VENSTRES STRATEGI: Venstres Abid Raja forklarer i dag partiets posisjon. Foto: Ola Vatn / VG

Venstre-Raja: Vi skal ikke ut av regjering!

Venstres Abid Raja er klokkerklar: – Vi skal ikke ut av regjeringen!

– Selvsagt skal vi ikke ut av regjeringen. Vi får enorme gjennomslag for vår politikk og det er vi i Venstre stolte over og fornøyde med, sier han etter at NTB torsdag kveld siterte kilder i Frp som hevder at Venstre, ved å fremme sin egen skisse til bompengeløsning, planlegger å gå ut av regjeringen.

– Venstre er best i regjering, og regjeringen er best tjent med Venstre i regjering, fastslår Raja kategorisk.

– Men Venstres skisse skaper sterke reaksjoner i Frp?

– Det betyr at vi må snakke sammen mellom alle partiene og finne gode løsninger som vi kan stå sammen om. For Venstre er miljø, kollektiv og rassikring hovedsaker, og vi jobber alltid for å få til enda bedre politikk på de sakene vi brenner for. 

Raja peker nå på hovedkravene partiet må ha gjennomslag for i bompenge-feiden med Frp.

– Vi er virkelig innstilt på å finne løsninger, men vi kan ikke godta å bli med på en løsning som kan gi mer biltrafikk i byene. Vi vil selvsagt bidra til å redusere bompengeutgiftene i distriktene, men ikke på de premissene som ligger i skissen Frp vil ha støtte for, sier Raja, dagen etter vesle Venstre viste muskler og nektet å bøye seg for sine regjeringspartnere.

– Hva må dere ha på plass for å inngå et kompromiss?

Venstres hovedkrav

– Det er mange elementer i vårt forslag, men hovedsakene er som følger, sier han:

– Vi vil ha ned bompengene, spesielt i områder hvor innbyggerne ikke har noen reelt kollektivalternativ. Jeg har siden landsmøtet i mars besøkt 150 kommuner i alle våre fylker – og har ved selvsyn sett at vi ikke kan ta utgangspunkt i denne byen her, sier han gående sammen med VG i Oslo sentrum:

les også

Høyre-topp i Bergen ber om bompenge-fortgang: – Folk er forsynt

– Her går det trikk eller buss hvert femte minutt. Men i store deler av distrikts-Norge går det verken tog eller trikk - bussen kommer kanskje hver time, eller annenhver. Derfor er Venstre for å redusere bompengebelastningen i distriktene. Der er de avhengige av bilen og mer opptatt av å få gul midtstripe og rassikring, enn firefelts.

– Men ikke i storbyene?

– Problemet med å gjøre det, er at vi risikerer at folk da vil begynne å bruke bilen mer. Det vil kunne medføre mer kø og mer utslipp. Det kan ikke Venstre være med på når vi endelig har greid å få ned utslippene, som gjør at vi har fått renere luft både i Oslo, Bergen og i alle byene. Vi i Venstre mener at det beste virkemiddelet i storbyene vil være å øke satsningen på kollektivtransport og reduserte billettpriser for kollektivtrafikken. Det vet vi gir færre biler på veiene.

– Dere er redd det kan true nullvekst i bruk av personbil?

– Ja, nullvekstmålet må ligge fast. Biltrafikk til byene skal ikke øke.

– Om terningkast 1

Den tredje utfordringen Raja trekker frem, er budsjettrealisme.

– Jeg kommer fra samferdselskomiteen, men sitter nå i finanskomiteen: Jeg vet hvilket trykk det er for å øke de offentlige utgiftene. Dette koster og det er altså slik at vi må vise ansvarlighet – og ikke bruke opp pengene til fremtidige generasjoner. Inndekningsbehovet er uavklart.

– Hovedelementene er blitt beregnet til 21 milliarder kroner over ti år?

– Det er ikke et beløp med to streker under.

les også

Bompengepartiet faller – rekordmåling for MDG i Bergen

– Antyder du nå at du ikke tror det kommer noen bompengeavklaring før budsjettforhandlingene 27.- og 28. august?

– Vi er innstilt på å forhandle, så får vi se hvor de neste dagene bringer partilederne.

– Det blir antydet at Venstre presser denne sitronene, fordi det gjør at dere tar førersete i valgkampen, når det gjelder kampen for klimaet?

– Jeg tror alle forstår at det vi holder på med ikke er et spill, men ett reelt ønske fra Venstre å kjempe for løsninger som bedrer klimaet - og si nei til løsninger som kan svekke det. Jeg er temmelig sikker på at vårt landsstyre, når de tilslutt skal ta stilling til hva vi kan godta eller ikke, er veldig opptatt av at vi ikke kan la oss presse til tiltak som svekker klimaet.

– Du ga skissen Frp støtter terningkast 1. Var ikke det litt drøyt?

– Det var kanskje det, men jeg rettet det terningkastet mot de elementene i deres skisse, som vil øke biltrafikken, og dermed gi dårligere luft og høyere utslipp. Det mener jeg står til stryk. 

Her er Venstres fire krav, som ble gjengitt i Aftenposten torsdag.

Skissen

Dette er de fire kravene i Venstres nye skisse:

  • Nullvekstmålet skal ligge fast.
  • Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon. Kan det ikke sannsynliggjøres nullvekst, blir det ikke noe økt statlig bidrag til kutt i bompenger.
  • Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).
les også

Gigantene faller: Velgerne flykter fra Ap og Høyre

Dette punktet betyr at Venstre krever at dersom regjeringsplattformen skal endres, må den endres slik at det blir lovet flere milliarder til kollektivutbygginger enn til bomreduksjoner.

  • Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

De Grønne advarer

De Grønnes talsperson, Une Bastholm er klar:

– Jeg forventer at Venstre står fjellstøtt på kravet om at bompengene i byene ikke skal reduseres. Og så vil ikke lavere billettpriser hjelpe på trafikken, slik Raja foreslår:

– TØI har vurdert om gratisbuss har en effekt på luftkvaliteten på dager med høy luftforurensning. De konkluderer med at gratisbuss vil kunne øke antall kollektivreisende med 40-46 prosent, men mange av dem vil være folk som tidligere gikk, syklet eller helt nye reisende. Bare en av seks vil være overgang fra bil til kollektiv. Altså: Selv hvis bussen blir gratis, så vil trafikken likevel øke dersom du setter ned bompengene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder