KREVER EN FORKLARING: Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Monica Mæland om Telenor-kvinnene som ble utelatt: – Svært alvorlig hvis jeg har fått feil informasjon

Næringsminister Monica Mæland (H) beskriver det som «svært alvorlig» dersom ingen kvinner var med i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef. Nå krever hun svar fra styret i Telenor.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG avslører: Telenor-kvinner ble aldri innkalt til intervju om konsernsjef-jobben

– Hvis det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen jeg har fått underveis fra Telenors styre, sier Mæland til VG.

– Hvilken informasjon fikk du underveis?

– At det var en grundig og bred prosess, at de lette etter folk både i Norge og internasjonalt, av begge kjønn. Dersom det er slik at jeg har fått feil informasjon, er det svært alvorlig. Det er naturlig å følge opp aktuelle saker med styret. Nå har styrelederen fra den gang gått av, men resten av styret sitter fortsatt. Det er naturlig å be om ytterligere informasjon i denne saken.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Kvinnebløffen i Telenor

Alvorlig

Næringsministeren sier at Telenor har gitt departementet oppdateringer gjennom hele prosessen, helt fra det i fjor høst ble klart at Jon Fredrik Baksaas skulle fratre i år.

– Jeg kan ikke forholde meg til de tre navnene i VGs artikkel. Men det er alvorlig hvis det viser seg at ingen kvinner var med i sluttrunden av prosessen frem mot å finne ny konsernsjef, sier Mæland.

VALGTE BREKKE: Tidligere styreleder Svein Aaser satt på første rad sammen med tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas da Sigve Brekke ble utnevnt som ny konsernsjef 12. mai i år. Til venstre i bildet ses Berit Svendsen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Da den nye konsernsjefen Sigve Brekke første gang etter at han tiltrådte besøkte deg i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), sa du «velkommen, selv om du er mann». Hva mente du med å si det?

– Det var en spøkefull bemerkning til at det var en mann som ble ansatt. Det hadde vært mye debatt etter ansettelsen, men jeg var bare spøkefull. Mangfold er viktig og norsk næringsliv vil være tjent med å øke andelen kvinnelig toppledere, sier Mæland.

– Jeg er veldig opptatt av arbeidsfordelingen her, at det er styret som ansetter konsernsjef. Samtidig har jeg vært tydelig på at det skal rekrutteres bredt, også når det gjelder kjønn. Dagens kjønnsbalanse i norsk næringsliv er ikke god nok. Det står i Eierskapsmeldingen, det er sagt offentlig, og jeg har sagt det i møter med alle styrelederne i statsselskapene og i egne møter med hver enkelt styreleder.

Mæland i mars: Ber Telenor lete spesielt etter kvinne som ny toppsjef

– Jeg formidlet også dette synet til Telenors daværende styreleder, som forsikret meg om at styret var opptatt av dette i sitt arbeid med å finne en ny konsernsjef.

Holdt kvinnemøte for toppsjefene

I august hadde Mæland et møte med alle de 28 styrelederne i NFDs portefølje, samt styrelederne i Statoil ASA og Kommunalbanken ASA, om likestilling og mangfold. Her deltok også tidligere styreleder i Telenor ASA, Svein Aaser.

– Hensikten med møtet var å klargjøre statens forventninger til selskapenes arbeid med mangfold og likestilling, drøfte styrets rolle og ansvar på dette området og at styrelederne skulle dele erfaringer og lære av hverandre. I møtet kom det frem en del tiltak og innspill for økt mangfold og likestilling i selskapene, sier Mæland.

Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), reagerer kraftig på VGs avsløring.

REAGERER: Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomité. Foto: Stortinget ,

– Dersom dette stemmer, er det veldig alvorlig. Det betyr at det er gitt en direkte feilaktig fremstilling av ansettelsen av ny konsernsjef i Telenor. Statsråden kan ikke lenger holde Aaser ansvarlig. Er man sparket, så er man sparket. Han er ikke der lenger, sier Pollestad.

– Det som er viktig nå, er at næringsminister Monica Mæland finner ut av hva resten av styret i Telenor har foretatt seg i denne prosessen, sier han.

– Statseide bedrifter bør gå foran som et godt eksempel for resten av næringslivet og samfunnet når det gjelder likestilling. Det virker som om en holdningsendring er helt nødvendig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder