KLIMAKAMERATER?: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h.) bekrefter at han og LO blir med AUF-leder Ina Libak og Ap-leder Jonas Gahr Støre på lage en politikk som øker norske klimamål. Foto: Terje Bringedal

LO går sammen med AUF og Ap om 55 prosent klimakutt

LO kjemper for norsk industri og fortsatt olje- og gassatsing – AUF for klimaet. Nå går de to sammen med Ap og forplikter seg til 55 prosent klimakutt innen 2030. Men de vil ikke sette på oljebremsene.

 • Bjørn Haugan

VG møtte AUF-leder Ina Libak, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre onsdag ettermiddag, etter at det ble kjent at EU planlegger å øke sitt klimamål til 55 prosent kutt innen 2030:

De tre bekrefter at de i innspurten av programutkastarbeidet i partiet, som skal være ferdig i neste uke, vil støtte krav om at Norge skal forplikte seg til samme kuttnivå som EU.

– Vi i programkomiteen er blitt enige om at vi skal øke ambisjonsnivået også i Norge, til 55 prosent klimakutt i Norge i 2030, sammenlignet med 1990-nivået, sier Støre som leder programarbeidet i Ap.

Regjeringen forpliktet seg i vinter til minst 50 prosent - og statsminister Erna Solberg ba på klimakonferansen i i Madrid i desember, Europa bli med på 55 prosent.

Nord-Norge-banen

I dag er EUs mål at klimautslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

– Hva konkret vil må gjøres i Norge for å nå 55 prosent kutt innen 2030?

– Vi trenger en kraftig omstilling for å nå våre klimamål og vi trenger hundretusenvis av arbeidsplasser i industrien i hele landet. Norge har mulighet til å få til begge deler. Da må hele økonomien må medvirke; vi må kutte i alle sektorer og alle klimagasser. Vi kjenner utslippskildene, men utviklingen går for tregt. Et eksempel er transport der vi blant annet må over på transport av gods og folk til tog.

– Betyr det at dere eksempelvis nå vil gå inn for Nord-Norge-banen?

– Vi må få transport av gods og mennesker over på bane og bruke Norges muligheter til sjøtransport. Vi ønsker å få en grundig utredning av jernbane i nord, sier Støre.

– Behov for skatteøkninger?

– Trenger vi skatteøkninger for å finansiere 55-prosentmålet?

– Det er ikke en direkte kobling. Men vi trenger en aktiv næringspolitikk som stimulerer til løsninger som kan kutte utslipp og skape jobber. Da må vi ha en stat som er villig til å bruke finansielle muskler, sier Ap-lederen.

les også

Siv Jensen presser Støre etter svensk skattelette-flørt

– Det vi nå ser er at Europa leder an i klimakampen og går i retning av 55 prosent som mål. Det betyr at hele økonomien i Europa må virke for det. Det er bra for Norge, fordi vi har så mye handel med Europa. Og det understreker viktigheten av å videreutvikle EØS-avtalen. Vi må bruke den avtalens mekanismer for å stimulere til løsninger som kutter klimautslipp, sier han.

les også

Katastrofemåling for Støre og Ap – faller under 20 prosent

Støre merker seg at EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, trekker frem bruk av hydrogen, som viktig virkemiddel for å kutte utslipp.

– Vi kan lede an i satsing på hydrogen – både blå og grønn. EUs nye mål understreker en annen stor og viktig satsing vil at Norge skal lede an på; fangst og lagring av CO₂, hvor vi vil kreve to fangstanlegg i Norge, ikke bare ett som vi frykter regjeringen vil lande på i budsjettet, sier han.

– Må vise vei

Han legger til:

– Vi har noen års forsprang innen flere av de nye teknologiene – men dette forspranget spises raskt opp.

Det har blitt trukket frem at arbeiderbevegelsen står i klimaspagaten: LO på den ene side, som forkjemper for industri og olje, og AUF som klimaforkjemper.

les også

Erna Solberg innrømmer at de borgerlige spriker politisk – men sier de rødgrønne spriker mer

– Tror dere det er mulig å få til en norsk plan for 55 prosent kutt, hvor AUF og LO blir enige?

