HVILKEN BOMPENGEKRISE?: Venstres Abid Raja sier det ikke er noen bompengekrise i Norge. – Nå må disse Frp-erne slutte å slamre med dørene og true med regjeringskrise, sier han. Foto: Terje Bringedal

Venstre-Raja avfeier bompengekrisen: – Folk flest har råd til å betale bompenger

Venstres finanspolitiske talsperson, Abid Raja, sier de ikke har noe å gi Frp i bompenge-forhandlingene. Han sammenligner bomsaken med irriterende kjøttrester mellom tennene. Han får svar på tiltale fra Frp.

– Vi har ingenting å gi Frp i de forestående bompenge-forhandlingene. Hele vårt parti er samstemte om det. Det eneste vi har å tilby, noe som landsstyret vårt vedtok allerede før Granavolden-forhandlingene, er en bedre sosial profil på bompengene. Det blir opp til Finansdepartementet å foreslå hvordan det kan gjøres. Vi har ventet lenge på den utredningen, sier Raja.

– Ikke kutt i bompengene, men en omprioritering hvor barnefamilier skjermes?

– Ja, noen familier opplever at de har fått en årlig kostnad på 20 000–30 000 kroner i bompenger. Det forstår jeg at er urimelig. Bompenge-kritikerne i Frp bør be Siv Jensen jobbe med skattefradragsmulighet for barnefamilier med veldig dårlige råd. Det vil kunne få støtte i regjeringen.

les også

Støre til Frp: Ikke rapp pengene til ungene våre

Advarer bompengevelgere

Raja har lite til overs for bompengepartiene og de som sier de vil stemme på dem.

– Deres krav om å fjerne bommene er farlig politikk. Det vil gi trafikkaos, kø og store klimagassutslipp. Og skal vi nå klimamålene, så må vi finansiere de store kollektivtrafikk-prosjektene, sier han.

Raja sier politikerne må lytte til de unge og beskriver bompengepartiene slik:

– Heldigvis har de unge skjønt det. Vi har den neste generasjonen med på laget. Bompengesaken er på størrelse med det irriterende kjøttet som har gnagd seg fast etter saftig, diger biffmiddag. Men dets viktighet er på størrelse med en tannpirker.

Han har for lengst innledet valgkampen, men sitter i dag i sommersolen i Oslo.

– Jeg synes det er trist at så mange sier de skal stemme på bompartier. Norge er gjentatte ganger kåret til verdens beste land å bo og vi er blant de mest lykkelige. Det skyldes at vi har bygd et land med balanserte skatter og avgifter som gir innbyggerne gode velferdstjenester, barnehager, skoler, sykehus og sykehjem. Et stabilt samfunn med forutsigbare rammer, sier han og fortsetter:

les også

Høyre i Oslo og Bergen vil gi tre timers bompause

– Vi har ingen bompengekrise

– Så dukker det opp et parti som blir største parti i Bergen og hvor nesten ti prosent i Oslo oppgir at de vil stemme på. Et parti som i realiteten bare har en sentral kampsak – kampen mot bompenger. Det synes jeg er forstemmende. Jeg vil si det rett ut: Vi har ingen bompengekrise i Norge. Folk flest har råd til å betale bompenger. De som ikke har det, bør få hjelp.

Fersk måling: Bompengepartiet går tilbake, men har fortsatt 19,9 prosent

– Når de etablerte partiene dankes ut av et ensaksparti, går det an prate om krise?

– Nei, bompengekrise har vi ikke. Vi har en klimakrise: Norges viktigste kamp er klimakampen. Det viktigste er å redusere klimagassutslipp, rense havet for plast, bevare artsmangfoldet og overlate jorda i god stand til neste generasjon. Bompenger er i denne sammenheng ikke en parentes en gang.

– I Frp opplever de at bompengesaken bidrar til stort fall i oppslutning, så ille at hvis de ikke finner en løsning, så trues det med at partiet må gå ut av regjering?

les også

Siv og Sylvi går til bompenge-angrep

– Slutt å syt

– Nå må disse Frp-erne slutte å slamre med dørene og true med regjeringskrise. Ingen bompengekrise er stor nok til regjeringskrise.

– Er det ditt budskap til Frank Sve, som sier brudd med regjeringen må vurderes?

– Jeg sier slutt å syt. Vær stolt over samferdselspolitikken vi har laget sammen. Jeg jobbet tett med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i fire år og vi lagde Nasjonal transportplan sammen. Jeg er stolt av hva vi fikk til. Han var ikke en som gikk rundt og klaget. Det er veldig ukledelig. Lær litt av Solvik-Olsen.

– Partiet ditt er også i det mange mener er en krise i oppslutning, med målinger tidvis langt under sperregrensen?

– Jeg mener vi i Venstre gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å stadig snakke om hvor vanskelig det er å være i regjering med Frp. Ja, vi sliter med målingene vi også, men vi skal være stolte over våre seire. Og viser vi at vi er stolte over å styre landet, så vil målingene også gå oppover. Jeg skammer meg ikke over våre gjennomslag.

les også

Frp-kjenner: Mener Frp sliter med mer enn bompenger

Dale: – Ikke en sak mellom Venstre og Frp

– Det ser ut som om Raja gjør dette til en sak mellom Venstre og Frp. Det er det ikke. Det dreier seg om at bompengekostnadene er blitt for høye, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, som svarer på vegne av Frp.

– Han vil ha en bedre sosial profil?

– Jeg ser han forsøker å ta æren for de formuleringene i regjeringserklæringen som har vært Frps idé og gjennomslag. Problemet er at det er for mange som rammes av for mye bompenger. Venstre har en annen virkelighetsoppfatning og disse utfordringene har ikke gått opp for Raja.

– Han sier det er en bagatell som kan løses med tannpirker?

– Den type holdninger viser at han ikke har forståelse for den opplevelsen mange har der ute. Vi vil fortsette å jobbe for å redusere bompengene, slår Dale fast.

– Raja sier Venstre ikke har noe å gi?

– Han murer seg inne i en posisjon som ikke kan stå seg. Han må se at byvekstavtalene vil forvitre, fordi bompengene er så høye at folk lar bilen stå: Det betyr at vi ikke får inn inntekter til å bygge de kollektivsatsingene som ligger i byvekstavtalene. Nord-Jæren er et godt eksempel, hvor rushavgiftene er så høye at folk lar bilen stå. De planlagte inntektene forsvinner, da går det ikke lenger å bare fortsette som før.

– Arroganse

les også

Mener bompengepartiet er uforutsigbart: – Står fritt til å mene ting på kryss og tvers

Leder Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sier det er vanskelig å ta uttalelsen fra Raja på alvorlig på grunn av «selvmotsigelsene og arrogansen han utviser for store deler av befolkningen».

– FNB ønsker å bidra til å utjevne de økende sosiale forskjellene Raja og hans regjeringskamerater har bidratt til de siste seks årene.

– Når det gjelder klimatiltak, så har FNB en langt mer helhetlig politikk enn både Venstre og de andre partiene, sier han og viser til deres støtte til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

– I Stavanger, som er eneste kommunen hvor FNB har vært representert de siste fire årene, så er det ingen som er mer opptatt av disse retningslinjene enn oss.
– Og ja; FNB har en sentral kampsak som jeg er stolt av og som vi aldri går på akkord med. Et av Venstres store løfter i forrige valgkamp var vel at de ikke skulle gå i regjering med Frp med tanke på hvordan det gikk, så er det ikke rart at velgerne har null tillit til partier som Venstre.

Håner Raja

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) håner Raja i et innlegg på Facebook.

– Du har tydeligvis glemt folket du representerer på Stortinget. Vi to er utrolig privilegerte som får sitte på Stortinget der vi også har en god lønn. Allikevel merker jeg godt på lommeboken hvor dyrt bompenger er. Kan du da tenke deg hvor tøft det er for en lavtlønnet, trygdet eller pensjonist, skriver Wiborg.

Han skriver også at Raja kjører rundt i «fin Tesla og betaler minimalt med bompenger».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder