SIKTET: Sigurd Klomsæt er mistenkt for å ha lekket 22.juli-dokumenter til pressen. Foto: Scanpix

Politiet hadde ikke rettslig kjennelse - Tok Klomsæts klienttelefoner

Politiet beslagla trafikkdata fra telefonene advokat Sigurd Klomsæt bruker til å kontakte sine klienter. Ulovlig, mener advokatkollega.

 • Eric B. Utheim

Artikkelen er over åtte år gammel

Politiet sikret seg trafikkdata fra fem telefoner tilhørende Klomsæts kontor. Telefonene disponeres av ham selv, hans kone og hans kollega Johannes Wegner Mæland. Tre av telefonene brukes i jobbsammenheng, til klientkontakt.

BAKGRUNN: Statsadvokat klaget inn Klomsæt for lekkasjer

Politiet hadde ingen rettslig kjennelse, men brukte en paragraf i straffeprosessloven som sier at «ting som antas å ha betydning som bevis» kan inndras.

Nå bes tingretten om å se på lovligheten i å beslaglegge disse tre vitnetelefonene.

- Det har vært utstrakt klientkontakt til og fra disse telefonene, sier advokat Arvid Sjødin til VG.

- Det kan foreligge forhold underlagt taushetsplikten advokater har i materialet. Da har ikke politiet adgang til å ta beslag.

Større press

Asker og Bærum politidistrikt gjorde beslagene i sin etterforskning av om Klomsæt har lekket informasjon fra 22. juli-saken til media.

Sjødin ber nå, på vegne av Klomsæt, tingretten i Asker og Bærum foreta en rettslig vurdering av lovligheten i beslaget.

- For å beskytte klientene. Vi tolker det politiet har gjort som rettsstridig, sier han.

Justispolitiker André Oktay Dahl (H) sier på generelt grunnlag at det har blitt et større press på advokaters taushetsplikt de siste årene.

- Blant annet har vi sett flere eksempler på at skattemyndighetene krever innsyn i advokaters dokumentasjon.

- Bør en advokats taushetsplikt være absolutt?

- Ja, den bør i utgangspunktet være det. Vi kan ikke plukke litt her og litt der i taushetspliktspørsmål. Det er viktig for demokratiet at det ikke rokkes ved klienters tillit til sine advokater, sier han.

KOMMENTAR: Ikke en eneste tanke om kildevern

Ønsker ny lov

Oktay-Dahl ønsker seg en ny advokatlov, som vier fokus til blant annet taushetsplikten.

Advokatforeningens leder Berit Reiss-Andersen mener også at dagens regler er for dårlige.

- Advokaters kommunikasjon med klienter er underlagt taushetsplikt. Klienter må stole på at det de sier til sin advokat ikke slippes videre, men hvis det gjelder bevis i en sak hvor advokaten selv er siktet, kan det gjøres unntak. Men man bør da sortere ut det som er taushetsbelagt, forteller hun til VG.

Hun presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Klomsæt er ikke siktet, men har status som mistenkt.

Politiadvokat Knut Skavang sier at politiet fikk tillatelse fra Post- og teletilsynet til å be Klomsæts teleoperatør om innsyn i trafikkdataene.

- Det aktuelle teleselskapet valgte frivillig å gi politiet dette, sier politiadvokaten.

Kontaktet vitner

- Mitt syn er at dette ikke er informasjon underlagt den absolutte taushetsplikt. Politiet er da heller ikke på jakt etter, eller har opplysninger om, at dette beslaget inneholder informasjon underlagt taushetsplikten, sier Skavang til VG.

- Vi mener vi ikke har handlet i strid med noe lovverk. Retten må nå se på dette. Kommer de til et annet resultat, vil vi ikke bruke resultatene fra beslaget videre i saken.

Arvid Sjødin forteller VG at han kjenner til at politiet har kontaktet vitner, og konfrontert dem med trafikkdata fra beslagene.

- Har dere konfrontert journalister og mediefolk, Skavang?

- Det kan jeg ikke svare på. Men poenget med beslaget er å sjekke hvem Klomsæt har vært i kontakt med, og eventuelt når.

PS! Sigurd Klomsæt ønsker ikke uttale seg i saken.

Mer om

 1. 22. juli

Flere artikler

 1. Politiet må gi ut kopi av etterforskers harddisk

 2. Harddisk sentral i rettssak om 22. juli-lekkasjer

 3. Politiet anker frikjennelsen av Klomsæt

 4. Mener Klomsæt må ha hatt medhjelper til lekkasje av Breivik-bilder

 5. Klomsæt: - Har mistet mange illusjoner om rettsstaten

Fra andre aviser

 1. Ber tingretten undersøke Klomsæt-beslag

  Bergens Tidende
 2. Ber tingretten undersøke Klomsæt-beslag

  Aftenposten
 3. Ber tingretten undersøke Klomsæt-beslag

  Fædrelandsvennen
 4. Ber tingretten undersøke Klomsæt-beslag

  Fædrelandsvennen
 5. Politiet får kraftig refs for Klomsæt-etterforskning

  Aftenposten
 6. Nektet straffskyld

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no