– Ja, arbeiderbevegelsen er nødt til å være de som viser veien inn i fornybarsamfunnet. Det er Hans-Christians medlemmer i LO som kan bidra med en rettferdig klimapolitikk; hvor du holder folk i jobb, samtidig som du skaper noe grønne jobber, sier AUF-leder Ina Libak.

– Ikke oljebrems

– Det står i AUF-programmet at dere vil ha varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og i Iskanten: Dere kolliderer dette, for eksempel?

– Et klimamål har ingen betydning om det ikke følges opp i praktisk politikk. Dette må følges opp med praktiske tiltak. Våre medlemmer er klimaløsere i industrien i bygg og anlegg; i hele næringslivet – og offentlig sektor. Det er klimaløserne som skal bidra til å nå disse målene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Må oljebremsene settes noe tidligere på for å nå de nye og ambisiøse klimamålene?

– Nei. I januar la LO, NHO og Equinor frem konkrete tiltak for å få utslippsfri produksjon på norsk sokkel, tiltak som monner og som spiller på lag med næringen og arbeidsfolk. Det vil være avgjørende for å nå de nye klimamålsettingene. Hydrogenproduksjon er et annet element, hvor vi kan satse på en klimavennlig energi. Havvind er en annen satsing, hvor leverandørene av olje- og gass vil kunne ta en lederrolle, sier LO-sjefen.

– Ekstraskatt på bensin?

AUF-leder Libak sier de skal klare å finne omforente løsninger.

– Dette handler om min generasjon. Det er derfor 55-prosentmålet er så viktig: Vi har så kort tid på oss til å kutte utslipp. Den andre grunnen er at dette blir et konkurransefortrinn for Norge – vi må være verdensledende. Hvis min generasjon skal være i et samfunn hvor Norge ikke lenger er verdensledende, så er det et Norge uten arbeidsplasser. Derfor er vår fornuftige omstilling veien å gå.

– Dere står på petroleumsfrie soner?

– Det er våre krav, så er vi ikke å mål med programarbeidet, så får vi se hvordan det ender opp i Aps program. For AUF vil det være avgjørende at vi sier nei noen steder. Det avgjørende for AUF, Ap og Norge er hva vi skal leve av i fremtiden.

les også

Jonas? Eller Erna?

– AUF vil ha ekstraskatt på bensin og diesel i byene, Støre?

– Jeg går ikke inn i programteksten nå, med programkomiteen er satt sammen med folk fra hele arbeiderbevegelsen, som skal komme med et samlet kraftfullt svar på klimautfordringene.

– Det er helheten i hva vi får gjennomslag som er viktig. Det avgjørende er å bli enige om tiltak som gjør at vi kan kutte 55 prosent innen ti år, sier lederen av Aps ungdomsorganisasjon.

Mer om

 1. LO
 2. AUF
 3. Hans-Christian Gabrielsen
 4. EU
 5. Hydrogen
 6. Jonas Gahr Støre
 7. Klimautslipp

Flere artikler

 1. To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

 2. – Regjeringen lurer seg selv

 3. En oppskrift på økte utslipp

 4. Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

 5. Ap-Jonas vil ha statlig industri-comeback: – Politikk for 2020-tallet

Fra andre aviser

 1. EU fremskynder gassens død

  Bergens Tidende
 2. Ap-lederen tror ikke markedet alene kan løse klimakrisen: – Krever en annen type næringslivspolitikk

  Aftenposten
 3. Ap-lederen vil ha en nasjonal dugnad for ungdom som har tapt mest under koronakrisen

  Aftenposten
 4. EU-kommisjonen vil ha ytterligere kutt i klimautslippene

  Aftenposten
 5. Statsbudsjettet: Norge når klimamålet 20 år for seint

  Bergens Tidende
 6. Vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no