VIL STRAFFE: Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker fortsatt at rusmisbrukere skal få straff. Foto: Helge Mikalsen VG

Justisministeren vil fortsatt straffe rusmisbrukere

Et flertall på Stortinget vil ikke lenger straffe rusmisbrukere, men det kommer til å ta tid før det skjer noen politisk endring. Justisminister Per-Willy Amundsen vil fortsatt gi straff i mellomtiden.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Politiet skal håndheve gjeldende regelverk. Vi kan ikke forskuttere utfallet av det nye flertallet på Stortinget, sier Amundsen til VG.

I midten av desember kom det frem at et flertall på Stortinget ønsker å overføre ansvaret for rusmisbrukere fra justis- til helsesektoren.

Bakgrunn: Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere

Det vil imidlertid ta tid. Det neste naturlige steget er et offentlig utvalg som vurderer saken. Utvalget vil ikke bli nedsatt før etter regjeringsforhandlingene i januar. Deretter venter utvalgets arbeid og politisk behandling.

– Hindre at enda flere blir fanget

I mellomtiden skal politiet fortsatt straffe rusmisbrukere, selv om flertallet ønsker noe annet.

I dag har politiet føringer om særlig å prioritere avdekking av bakmenn og inndra straffbart utbytte av den illegale narkotikaomsetningen, sier justisministeren.

Forskere spår trøbbel: Narkopolitikken overføres fra justis til helse

– Også innsatsen mot brukermiljøene er viktig, vi må hindre at enda flere blir fanget i elendigheten narkotika fører med seg, sier Amundsen.

Både påtalemyndigheten og domstolen fokuserer på at bøter eller fengselsstraff ikke løser avhengighet, ifølge Amundsen. Han viser til «målrettede» straffesanksjoner, som oppfølging av ungdom og rusbehandling i fengsel.

VGTV har tidligere vist hvordan narkolangere jobber:

Ikke en del av flertallet

Justisministeren, som er positiv til en debatt om norsk narkotikapolitikk, påpeker at hans eget parti ikke er en del av flertallet, i likhet med Kristelig Folkeparti. Begge frykter konsekvensene av en avkriminalisering.

– Jeg mener at kjøp, salg og bruk av cannabis fortsatt bør være straffbart, sier Amundsen.

VG har spurt Amundsen om det er relevant hva han selv og partiet mener når flertallet ønsker noe annet, men har ikke fått svar.

Høie tidligere i år: Helseministeren vil ikke straffe rusmisbrukere

Det er samtidig helt avgjørende med et godt forebyggende arbeid, mener Amundsen.

– Det er viktig at ungdom på et tidlig tidspunkt får informasjon om både helsemessige og sosiale konsekvenser av rusbruk. Dette er et felles ansvar, sier han.

SKUFFET: Jan Gunnar Skoftedalen hadde håpet på mer fra justisministeren. Foto: Rusfeltet.no

– Litt leit

Jan Gunnar Skoftedalen er leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Han er skuffet over uttalelsen fra justisministeren.

– Det er en lang prosess som kommer, og i mellomtiden kunne justisministeren sendt et kraftig signal ved å si at man ikke prioriterer rusavhengige i gaten med brukerdoser. Det er litt leit at han ikke kan gjøre det, sier han.

Fikk du med deg? Thorvald Stoltenberg jubler for Stortingets rusreform

Ifølge Skoftedalen opplever ikke rusmisbrukere at politiet ser mellom fingrene.

– Nå fortsetter vi med det som oppleves som jaging av rusmisbrukere og straffereaksjoner, sier han.

Han erkjenner at det er et regelverk, men sier at spørsmålet er hvilke områder man skal prioritere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder