VITNEMÅL: Kunnskapsdepartementet lar Tobias Turøy Bakstad få vitnemål. Foto: Privat

Skolen rotet det til: Nå får Tobias (19) vitnemål likevel

Tobias Turøy Bakstad (19) måtte klage i tre omganger før han fikk medhold: Dermed får han vitnemål likevel, etter at skolen rotet med fagene.

– Det er veldig fint å få vitnemålet selv om løpet for høyskolestudier sannsynligvis er kjørt for i år. Opptaket er jo ferdig, og skolen har startet, sier Tobias Turøy Bakstad.

Søndag 23. juni i år oppdaget Sørumsand Videregående skole i Akershus en fatal feil som gjorde at seks elever ikke fikk vitnemål.

Feilen rammet elever på VG3 som gikk påbygging til generell studiekompetanse, og som tok ett av valgfagene lyddesign eller bildedesign. Disse fagene viste seg nemlig å være ugyldige og fagsammensetningen gjorde så elevene ikke fikk godkjent vitnemål.

les også

Skolen rotet med dataprogram – elever risikerer å ikke få vitnemål

Elevene fikk tilbud av Elevorganisasjonen om hjelp til å klage.

– Elevorganisasjonen har hjulpet meg veldig. De er den eneste grunnen til at jeg sitter her med vitnemål i dag, så shout out til dem!

Måtte behandles tre ganger

Bakstad mener han på egen hånd hadde hatt vanskeligheter med å klage siden han ikke har den kunnskapen som trengs om saksgangen. Elevorganisasjonen er enige med Bakstad i at prosessen er innviklet.

Det er ikke lett å klage i en slik sak. Det er vanskelig for oss elever å vite om våre rettigheter, vanskelig å forstå og noe vi elever får lite opplæring i, sier fylkesleder i Elevorganisasjonen i Akershus, Simen V. Yazdan.

Skolen søkte først dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet, men fikk avslag. Deretter klaget Bakstad, ved elevorganisasjonen, på vedtaket. De fikk avslag igjen. Deretter gikk klagen direkte til Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

I departementet ble de hørt.

– Først og fremst er det veldig fint å høre at departementet har lyttet til eleven. Norske elever skal vite at de har muligheten til å bli hørt. Det var fullt og helt skolen sin feil at Tobias og de andre ikke fikk vitnemål, og da skal ikke elevene ta konsekvensene av det, sier Yazdan.

– Pekepinn

Yazdan påpeker at det er leit at det måtte gå så langt opp i systemet før de ble hørt.

– Jeg håper dette tilfellet gir Utdanningsdirektoratet en pekepinn i fremtidige saker, og forhindrer at dette skjer igjen.

– Hvorfor klagde bare Tobias, og ikke de andre elevene som heller ikke fikk vitnemål?

– Saken var jo en tung påkjenning; 13 år fullført skolegang viste seg å være ugyldig. Noen følte at å klage ville være en ytterligere påkjenning, og det har vi full forståelse for, avslutter Yazdan.

– Systemet har sviktet

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er klar på at det som har hendt Tobias er en systemsvikt.

–Dette er ikke elevens feil, og vi mener det er urimelig at en ung elev må betale prisen for at systemet har sviktet, sier Sanner.

Han påpeker imidlertid at det er et strengt regelverk for å gi dispensasjon, og det at skolen gjorde en feil er ikke alene grunn nok til å gi vitnemålet.

– Eleven hadde søkt om høyere utdanning og ville vært kvalifisert. Det er han som måtte ha betalt prisen for systemets feil, og mistet et år på videre utdanning, sier Sanner.

KREVENDE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H): – All honnør til elevorganisasjonen som har gjort en god jobb med å bistå Bakstad. Sanner håper at Bakstad får muligheten til å studere nå i høst. Foto: Frode Hansen

– Vil de andre elevene som også ble rammet av samme feil nå automatisk få vitnemål?

– I utgangspunktet gjelder dette vedtaket kun for denne eleven. Men på bakgrunn av at vi har gitt dispensasjon i denne saken, vil vi gå i dialog med Utdanningsdirektoratet for å diskutere hvordan situasjonen for de andre kan følges opp.

– Ingen garanti for utdanning neste år

Tobias sier at han med sine karakterer hadde kommet inn på lærerutdanningen i høst. Uten vitnemål godkjente imidlertid ikke Samordnet opptak søknaden.

Neste år kan karakterkravene ha endret seg.

– Det er surt å vite at jeg, med det vitnemålet jeg nå har fått, ville kommet inn på lærerutdanningen i år. Enda mer frustrerende er det å ikke ha noen garanti for å komme inn neste år. Dersom poengsummen øker betydelig neste år må jeg ta opp fag, noe som vil føre til at videre utdanning blir utsatt enda en gang.

Siden Bakstad ikke fikk begynt på videre utdanning i høst, bruker han tiden på å søke jobb.

– Jeg har vært i kontakt med flere barne- og ungdomsskoler og ytret ønske om å jobbe som vikarlærer. Ved flere skoler krever de vitnemål, og det har jeg jo nå, avslutter Bakstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder