bor grisgrendt og uten gode bussforbindelser.

– Vi må få ekstra busser, innfartsparkering og et tilbud som løser utfordringen for de mange menneskene som ikke vet hvordan de skal få hverdagen til å gå opp, sier Sagedal.

Berg svarer følgende i en e-post til VG:

– Vi vet av erfaring at det både er ekstra kapasitet i kollektivsystemet og at folk er villige til å tilpasse seg når det er nødvendig.

Husker du? Norge dømt for farlig høy luftforurensning

– Symbolpolitikk

Sagedal er heller ikke imponert over at varetransport er unntatt fra dieselforbudet.

– Den største kilden til NOx-utslipp er tungtransporten, ikke private dieselbiler, og varetransporten slipper unna. Dette er symbolpolitikk. Å forby tungtransport ville gitt en skikkelig effekt, sier Sagedal.

Men miljøbyråd Berg mener det er klart at et kjøreforbud mot dieselbiler vil ha effekt siden hovedårsaken til luftproblemene er NOx-utslipp fra nettopp dieselbiler.

– Dersom vi på nytt skulle få en situasjon med akutt luftforurensing, så tror jeg folk i Oslo er innstilt på å bidra til at barn, astmatikere og syke skal kunne bevege seg utendørs i trygg luft, sier Berg.

Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt som er bransjeforeningen for selskaper som produserer og selger oljeprodukter, er ikke begeistret over byrådets dieselforbud.

– Dette er litt hopp og sprett-politikk. Nå forbyr man teknologi som var ønsket for noen få år siden, sier hun.

For åtte år siden oppfordret den daværende rødgrønne regjeringen folk til å kjøpe dieselbiler fordi de trodde de var mindre forurensede enn bensinbiler. Men så viste det seg at dieselbiler slett ikke var så gunstig for miljøet likevel og avgiftene gikk opp igjen.

Nå advarer Oslo Ap folk mot å kjøpe dieselbil.

Onsdag la også Arbeiderpartiet fram en klimapakke som blant annet inneholder at tilnærmet 100 prosent av alle nybilene bør være helt utslippsfrie innen 2030.

– Fra et forbrukerperspektiv blir slike ting fryktelig vanskelig å forholde seg til siden du velger bil for et langt tidsrom. Den er jo gjerne 19 år når den skrotes, sier Nøstvik.

– Folk har jo bil fordi de har et transportbehov, og jeg vil tro dieselforbudet skaper praktiske problemer for en del mennesker, sier Nøstvik.

Les også: Flere norske byer kan få rushtidsavgift

– Elektronisk veiprising

Nøstvik mener Oslo heller bør gjøre som Bergen som denne uken innførte rushtidsavgift. Men aller helst vil hun ha elektronisk veiprising hvor en duppeditt i vinduet måler hvor og hvor langt du kjører.

– Da må nemlig forurenser betale. Har du en gammel dieselbil som forurenser mye, betaler du mer enn hvis du har en bil som forurenser mindre. Da har du et incentiv til å bytte bil fremfor å få et forbud tredd ned over hodet. Dette er bedre enn å forby lovlig teknologi, mener Nøstvik.

Men teknologien for dette er ennå ikke helt på plass. Nøstvik mener at elbiler på sikt også må være med på å betale for veibruken.

– Dette for å dekke kostnadene samfunnet har for bilbruk, sier hun.

Dieselforbud på riksveiene?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har bedt Vegdirektoratet om å vurdere effekten og nytten av et eventuelt dieselforbud på statlige veier på dager med akutt forurensing og avventer deres anbefaling før han tar en beslutning.

I går sa Vegdirektør Terje Moe Gustavsen til VG at de var innstilt på å bidra til å få gjort noe med luftkvaliteten fremover og at de ville komme tilbake til dette etter hvert.

Mer om

 1. Trafikk
 2. Miljø
 3. Miljøvern
 4. Helse

Flere artikler

 1. Luftforsker er redd dieselforbudet er for snilt

 2. Dieselforbud og stengte p-plasser i Oslo på dager med høy forurensing

 3. Dieselbil-forbudet vil vare til forurensningen går ned

 4. Fem spørsmål og svar om de utskjelte dieselbilene

 5. Dette er byenes akutt-tiltak på dager med høy luftforurensning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder