– Latterlig kritikk, svarer Ap.

LITE IMPONERT: Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener Ap forsøker å fremstå som handlekraftige ved å fremme tiltak som allerede diskuteres, men ikke får det til. Foto: GEIR OLSEN, VG

Kulturministeren ut mot Ap-forslag: Mener Ap mislykkes i et forsøk på å virke handlekraftige

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener Aps forslag om tiltak for å bekjempe koranskole-reiser og sosial kontroll er uoriginalt og vil gi mer byråkrati.

Artikkelen er over to år gammel

Torsdag gikk Aps Masud Gharahkhani ut og sa han mener saken om norske elever som har blitt sendt på koranskole i Somalia, der de ble sperret inne og utsatt for vold, er en konsekvens av at det ikke har blitt stilt strenge nok krav til muslimske trossamfunn.

Derfor fremmer han tirsdag et forslag på stortinget om en samfunnskontrakt for trossamfunn, der Ap vil stille en rekke krav alle trossamfunn må følge om de ikke vil miste statsstøtten. Kulturminister Helleland er mildt sagt ikke imponert.

– Her slår Arbeiderpartiet virkelig inn åpne dører, sier Helleland til VG.

Bakgrunn: Vil frata trossamfunn statsstøtten hvis de ikke driver integreringsarbeid.

– Vi har mer tro på en lovendring

Forslaget fra Arbeiderpartiet går ut på å lage en samfunnskontrakt som forplikter alle trossamfunn til aktivt integreringsarbeid, blant annet gjennom obligatorisk kursing av religiøse ledere. Ap vil også kreve at det skal være 40 prosent kvinner i styrene, og at styrerepresentantene skal være demokratisk valgte.

Norske ungdommer: Sperret inne og lenket fast på koranskole i Somalia.

– Jeg tror Ap har kopiert det de sier fra det forslaget som er på høring, sier Helleland.

Hun viser til at det har ligget et lovforslag på høring siden tidlig i høst om å endre vilkårene for statsstøtte til tros- og livssynssamfunn i Norge.

– Der drøfter vi ulike tiltak for bedre kvinnerepresentasjon i trossamfunnene. Vi vil gjøre det lettere å nekte trossamfunn statsstøtte om de diskriminerer, oppfordrer til at rettigheter eller friheter krenkes, eller begår lovbrudd, sier hun.

Helleland mener det vil være enklere å frata trossamfunn statsstøtte med en lovfestet hjemmel, enn med samfunnskontrakten Arbeiderpartiet foreslår.

– Når vi gir støtte til trossamfunn, vil vi be dem om at de må godta en del premisser for støtten. Det er jo akkurat det Arbeiderpartiets samfunnskontrakt vil innebære, men vi har mer tro på en lovendring som stiller tydelige krav.

Listhaug etter hastemøte om koranskole-saken: Vil se på mulighetene for å endre passreglene

Mener Ap-forslaget vil gi mer byråkrati

Kulturministeren sier departementet også jobber med å få på plass bedre kurs for religiøse ledere om hvordan de best kan ivareta oppgavene sine og bidra til integrering.

– Arbeiderpartiet vil gjøre slike kurs obligatoriske. Mener dere ikke det er nødvendig?

– Opplæring er avgjørende, det er vi enige i. Vi vil opprette lokale lavterskeltilbud så det blir lettere for alle å delta.

Hun peker også på at Arbeiderpartiets forslag om 40 prosent kvinneandel i styrene til tros- og livssynssamfunnene kan gi et mer byråkratisk system.

– For å innfri kravet kan trossamfunnene komme til å opprette administrative styrer i tillegg, på siden av andre allerede eksisterende styringsorganer. I et sånt system kan det jo fortsatt være bare menn i selve styret for trossamfunnet. Her rir Ap to hester for å forsøke å framstå som handlekraftige.

Fikk du med deg? Kartlegging av moskeer: – Driver koranskoler uten tilsyn.

Ap: Latterlig kritikk

Masud Gharahkhani mener det er Helleland som ikke har fulgt med i timen, og at lovforslaget som ligger på høring ikke er godt nok.

– Dette er latterlig kritikk av kulturministeren, og svak argumentasjon. Hun sitter og administrerer, men nå har vi kommet med noen konkrete forslag i kampen mot radikalisering og sosial kontroll. Hun legger seg på linje med imamene som går i forsvarsposisjon.

Hva er det egentlig dere forslår som ikke allerede står i dette lovforslaget?

– De har ikke vært tydelige nok. Det står ikke noe om et krav om 40 prosent kvinneandel styrene, eller obligatorisk opplæring av religiøse ledere. Vi må stille tydelige krav og ikke bare prate om at dette er viktig, sier han og legger til:

– Forskjellen er av vi ønsker at disse konkrete tiltakene skal settes inn nå, så vi kan motvirke koranreiser, radikalisering og sosial kontroll.

Gharahkhani er slett ikke bekymret for at Ap-forslaget om 40 prosent kvinnerepresentasjon i styrene kan gi mer byråkrati.

– De muslimske trossamfunnene mottar betydelige summer av staten. Da skal krav om 40 prosent kvinnerepresentasjon følges opp. Det handler om norsk likestilling. Dersom noen velger å trikse seg ut av dette kravet, så kan det følges opp med sanksjoner som kutt i støtte. Dette burde Høyre-statsråden støtte helhjertet opp om.

Kommentar: Sosial kontroll: Mer enn kvinnekamp

IKKE GODT NOK: Aps Masud Gharahkhani mener Helleland burde sluttet opp om Aps forslag. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder