NATTEVAKT: Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun var på jobb på Behandlingssenteret Små Enheter i Vollen i Asker. Bildet er gjengitt med familiens tillatelse. Foto: EVIND GRITTIFH BRÆNDE/PRIVAT

Asker-drapet:
Jente (17) dømt til ni års forvaring for drapet på Anna Kristin (30)

En 17 år gammel jente er dømt til ni års forvaring med en
minstetid på seks år for overlagt drap på sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ved en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014.

Artikkelen er over tre år gammel

Det fastslår Borgarting lagmannsrett i dommen som ble offentliggjort fredag formiddag.

Det er første gang i historien at en person under 18 år blir dømt til forvaring i Norge.

I Asker og Bærum tingrett ble den 17 år gamle jenta dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år for overlagt drap på Anna Kristin Backlund (30).

Dommen ble anket på stedet og saken ble behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett etter sommeren i år.

«Det foreligger flere skjerpende omstendigheter i saken her. (...) Det er all grunn til å anta at Backlund kjempet for livet, og at hun opplevde dødsangst i forbindelse med kvelningen.», står det i dommen.

Les også: Annas bror om drapstiltalt: Hun har tatt bort en del av oss alle

Lagmannsretten er klar på at det er en nærliggende fare for at den unge jenta på nytt vil begå alvorlige voldsforbrytelser i sin begrunnelse om forvaringsdommen.

«Drapshandlingen som tiltalte er funnet skyldig i, utgjør selvfølgelig en alvorlig forbrytelse som i utgangspunktet gir grunnlag for forvaringsstraff. Spørsmålet er om det er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå en alvorlig voldsforbrytelse. Lagmannsretten finner det klart at dette må besvares bekreftende.», står det i dommen.

Dommen: Behov for behandling i minst ti år

Under forhandlingene i lagmannsretten har det store spørsmålet vært om den unge jenta skal dømmes for overlagt drap eller tvungen psykisk helsevern.

«Lagmannsretten har oppfattet de rettsoppnevnte sakkyndige slik at en bedring av tiltaltes personlighetsforstyrrelse vil være svært tid- og ressurskrevende. De har antydet et behov for behandling over minst 10 år – mest sannsynlig lenger – før man eventuelt kan se noen vesentlig bedring. Slik lagmannsretten forstår de sakkyndige, vurderer de også risikoen for at tiltalte skal begå nye alvorlige voldshandlinger som stor, i hvert fall inntil man ser en slik vesentlig bedring hos henne.», står det i dommen.

Kom frem i tingretten: Psykiater advarte mot vold og drap

Juryen: Skyldig i drap

Juryen kjente 17-åringen skyldig i drap og konkluderte også med at hun må dømmes som tilregnelig.

Tre sakkyndige, som har observert jenta, konkluderte også med at hun ikke var utilregnelig da drapet fant sted på den private barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker natt til 28. oktober i 2014.

Bakgrunn: Skrev om drapstanker i dagbok

I slutten av september la aktor Erik Førde ned påstand om at 17-åringen måtte dømmes til forvaring i ti år for drapet.

Lagmannsretten har dermed redusert forvaringsstraffen med ett år.

«Lagmannsretten mener at tiltaltes svært alvorlige psykiske problemer og den lange tiden som det er all grunn til å anta at det vil ta før man eventuelt kan se noen vesentlig bedring hos henne – sammenholdt med drapshandlingen, tidligere voldshandlinger og den nærliggende faren for nye alvorlige voldshandlinger – gjør at det her foreligger helt ekstraordinære omstendigheter som tilsier bruk av forvaring.», står det i dommen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder