SKAPER BEKYMRING: Slik ser gonorébakterien ut på nært hold. Selv om den vanligvis lar seg behandle enkelt av antibiotika, er det nå et økende antall tilfeller av en resistens variant av sykdommen.

SKAPER BEKYMRING: Slik ser gonorébakterien ut på nært hold. Selv om den vanligvis lar seg behandle enkelt av antibiotika, er det nå et økende antall tilfeller av en resistens variant av sykdommen. Foto: Bill Schwartz, CDC

Gonoré-boom i Oslo: Nidobling av smittetilfeller de siste ti årene

Folkehelseinstituttet anser den raske økningen av gonoré som den største utfordringen med kjønnssykdommer i Norge akkurat nå. Og det er ingen tegn på at den vil stoppe opp.

I Norge er fortsatt klamydia den desidert vanligste kjønnssykdommen.

Likevel er det ikke den som vekker størst bekymring hos forskerne.

Økningen av gonoré har vært kontinuerlig de siste årene. Og det kan være en stor utfordring å bli kvitt.

Verst i Oslo

Tall fra det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer hos FHI viser at rundt 60 prosent av alle gonorétilfellene i fjor ble rapportert i Oslo.

Det er også her økningen har vært størst.

I 2009 ble det registrert 116 smittetilfeller i hovedstaden. I 2018 var tallet 1038.

Dette er en økning på 795 prosent, eller nesten en nidobling, på ti år.

Overlege ved FHI, Hans Blystad, sier til VG at hovedårsaken til dette er en betydelig økning av tilfeller hvor menn har sex med menn, da særlig i Oslo.

– Det er den samme utviklingen vi har sett i de fleste land i vestlige Europa og USA, hvor antall HIV-smittede blant denne gruppen går ned, mens tilfeller av gonoré og syfilis stiger. Smitte av gonoré og syfilis har i mindre grad økt blant heteroseksuelle, sier han.

Økende antibiotikaresistens

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, forteller at Norge hadde høye gonorétall også på 1970-tallet, men at det deretter forsvant nesten helt.

– Mens nå har vi, sammen med resten av Europa, fått en jevn økning. Og her er også antibiotikaresistensen økende, noe som kompliserer behandlingen, sier Olsvik.

I USA har utviklingen kommet mye lengre.

Olsvik viser til tall fra Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), der det fremkommer at over en halv million mennesker var registrert med gonoré i 2018. Over 20.000 av disse var infisert med bakterier som er resistente mot det viktige antibiotikumet azitromycin.

Den største utfordringen

Nettopp den økende antibiotikaresistensen blant gonorébakterien er grunnen til at Folkehelseinstituttet anser gonoréøkningen som den største utfordringen med kjønnssykdommer i Norge.

– Det finnes faktisk gonorébakterier som så å si er ubehandlbare. Disse er ikke et klinisk problem i Norge ennå, men når de finnes i Asia og andre land i Europa, er det vel bare et tidsspørsmål før vi ser dem her, sier Olsvik.

Tall fra FHI viser at ett av fire smittetilfeller med gonoré i fjor skjedde i utlandet.

Etterlyser mer kondombruk

I sin årsrapport for 2018 skriver FHI at selv om det er gledelig at HIV-hyppigheten blant homoseksuelle menn i Norge ser ut til å gå ned, er det bekymringsfullt dersom dette kan ha medvirket til den økende forekomsten av andre kjønnssykdommer.

«Den høye forekomsten av gonoré og syfilis viser at det er mye risikosex blant en stor gruppe msm (menn som har sex med menn, journ.anm.) (...) Særlig bekymringsfullt, ikke minst med tanke på resistenssituasjonen, er det økende antall msm som gjentatte ganger smittes med gonoré».

Blystad forklarer at selv om man håper at forekomsten av bakterien vil gå ned, er dette helt avhengig av at folk blir flinkere til å bruke kondom, både ved oralsex, analsex og vaginalsex.

– Foreløpig er det ikke tegn på at økningen stopper opp, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder