VETERINÆRINSTITUTTET: Fremgang i jakten på svar. Foto: Ola Vatn / VG

Hundesykdommen: – Kommet et godt hakk videre

Veterinærinstituttet kan nå for første gang fastslå at et utbrudd har funnet sted – men ikke alle de syke hundene har vært en del av utbruddet.

Frem til nå har forskerne vært usikre på om hundesykdommen har bestått av et stort antall sporadiske tilfeller – eller om det har vært et utbrudd. Nå opplever de stor fremgang i jakten på svar.

Hannah Joan Jørgensen, forsker og veterinær på Veterinærinstituttets avdeling for husdyr, vilt og velferd forklarer:

– For det første: Når vi har flere hunder med bakterier som har nærmest identisk DNA, så kan vi si at de er en del av et utbrudd, sier hun.

– For det andre er det er sannsynlig at de har vært eksponert for en eller annen form for felles smittekilde, for eksempel vann eller fôr. Her er vi usikre, og må undersøke videre.

les også

Skrev oppgave om hundesykdom-bakterien: – Alle utbruddene har skjedd om høsten

RAMMET: Hunden Bianca (7) fikk symptomer på alvorlig hundesykdom og døde i løpet av 24 timer tidligere denne måneden. Eier Cecilie Sandbu Lundgreen var med henne til veterinæren. Foto: Privat

«Tvillingbakterier»

En av de to bakteriene som er funnet hos de døde hundene, Providencia alcalifasiens, viser seg å være nærmest identisk hos 14 av 22 undersøkte hunder i et arbeid Veterinærinstituttet har gjort de siste to ukene. Jørgensen beskriver det som «tvillingbakterier» med samme opphav.

– Vi ser på sammensetning av arvestoff hos et utvalg hunder. Det er litt som i en kriminaletterforskning hvor de undersøker DNA-spor. Det dette gir oss, er muligheten til er å gå nøye inn på de hundene som har den samme bakterievarianten, altså samme gentype, sier hun.

Hun understreker at man ikke kan si at dette er grunnen til alle sykdomsutbruddene.

– Sykdommen foregår jevnt og trutt gjennom året, men det spesielle nå er jo at det har vært så mange syke hunder.

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré, ifølge Mattilsynet. Bakterien er også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

les også

Mattilsynet opphever råd om nærkontakt mellom hunder

Veterinærinstituttet vil ikke bruke ordet «gjennombrudd» da de anser dette å være en trinnvis prosess, men som Jørgensen sier:

– Dette er et fint resultat å få. Vi er utrolig fornøyde med å ha kommet et godt hakk videre, men mye gjenstår.

Analyser fra både syke og døde hunder, samt hunder som aldri har vært syke, er gjort.

Ikke alle de syke hundene har hatt bakterien, og det samme gjelder et fåtall av de døde hundene.

Tilknyttet Østlandet

De som er undersøkt har alle tilknytning til Østlandet, men det er ikke undersøkt mange nok hunder til å generalisere og si at dette har noe spesielt med denne landsdelen å gjøre. Analyser fra flere hunder, også fra andre deler av landet, må gjøres, opplyser Jørgensen.

les også

Hundesykdommen: De fleste blir friske

Mattilsynet har mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra alle landets fylker.

Så langt er anslagsvis 43 hunder med lignende symptomer på sykdom døde. Spørreundersøkelse sendt ut til veterinærer viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august.

Samspill med andre faktorer

Hun forklarer at de foreløpig ikke kan fastslå at bakterien alene har ført til utbruddet blant disse hundene.

– Vi tror den har en effekt, kanskje sammen med andre faktorer, som toksiner, bakterier og virus. Hva som avgjør om en smittet hund blir syk og hvor alvorlig syk den blir, kan være avhengig av andre faktorer.

Bakterien kan behandles, og de aller fleste hundene har blitt friske med veterinærbehandling.

les også

Mystisk hundesykdom: Dette skjer hos veterinæren

– Men noen har det ikke gått bra med, og vi må gjøre ferdig undersøkelser fra hundenes tarmsnitt for å se om det er sannsynlig at bakterien har gitt dem tarmskadene eller om det er andre faktorer som ligger bak, sier Jørgensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder