I HARDT VÆR: PU-leder Ingrid Wirum sliter med lav tillitt blant sine ansatte, men hun sier hun tar ansvar for de dårlige tallene. Tillitsvalgt Geir Petter Pettersen (innfelt) er rystet over mobbetallene. Foto: Robert Eik/VG, Henning Carr Ekroll

Tillitskrise i Politiets utlendingsenhet

Ledelsen får refs av ansatte i undersøkelse

Flere melder om et mobbeproblem

Bare 24 prosent av de ansatte har tillit til Ingrid Wirum og resten av toppledelsen i Politiets utlendingsenhet (PU).

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

I en intern medarbeiderundersøkelse som legges fram for de ansatte på mandag, kommer det fram krisetall for politietaten:

** Kun 24 prosent er enig i at de har tillit til den øverste ledelsen.

** 67 prosent er uenig i at ledelsen har en rettferdig personalpolitikk.

** Over halvparten er uenige i at de trygt kan varsle om kritikkverdige forhold.

Men kanskje verst:

Hele 28 prosent svarer at de kan ha blitt utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig atferd, noe som etter det VG får opplyst dreier seg om nærmere 100 personer.

18 prosent av de ansatte er helt sikre på at de har opplevd mobbing, mens over halvparten mener de kan ha vært vitne til mobbing.

- Tar ansvaret

- Det er ikke sånn det skal være på en arbeidsplass. Det er urovekkende, sier Geir Petter Pettersen, tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund (PF) for PU.

Pettersen er spesielt rystet over mobbetallene.

- Når ledelsen kommer så dårlig ut på tillit i en undersøkelse med svarprosent på hele 71 prosent, er det vanskelig å se bort ifra at mobbetallene kan ha noe med det å gjøre.

- Resultatene er for svake. Dette tar jeg ansvaret for, sier PU-leder Ingrid Wirum.

Hun peker på at PU i løpet av de siste tre årene har doblet tvangsutsendte fra Norge til 4700 personer og vært gjennom en krevende omorganisering- og effektiviseringsprosess.

- I dag ser jeg at dette kan ha gått på bekostning av de ansattes arbeidshverdag. Jeg er i dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte om å følge opp resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen, sier Wirum.

Anmeldt

I september ble PU anmeldt av hovedverneombudet til Spesialenheten for politisaker.

- Anmeldelsen gjelder brudd på arbeidstidsbestemmelser: Omfang og bruk av overtid, samt hviletid og vaktlengder. Vi er nå i gang med etterforskningen, sier advokat Karl Inge Rotmo i Spesialenheten for politisaker.

Wirum hevder hun har ønsket dialog om de anmeldte forholdene.

- Vi mener ikke at det er grunnlag for noen anmeldelse, sier PU-sjef Ingrid Wirum.

Konflikt

Det har i lang tid vært store problemer mellom PU-ledelsen og de tillitsvalgte. I fjor gikk det så langt at politidirektør Ingelin Killengreen mente ekstern hjelp var nødvendig.

- Leder Arne Johannessen i PF og jeg var enige om at konflikten i PU var en slik karakter at den beste måten å komme seg videre var ved hjelp av eksterne fasilitatorer, sier Killengreen til VG.

Det ble firmaet Psykologbistand som gjennomførte samarbeidsseminaret.

- Etter dialog med Politidirektoratet (POD) gjennomførte ledelsen og de tillitsvalgte for en tid tilbake et seminar. Men PU har aldri fått noe pålegg om dette, sier Wirum.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder