SLÅTT NED: 5. august 2017 ble Bjørn Ivar Nordstrøm slått ned av en ukjent gjerningsmann. Nye opplysninger i VG peker mot et tungt kriminelt miljø i hovedstaden. Foto: PRIVAT

Overfall av vitne: Politiet har navn på mulig gjerningsmann

Bjørn Ivar Nordstrøm (31) ble slått ned av en ukjent mann fire dager før han skulle vitne mot eks-sjefen. Nå har politiet gjort en fotokonfrontasjon i saken.

VG publiserte onsdag nye opplysninger i den spesielle saken, hvor det nå har gått to år uten pågripelser.

Etter analyser av teledata og lydopptak, har VG konfrontert en Oslo-mann med koblinger til et tungt kriminelt miljø. Mannen nekter for å ha noe med overfallet å gjøre. Hans advokat Sverre Sjøvold vil heller ikke kommentere saken.

– Politiet har over lengre tid vært kjent med navnet på mulig gjerningsperson som sto bak overfallet på Nordstrøm. Vi har gjennomført flere etterforskningsskritt. Deriblant fotokonfrontasjon og avhør, sier Rune Skjold, leder for seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

les også

Slått ned før han skulle vitne: – Organisert angrep, sier bistandsadvokat

ANSVARET: Rune Skjold leder seksjonen som nå etterforsker alle åpne saker relatert til miljøet rundt den omstridte terapien i Addictologi Akademiet. Foto: Nils Bjåland

Fotokonfrontasjon

En fotokonfrontasjon betyr at politiet har lagt frem en rekke bilder av, for eksempel, mulige gjerningspersoner, hvor et vitne får anledning til å peke ut det han eller hun mener er den riktige.

– Hva ble resultatet av fotokonfrontasjonen?

– Vi kan ikke gå i detaljer på det, sier Skjold.

– Hva tenker nå politiet å gjøre med mannen VG har omtalt?

– Vi ønsker ikke å kommentere hvilke etterforskningsskritt vi gjør, av hensyn til etterforskningen, sier Skjold.

Men han påpeker alvoret:

– Overfallet av Nordstrøm kan dreie seg om motarbeidelse av rettsvesenet og en voldshendelse.

les også

Ville jobbe på fiskebåt – endte opp i terapimiljø: -Minner om en farlig sekt

les også

Brøt med terapeuten – nå kreves hun for penger av klientene hans

Stemmeanalyser

VG har fått utført to stemmeanalyser ved hjelp av pensjonert førsteamanuensis i fonetikk, Arne Kjell Foldvik fra NTNU. I analysene ble lydopptak av trusler mot en advokat sommeren 2017 sammenlignet med stemmen til en Oslo-mann med koblinger til et tungt kriminelt miljø.

Foldvik konkluderte med at det for begge analysene var «meget sannsynlig» at Oslo-mannen er mannen som truer advokaten på lydopptaket av truslene.

Truslene mot advokaten kan knyttes til overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm:

Samme telefon som ble brukt til å true advokaten, ble nemlig brukt av gjerningsmannen som satte opp en falsk avtale med Nordstrøm før overfallet.

Her kan du høre en sammenligning av truslene mot Oslo-advokaten og opptak fra et intervju VG gjorde med mannen som har koblinger til et tungt kriminelt miljø:

– Ser på alle forhold

Politisaken som gjaldt truslene mot advokaten, ble imidlertid henlagt for andre gang før jul i fjor på bevisets stilling – etter å ha blitt gjenåpnet sammen med Nordstrøm-saken i april 2018.

– Skal dere nå gjenåpne denne saken?

– Vi ser på alle forholdene i komplekset, men vi må ha en dialog med påtalemyndigheten om hvilke deler vi skal gå videre og hvilke vi ikke har mulighet til å gå videre på, svarer Skjold.

– Betyr det at mannen som ifølge stemmeanalyser «meget sannsynlig» sto bak truslene kan gå fri for dette forholdet?

– Dette må vi se på når vi nærmer oss slutten av etterforskningen og hva vi kommer til å gå videre med eller ikke, svarer Skjold.

– Hvilken relevans mener politiet at stemmeanalysene har for saken der Bjørn Ivar Nordstrøm ble slått ned?

– Det har vi ikke noen kommentar til ennå, svarer Skjold.

les også

Torpedodømt: Laila sto ved siden av meg da jeg ringte

les også

Tidligere polititopp til addictologi-avhopper: Du burde passe deg

Skulle vitne

Bjørn Ivar Nordstrøm var i flere år ansatt i salgsbedriften Det norske kartselskapet, som har en tett relasjon til terapimiljøet rundt Addictologi Akademiet.

Da han sluttet i 2017, varslet han søksmål mot sin eks-sjef Laila Mjeldheims bedrift. Han skulle samtidig vitne mot henne i et annet søksmål.

Da ble han først grunnløst politianmeldt to ganger av personer i addictologimiljøet, før han 5. august 2017, fire dager før han skulle vitne i retten, ble slått ned av en ukjent gjerningsmann.

– Han er glad for at saken virker å gå mot en løsning, sier bistandsadvokat Olle Nohlin på vegne av Nordstrøm.

BISTANDSADVOKAT: Olle Nohlin representerer Bjørn Ivar Nordstrøm. Foto: Tore Kristiansen

Avviser

Mjeldheim har gjentatte ganger avvist å ha noe som helst med overfallet å gjøre.

Advokat Øystein Storrvik representerer både henne og terapeuten Espen Andresen, som eier Addictologi Akademiet. Han viser til at de har løst sine konflikter gjennom rettssystemet og nekter for alle anklager.

– Jeg stiller derfor spørsmålstegn ved alle de beskyldninger som har vært reist i dette sakskomplekset, sier Storrvik.

ADVOKAT: Øystein Storrvik opplyser at begge hans klienter i komplekset, Laila Mjeldheim og Espen Andresen, nekter for alle anklager som har vært reist. Foto: Frode Hansen

Gjenåpnet sak

I fjor høst ble etterforskningen av denne saken og flere andre saker som knytter seg til miljøet rundt Addictologi Akademiet, flyttet vekk fra Sentrum politistasjon.

Det skjedde etter at VG avslørte hvordan en rekke saker relatert til miljøet rundt Addictologi Akademiet aldri hadde blitt sett i sammenheng av Oslo-politiet. Nordstrøm-saken ble først henlagt etter et halvt år, i februar 2018. Det skjedde etter en minimal etterforskning.

Dette ble omtalt i en VG-avsløring hvor det fremkom hvordan kjente torpedoer hadde kontaktet personer som var i konflikt med lederne i addictologimiljøet.

Deretter valgte førstestatsadvokat Jørn Maurud å gjenåpne saken, etter en klage fra Nordstrøms bistandsadvokat, Olle Nohlin.

Samlet etterforskning

Både politikere, daværende justisminister Tor Mikkel Wara og eks-politimester Hans Sverre Sjøvold reagerte på det som fremkom om addictologimiljøets svertekampanjer.

Sjøvold erkjente også at Oslo-politiet måtte bli bedre på samhandling.

I ettertid ble etterforskningen samlet ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning hvor en gruppe etterforskere har jobbet over tid med flere sider av sakskomplekset.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder