VIL HA SVAR: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber om bakgrunnen for hvorfor noen ikke sikkerhetsklareres. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Likestillingsombudet bekymret for Forsvarets sikkerhetsklareringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har bedt om en forklaring på hvorfor Forsvaret utelukker flere personer med utenlandske foreldre fra å tjenestegjøre.

  • Silje Løvstad Thjømøe

I et brev til Forsvarsdepartementet ber likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om en redegjørelse for hvilke rutiner som ligger til grunn for vurderinger av sikkerhetsklarering.

Tirsdag skrev VG om Armin (18) som ble kastet ut av Forsvaret etter å ha tjenestegjort i to måneder. Begrunnelsen var at 18-åringen ikke kunne sikkerhetsklareres, da Norge ikke har et sikkerhets samarbeid med Iran, hvor foreldrene hans kommer fra.

I brevet fra LDO kommer det frem at Armin langt fra er den eneste som på bakgrunn av foreldrenes hjemland, ikke kan sikkerhetsklareres.

Les også: Diskriminering i Forsvaret

Bekymret for vurderingene

– Vi har de siste årene mottatt flere henvendelser fra personer som ikke har fått startet opp førstegangstjeneste eller fått jobber som innebærer at de må oppholde seg på Forsvarets områder. Bakgrunnen for disse henvendelsene er at de ikke får sikkerhetsklarering, sier Bjurstrøm.

Senest i forrige uke ble hun kontakten av en mann, som både er født i Norge og er norsk statsborger, men som ikke vil kunne fullføre ønsket om utdanning i Forsvaret fordi faren hans er fra Iran.

Kronikk om Forsvaret: Når er jeg norsk nok for deg?

– Han fikk beskjed om at han ikke vil få sikkerhetsklarering, uten at det fremsto som om det var foretatt en individuell vurdering av ham, sier Bjurstrøm og legger til:

– Vi er kjent med at det er strenge kriterier for å bli sikkerhetsklarert på ulike nivåer, og er enig i at det må være slik. Vi er likevel bekymret for i hvilken grad det foretas individuelle vurderinger i slike saker.

2014: Bekymret for situasjonen i Forsvaret

Reiser spørsmål om diskriminering

I 2014 ble det kjent at over 1000 nordmenn var utelatt fra førstegangstjeneste på grunn av foreldrenes etniske bakgrunn, etter at nye rutiner hadde blitt innført.

VG omtalte den gangen Abtin Tari (18) som ikke fikk innkallelse til førstegangstjeneste på grunn av at foreldrene ikke var fra Norge.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sa i 2014 at praktiseringen hadde hatt noen uheldig utslag – og at hun ba om en gjennomgang av rutinene.

Denne uken sa Eriksen Søreide at Forsvarets klareringsmyndighet ble styrket i fjor.

Men LDO er ikke like overbevist.

– Dersom det er slik at personer ikke blir sikkerhetsklarert utelukkende på grunn av foreldrenes nasjonale opprinnelse, uten at det er foretatt individuelle vurderinger, vil det kunne reise spørsmål om diskriminering, sier Bjurstrøm.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder