Kallmyr i NAV-høring: En annen type justismord

Jøran Kallmyr (Frp) sier regjeringen vil se på hvordan man tar EØS-regler inn i Norsk lov etter trygdeskandalen.

 • Martha C. S. Holmes
 • Camilla Fredstad Huuse
 • Runa Victoria Engen
 • Tore Kristiansen (foto)

– Dette er en alvorlig sak. Mye tyder på at mange er blitt urettmessig straffeforfulgt. I en rettsstat som Norge er det uakseptabelt at slikt kan skje. Regjeringen har iverksatt flere tiltak som følge av saken. Granskningsutvalget skal se på alle relevante sider av saken, og alle departementene skal gå gjennom EØS-relevante lover i sitt departement, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Under den åpne høringen om NAV-skandalen redegjør han for justisdepartementets rolle i NAV-skandalen.

Både den tidligere Riksadvokaten, advokatforeningen og tidligere NAV-sjef Joakim Lystad har under den åpne NAV-høringen gitt støtte til at selve folketrygdloven burde blitt endret når det kom nye EØS-regler. I stedet ble EU-reglene tatt inn i norsk rett som en forordning uten en egen henvisning i selve loven.

– Saken aktualiserer hvordan vi inkorporerer EØS-saker i norsk lov. Jeg kan bekrefte at regjeringen nå ser på det, sier Kallmyr.

Han sier han ble informert om trygdeskandalen var riksadvokaten den 22. oktober - og to dager senere orientert av arbeidsdepartementet.

– Dette er en annen type justismord enn vi er vant til fra tidligere, både fordi det gjelder så mange, men også fordi det er en veldig spesiell sak, sier Kallmyr.

les også

NAV-sjefen: Varslet riksadvokaten for sent

Ble ikke spurt om tolkning

Kallmyr lovdelingen i justisdepartementet ikke ble spurt til råds i denne saken.

– Jeg kan bekrefte at lovavdelingen ikke har blitt forelagt noe spørsmål om for eksempel en tolkningsuttalelse om at EØS-reglene er i strid med dagens regelverk, sier han.

På spørsmål fra SVs Freddy Øvstegård om det raskere kunne blitt avklart at det var en rettsanvendelsesfeil hvis lovavdelingen tidligere ble spurt om råd, svarer han:

– Vi har ikke hatt noen forespørsler fra Arbeidsdepartementet eller NAV. NAV kunne også sendt en forespørsel om en tolkningsuttalelse. Det er vanskelig for meg å spekulere i om denne informasjonen man satt på til ulike tidspunkt var nok til at man også kunne forstå at det gjaldt langvarige opphold, svarer Kallmyr.

NAV og departementet har forklart at de først skjønte at saken kunne gjelde langvarige opphold, og at det dermed kunne være en rettsanvendelsesfeil som førte til at folk ble uriktig dømt, før i august.

Videre har statsministeren bedt om en full gjennomgang av sårbarheter knyttet til implementering av EØS-regler.

Det har aktualisert problemstillingen om hvordan vi inkorporerer EØS-regler i norsk rett, og vi kan bekrefte at vi nå ser på det.

– Fikk ikke vedlagt EU-reglene

Da de nye EU-reglene ble innført i 2012, fikk justisdepartementet tilsendt et brev om det - den inneholdt ikke forordningen, men de lot saken passere uten merknader.

– Brevet fra arbeidsdepartementet ved innføringen av forordningen nevnte ikke forholdet mellom folketrygdloven og EØS-reglene. Selve forordningen var ikke vedlagt, og justisdepartementet hadde ingen merknader, sier han.

Han sier det er departementet som skal innføre et direktiv eller en forordning - i dette tilfellet arbeidsdepartementet - som har ansvar for å sjekke om den samsvarer med norsk lov.

– Dersom den ikke er det, så må Stortinget få mulighet til å diskutere om man skal legge inn veto eller godta forslaget.

Han sier at en alvorlig feil har ført til følgefeil hos en rekke instanser i trygdeskandalen.

– Her har man gjort en feil som har gjort at stortinget ikke har fått riktig informasjon i 2012: EØS-komiteen fikk informasjon om at dette ikke hadde økonomiske eller administrative konsekvenser, sier han.

Ekspertene er uenige om NAV-feilen stammer fra de nye reglene i 2012, og om de hadde betydning, eller om feilen oppstod helt tilbake i 1994 da Norge gikk inn i EØS-avtalen.

les også

Jonas Gahr Støre om NAV-skandalen: Ikke sikkert at feilen stammer fra 2012

Informert i oktober

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har gått hardt ut mot at han ikke ble informert om usikkerheten rundt praktiseringen av regelverket tidligere. Også NAV-direktør Sigrun Vågeng innrømmet at Riksadvokaten burde fått beskjed før.

På spørsmål om hva Kallmyr mener om at justisdepartementet først fikk beskjed om saken den 22. oktober, og om det hadde noen betydning, svarer han.

– Hvis vi hadde fått informasjon før riksadvokaten, hadde vi tatt informasjonen videre til riksadvokaten. For det er kun riksadvokaten som kunne gått inn i de pågående straffesakene, enten for å avbryte soning eller stoppe straffeprosessene, sier Kallmyr.

les også

Parat om NAV-skandalen: – De ansatte har jobbet i god tro

Han sier ikke noe mer om hva han tenker rundt når han, og Riksadvokaten ble informert, utover at han viser til hva den tidligere riksadvokaten og NAV-sjefen selv har sagt om dette.

– Når man ser på tidsperspektivet i ettertid, skulle man ønske at da politiet fikk beskjed, så skulle Riksadvokaten også fått informasjonen slik at soninger kunne blitt avbrutt, sier han.

– Jeg har blitt opplyst fra arbeidsdepartementet at de frem til høsten 2019 mente at de tidligere sakene gjaldt korte opphold, og at det var høsten 2019 at man skjønte at det gjaldt lenger opphold - som igjen var de som kunne bli straffeforfulgt. Det er vanskelig for meg å si at jeg måtte hatt informasjonen tidligere, når det var denne informasjonen arbeidsdepartementet satt på, sier han.

Les også

 1. Siv Renee Eriksen kunne sluppet fengsel: – Burde vært oppdaget tidligere

  Den tidligere riksadvokaten sa torsdag at 33 personer hadde sluppet fengselsdom, dersom han var blitt informert i 2017.

Mer om

 1. Nav-skandalen

Flere artikler

 1. Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

 2. Anniken Hauglie: – Spørsmål burde blitt stilt tidligere

 3. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 4. Tidligere NAV-direktør: – Fikk ingen signaler om at vi praktiserte feil

 5. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

Fra andre aviser

 1. Kallmyr: Trygdeeksport ble ikke vurdert av lovavdelingen

  Bergens Tidende
 2. Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen

  Bergens Tidende
 3. Har du falt av hele trygdeskandalen? Dette er årsakene til at det gikk galt.

  Bergens Tidende
 4. Har du falt av hele trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom årsakene til at det gikk galt

  Aftenposten
 5. To dagers høring om trygdeskandalen er over. Her er noe av det viktigste som kom frem.

  Aftenposten
 6. Trygdeskandalen: Dette er det viktigste som så langt er kommet frem i høringen

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder