MÅ PRIORITERE: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) sier vi må prioritere de mest rasutsatte områdene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sikkerhetsministeren: – Vi kan ikke sikre alle Norges veier

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) sier det kan være aktuelt å flytte folk fra hjem som ligger i rasområder og at vi ikke kan sikre alle veiene våre. NVE har bedt om fire milliarder til rassikring, som ikke er bevilget.

– Jeg har stor medfølelse med dem som er rammet i Jølster. Kampen mot skred og ras er et svært krevende arbeid, fordi vi aldri vet hvor det skjer neste gang. Norge er et langstrakt land, med mange værutsatte områder og svært mange veier i slike utsatte områder. Vi hverken kan eller evner å sikre alle veiene våre, sier hun etter at en rekke områder i Sogn og Fjordane er rammet av jordras og hvor en mann er savnet, etter at bilen ble tatt av et ras.

Statsminister Erna Solberg sa tidligere onsdag at vi må forberede oss på og bedre beredskapen som følge av at vi har fått og får mer ekstremvær.

– Det er jobben din å bedre beredskapen: Hva vil du gjøre?

STENGTE VEIER: Oppryddingsarbeidet har begynt i Jølster. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi må prioritere de områdene som er mest rasutsatt. Tidligere var det ofte sesonger, hvor vi hadde vårflommer enkelte steder og ras om høsten. Med ekstremværet har det blitt mer uforutsigbart hvor det raser. Vi opplever ras hvor det ikke har gått ras før.

– Er det nødvendig med mer penger?

– Siden 2014 har vi satset 4,3 milliarder kroner over samferdselsdepartementets budsjett i rassikring av fylkesveier, hvorav 850 millioner kroner i Sogn og Fjordane. NVE har i 2019 fått 350 millioner kroner til skredsikring: Vi har gjort og gjør et omfattende arbeid med rassikring:

– Vi må fortsette dette arbeidet, fordi vi vet behovet er stort. NVE har skissert et behov for rassikring fremover for 3,9 - 4 milliarder kroner, som det foreløpig ikke er funnet plass til. Det er fornuftig å bruke mer penger på å sikre befolkningen mot ras, men vi kan altså ikke sikre alt. Norge er vilt og vakkert, men det har sin pris når vi ser hva ekstremvær har av konsekvenser.

Hun sier det kan være aktuelt å flytte folk fra områder som man vet er rasutsatt.

– Vi måtte gjøre det på Svalbard og det kan være aktuelt flere steder.

– DAB-nettet var oppe hele tiden

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) er ansvarlig for sikkerhetsområdet telefon og kommunikasjon.

Etter rasene opplevde de berørte og andre i nærheten av mobilnettet ramlet sammen.

JORDKAOS: Ekspertene sier det vil ta lang tid før sårene er leget i Jølster etter jordrasene som rammet bygda tirsdag. Foto: Fredrik Solstad

– Jeg vil først uttrykke sympati med dem som er rammet. Når mobilnettet faller ut, understreker det viktigheten av at sårbarheten må reduseres og at vi må ha god og effektiv beredskap slik at feil raskt blir rettet. Heldigvis har politiet i Jølster-området meldt at basestasjonen for nødnettet virket. Og DAB-nettet var oppe og gikk hele tiden, slik at viktige beskjeder kunne formidles i radioen. 

– Hva har dere gjort og gjør for å sikre mobilnettet, som er viktig formidlingskanal når krisen er der?

Bedrifter rammet av rasene: – Skader for flere titalls millioner

– Etter Dagmar ble det iverksatt betydelig strengere krav til reservestrømsløsninger. Mobilnettet trenger strøm for å fungere, og når mobilnettet faller ut er det ofte på grunn av strømbrudd. Vi har også utpekt områder i enkeltkommuner som skal ha spesielt gode reservestrømløsninger, med kapasitet på tre døgn. Både i 2018 og i 2019 bruker vi over 180 millioner kroner på bedre telenettsikkerhet og beredskap over budsjettene i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Han legger til:

– Hendelsen i Jølster viser at vi ikke er i mål, men det å sikre seg 100 prosent er nesten umulig. Men det gjøres store investeringer i mobilnettene og fiberbredbånd hvert eneste år, som bidrar til redusert sårbarhet og risiko for utfall. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder