OMSTRIDT: I en årrekke har Mulla Krekar skapt hodebry for norske myndigheter. Her er han med forsvarer Brynjar Meling.

OMSTRIDT: I en årrekke har Mulla Krekar skapt hodebry for norske myndigheter. Her er han med forsvarer Brynjar Meling. Foto: Frode Hansen VG

Mulla Krekar krever 200.000 kroner av staten

Mulla Krekar krever 200.000 kroner i oppreisning etter at han i Borgarting lagmannsrett ble frikjent for trusler etter å ha sittet over ni måneder i varetekt.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Allerede dagen etter frifinnelsen i mars, varslet Krekar et oppreisningskrav, men nå er kravet formelt fremmet. Det bekrefter advokat Brynjar Meling, som har representert den omstridte mullaen gjennom en årrekke.

Bakgrunn: Mulla Krekar frikjent for trusler

– Gode navn og rykte

Krekar vil ha 200.000 kroner i oppreisning, blant annet fordi han mener rettsprosessen mot ham har ødelagt hans gode navn og rykte.

– Det er to forhold som begrunner oppreisningen. Det ene er de antall dager man har sittet. Og så er det jo slik at man også får oppreisning når man har fått ødelagt sitt gode navn og rykte, sier Meling til TV 2.

Krekar har sittet 285 dager – mer enn ni måneder – i varetekt i denne runden.

Krekar ble løslatt etter frikjennelsen i mars og er nå hjemme hos kona hvor han holder på med «sin undervisning», ifølge Meling.

Det er uttalelser i forbindelser med den såkalte undervisningen – basert på Krekars islamistiske tolkning av islam – som tidligere er blitt oppfattet av politi og påtalemyndighet som oppfordring til terror.

Meling poengterer at loven er lik for alle i Norge, og at Krekar – uansett om noen måtte finne det provoserende – trolig vil ha krav på oppreisning for urettmessig rettsforfølgelse.

Les også: Italia vil ha Mulla Krekar utlevert

Må selv betale

Juryen i lagmannsretten mente, i motsetning til dommerne i Oslo tingrett, at det ikke var bevist at Krekar hadde fremsatt trusler og oppfordret til straffbare handlinger mot kurderen Halmat Goran i et NRK-intervju.

Dagen etter kom retten imidlertid til at det var sannsynlig at uttalelsene var ment som en oppfordring til å drepe Goran eller bruke vold mot ham.

Dermed holdt retten Krekar ansvarlig i den sivile oppreisningssaken og dømte ham til å betale Goran 40.000 kroner, selv om bevisene mot ham ikke var sterke nok til domfellelse i straffesaken.

Oppreisningsdommen blir anket, ifølge advokat Meling.

Den tidligere geriljalederen fra Nord-Irak har møtt i norske domstoler 60 ganger siden han kom til Norge i 1991. Det inkluderer rettssaker, fengslingsmøter og rettslige avhør.

Han står nå dessuten overfor en mulig rettsprosess også i Italia, som har begjært Krekar utlevert under mistanke om at han leder et terrornettverk.

Mullaen motsetter seg utlevering, og spørsmålet kommer derfor opp for Oslo tingrett om snaut to måneder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder