OVER BORDET: Roar Abrahamsen (t.h.), avdelingsleder i Bergen Fellesforbund i prat med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Hallgeir Vågenes

Industri-grasrota i Ap: – Har ikke tillit til Barth Eide

BERGEN (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre blir møtt med krav om at partiprofilen Espen Barth Eide bør fjernes som klimapolitisk talsperson. Kritikken deles av LO-topp.

– 45 Fellesforbund-tillitsvalgte tilknyttet Ap har vært samlet på en konferanse her i dag og det kom til uttrykk en unison oppfatning av vi ikke har tillit til Espen Barth Eide som klimapolitisk talsperson, sier avdelingsleder Roar Abrahamsen i Bergen Fellesforbund til VG.

Støre var i Bergen mandag på noe som kan se ut som begynnelsen på Operasjon Overtalelse: Han møtte blant annet flere sentrale tillitsvalgte som har meldt seg ut av partiet fordi de mener Ap svikter industrien.

Abrahamsen er den mest profilerte som har medt seg ut det siste året.

– Hva skal til for at du skal melde deg inn igjen?

– Konferansen har i dag samlet seg om en uttalelse hvor vi krever at Arbeiderpartiet og Fellesforbundet etablerer en årlig industrikonferanse og et samarbeidsråd for tillitsvalgte i norsk olje og gassrelatert leverandørindustri. Slik at de kan fange opp misnøye før de fatter feil vedtak.

(Se de politiske kravene de fremmer punktvis nederst i saken)

– Slik som å stemme mot oljekompromisset Ap vedtok i 2017?

UTE MED KLART BUDSKAP: Utmeldte Roar Abrahamsen (t.h.) og Richard Storevik (t.v.) ga Ap-leder Jonas Gahr Støre en kravliste på et møtet i Fellesforbundets hovedkontor på Gravdal utenfor Bergen sentrum mandag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Ja, da fylkeslag etter fylkeslag innstilte på det før Ap-landsmøtet i vår, var det dråpen som fikk begeret til å flyte over for meg. Vi ofret mye da vi engasjerte oss kraftig for å få til det kompromisset, som også en enstemmig LO-kongress stilte seg bak, sier Abrahamsen.

Mye av misnøyen mot Barth Eide skyldes at han åpnet for å svekke den såkalte leterefusjonsordningen, som gir oljeselskaper som leter etter olje og gass, skattefordeler.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var tidlig ute og skjøt ned Barth Eides åpning for en ny oljepolitikk for Ap.

LO-tillitsvalgt og Ap-politiker Richard Storevik ved Leirvik AS er en av dem som møtte Støre mandag, da 40 LO-tillitsvalgte fra hele kysten var samlet i Vestlands-hovedstaden.

Storevik sto nylig frem i VG og sa han meldte seg ut av Ap etter at Ap-landsmøtet vedtok ikke å konsekvensutrede Nordland VI utenfor Lofoten.

– Jeg melder meg ikke inn igjen ut ifra flotte ord som loves, men bare hvis Ap kommer med en ny og offensiv industripolitikk. Vi har nå fremmet konkrete krav, så får vi se, sier Storevik i dag.

Han fortalte Støre at frustrasjonen hadde fått navn og ansikt.

– Den heter Espen Barth Eide. Min bedrift overlevde på grunn av byggingen av Johan Sverdrup, som var et ektefødt barn av leterefusjonsordningen. Da han gikk ut mot den kokte det i blodet mitt og møtet her i dag har fortalt meg at jeg ikke jeg ikke er den eneste som går rundt med denne frustrasjonen.

Til VG legger han til:

– Til Eide vil jeg si: Ta av deg dressen og kom til meg så skal du få på deg en kjeledress. Så skal jeg vise deg rundt på Stord for å vise hvor viktig leterefusjonsordningen var for Johan Sverdrup – og er for oss.

LO-topp Jørn Eggum støtter kritikken av Eide.

– Kritikken som løftes mot Espen er ikke ukjent for meg. Etter at han gikk ut i Klassekampen og stilte spørsmål ved rammevilkårene for vår olje- og gassindustri, så har mange reagert.

– Har du tillit til ham?

– Han har hatt endel uttalelser som jeg skulle sett usagt. Forutsigbare og langsiktige rammevilkår er vi helt avhengige og det blir det feil med høyttenkning i mediene, sier Eggum som leder LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

Støres plan

Etter at industrikonferansen i Bergen var over mandag ettermiddag, møtte Støre de tillitsvalgte og la frem sin plan for industrien:

– Vi skal utvikle industrien videre. Vi skal satse på olje- og gassnæringen i Norge og vi skal opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel, garanterte han.

– Og vi skal stille krav om lokale ringvirkninger fra olje- og gassproduksjon.

Støre sier satsingen skal være ha et grønt fundament.

– Vi skal sette strengere utslippskrav i produksjonen av olje og gass: Arbeiderpartiet vil ha en nullvisjon for klimagasser fra produksjonen. Derfor må vi legge til rette for utslippsreduksjoner i olje- og gassindustrien ved at elektrisitetsproduksjon med gassturbiner offshore kan erstattes av havvind.

Han sa også at olje- og gasselskapene skal bruke sin innkjøpsmakt og kreve lavutslippsteknologi på offshoreflåten fra 2025, og nullutslippsteknologi fra 2040. 

– Vi vil også kreve at de tre prosentene som oljeselskapene setter av til forskning og utvikling skal brukes til utvikling av nullutslippsteknologi for produksjonen, og at bransjen må dokumentere hvordan disse midlene brukes.

Grønne krav

Han kom med flere grønne industrikrav.

– For det første må olje- og gasselskapene stille miljø- og klimakrav til sine underleverandører, og rapportere på dette arbeidet. 

– For det andre skal vi bygge opp nye og forsterke eksisterende næringer med kompetanse, folk og teknologi fra olje- og gassnæringen.

Og han krever beslutning neste år om at Norge skal fange og lagre CO₂.

– Vil ønsker en sterk og forutsigbar satsing på karbonfangst og – lagring, med investeringsbeslutning i 2020 og at det utredes en CO₂-refusjonsordning med skattefradrag for deponert CO₂. 

Han fortalte også om målene Norge bør ha for havvind.

– Vi må åpne flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind med konkurransedyktige aktører i hele verdikjeden:

– Innen 2030 skal norske selskaper ha en ambisjon om 10 prosent markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet, og en omsetning på 50 milliarder kroner 

Han sier de vil bruke Miljøteknologiordningen og Enova til å tilrettelegge for målrettede satsinger for leverandørindustrien. 

Støre understreket at omstillingen har en pris som de må være villige til å ta.

– Ingen skal stå alene i den omstillingen arbeidslivet nå er inne i. Fellesskapet skal stille opp med penger og rettigheter slik at folk kan få utvikle seg i takt med endringene i arbeidslivet.

SLIK SVARER HAN: Stortingsrepresentant Espen Barth Eide svarer på kritikken. Foto: Tore Kristiansen

Espen Barth Eide svarer slik:

– Får jeg denne kritikken fordi jeg er opptatt av klima?: Jeg har vært medvirkende til å utvikle det som kom ut av landsmøtet vårt; som jeg synes ble bra; en ambisiøs nærings- og industripolitikk som tar inn over seg at Norge må få flere ben å stå på når verden nå skal over i en mer bærekraftig fremtid.

– Det betyr at vi må satse på karbonfangst- og lagring, for å gi norsk gass en fremtid på lang sikt i form av hydrogen, satse massivt på havvind som vil gi norsk leverandørindustri nye muligheter, lete etter mineraler til havs, og i det hele tatt få til en best mulig omstilling der vi utvikler, ikke avvikler, vår verdensledende energibransje, sier han og legger til:

– Jeg tror vi må innse at i den verden vi nå går inn i, med climate emergency og mål om «net-zero» i Storbritannia, ambisiøse planer for Green New Deal på demokratisk side i USA, et stadig mer klima-progressivt EU osv., må fremtidig verdiskapning være forenelig med planetens tålegrenser. Videreføring av dagens kurs er ikke det, noe både 1.5C rapporten og dagens dramatiske rapport fra FNs naturpanel viser.

Eide sier også at han takker ja til invitasjonen om å komme til Stord.

Kravene

Her er overskriftene på kravene fra industrikonferansen:

1. At industrien er for alle.

En konkurransedyktig industri må ta alle samfunnets menneskelige ressurser i bruk.

2. At utvikling av ny industri står på skuldrene av den industrien vi allerede har.

Vi må satse mest der vi allerede har fortrinn og bygge opp under samarbeid på tvers av bransjer, klynger og verdikjeder

3. At vi utnytter våre naturressurser og vår fornybare energi industrielt.
4. At industrien bygger på faste ansettelser og ansattes aktive medvirkning.
5. At ansatte får nødvendig kompetansepåfyll.
6. At ny teknologi utvikler industrien og gir rettferdig omstilling.
7. At staten bidrar til reelt samspill og partnerskap mellom forskning, utdanning og      industri.
8. At staten bruker eierskapet aktivt og målrettet.
9. At offentlig innkjøp bidrar til innovasjon, utvikling og et seriøst arbeidsliv.
10. At industrien har gode rammevilkår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder