I RETTEN: Bistandsadvokat Lene Høivang (t.v.) sammen med aktor Pernille Flage under tingrettsbehandlingen av saken mot Jan Erik Linge i Larvik. Foto: Tore Kristiansen

Bistandsadvokat om stalking-frifinnelse: – Familien har levd i «evakueringsmodus»

For barna som rammes oppleves det som en hån at en gjerningsperson skal gå fri på grunn av mangler i lovverket, mener bistandsadvokat.

I helgen skrev VG om drapsdømte Jan Erik Linge som er frikjent for stalking fordi dagens lovverk tillater slik personforfølgelse, dersom den fornærmede ikke er klar over at det skjer og dersom det ikke har vært en del av forsettet til gjerningspersonen at forfølgelsen skal bli kjent.

I et brev til justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) skriver den fornærmede jentas bistandsadvokat Lene Høivang om hvordan jenta og familien har opplevd saken.

Bakgrunn: «Smutthull» i loven tillater stalking

«For både barna som ble direkte rammet, men også for deres familie som pårørende, har personforfølgelsen medført store skadevirkninger og alvorlig tap av livskvalitet, også i lang tid etter» skriver bistandsadvokaten i brevet.

BISTANDSADVOKAT: Lene Høivang representerer den fornærmede jenta, som var 14 år da hendelsene som er omtalt i dommen skjedde. Foto: PRIVAT

Linge ble dømt for seksuelt krenkende handlinger overfor barn under 16 år og for å ha produsert og ha vært i besittelse av bilder som seksualiserer barn. Etter at lagmannsretten frikjent ham for stalking ble straffen redusert fra syv måneder til 120 dagers fengsel.

Til VG sier Høivang at hele familien har vært sterkt preget av saken.

– Det er nærmest umulig å forklare hvor ødeleggende det har vært for dem. Hvor usikker denne jenta har vært i sitt eget hjem og hvilke konsekvenser det har hatt for henne. Hun har vært redd for å sove, har måttet slutte med idrett og synes det er vanskelig å være sosial. Familien har sett seg nødt til å flytte.

Posttraumatisk stress

«Familien har levd i evakueringsmodus i lang tid i etterkant, hvor mareritt om nettene, frykt for å sove, og frykt for å oppholde seg i eget hjem er bare noen av skadevirkningene», skriver hun i brevet.

Jentas fastlege skriver i en legeerklæring som VG har sett at hun har klare tegn på posttraumatisk stress. En psykologspesialist har kommet til samme diagnose ifølge en skriftlig uttalelse.

– Har ikke gjort det

Linge ble frikjent for stalking-delen av saken etter en Høyesterettsdom i en annen sak i mars som slo fast at dagens straffelov kun forbyr stalking dersom:

  • Det ligger innenfor gjerningsmannens forsett at fornærmede er klar over overvåkningen.
  • At fornærmede faktisk er kjent med overvåkningen.

Linges forsvarer, advokat Anders Westeng, sier at det i lys av Høyesteretts avgjørelse er klart at handlingen Linge var anklaget for, ikke rammes av straffeloven.

– For ham er ikke denne avgjørelsen mer enn en delvis seier. Han er tydelig på at han ikke har gjort det han ble anklaget for. En frifinnelse på dette grunnlag er derfor ikke verdt så mye for han, sier Westeng til VG.

Han viser til at Høyesterett har presisert hva som er vilkårene for å bli domfelt for stalking.

– Ut fra det er ikke det han ble anklaget for, straffbart, sier Westeng og legger til at lovgiver eventuelt får vurdere hvordan den ønsker at loven skal være.

– Hensett til min klients holdning til anklagen er det ikke naturlig for meg å kommentere hvordan den fornærmede jenta og hennes familie har opplevd saken, sier Westeng.

Bistandsadvokat Høivang mener det er spesielt ille at dette «smutthullet» i loven rammer barn og unge.

les også

«Smutthull» tillater skjult stalking: Riksadvokaten fraråder hastebehandling av loven

– Vi kan ikke stå stille og se på at det nå skal være tillatt at barn og ungdom skal kunne bli utsatt for noe sånt som dette. Ikke for voksne som ofre heller for den del, men voksne har nå en gang bedre utrustet verkstøy enn det barn og ungdom som ikke er ferdig modnet har og skadepotensialet og langtidsvirkninger så langt høyere, sier hun til VG.

I brevet til statsråd Kallmyr skriver hun at det for de rammede barna oppleves som en hån at en gjerningsperson skal gå fri på grunn av mangler i lovverket.

Enighet om endring

VIL ENDRE: Justisminister Jøran Kallmyr har sagt at han kommer til å fremme et lovforslag «for å rydde opp». Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

VG har tidligere skrevet at det er flertall på Stortinget for en endring i den såkalte stalking-paragrafen.

I forrige uke opplyste Justis- og beredskaps at det nå gjøres et arbeid med sikte på å endre loven og at de har mottatt et forslag til lovendring fra Riksadvokaten.

– Jeg tror alle reagerer på dette. Dette strider mot den generelle rettsfølelsen til folk. Jeg kommer derfor til å fremme et lovforslag som rydder opp i dette, sa Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder