INNKALT: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at han måtte svare for VGs broavsløringer i Stortingets spørretime i november. Foto: Frode Hansen VG

Solvik-Olsens krav til Vegvesenet etter VG-avsløring: Fullstendig oppdatert innen februar

Samferdselsministeren sier han forventer at en oversikt over trafikkfarlige rekkverk og broer er på plass i februar neste år.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg forventer at Vegvesenet kan peke på at alle de registreringene som skal ligge i Brutus, faktisk er lagt inn. At systemet er oppdatert, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

VG har avslørt omfattende mangler i Vegvesenets broregister Brutus – og at det gjennom minst 12 år er pekt på manglende kartlegging av broer med trafikkfarlige rekkverk. Nå sier samferdselsministeren at han forventer å ha oversikten på bordet innen 1. februar 2018.

– Fullstendig oppdatert?

– Fullstendig oppdatert. Det betyr ikke nødvendigvis at alle inspeksjoner er gjort, men da vil vi i så fall få avdekket det. Da kan vi svare på hvilke endringer Vegvesenet må gjøre – og hvor du eventuelt har en situasjon som er verre enn vi har trodd og der det er behov for mer ressurser, sier Solvik-Olsen.

Les VG-avsløringen: Vegvesenet bryter reglene på 1 av 2 broer

Lover bedre sikkerhet

Mandag fortalte VG historien om Siri Tobiassen (16) og Henning Vollan Liuhagen (18) som omkom i en bilulykke på Ask i Buskerud i 2005.

En medvirkende årsak til dødsulykken var feil på rekkverket som ledet inn mot broen der ulykken skjedde. I etterkant anbefalte ulykkesgranskere fra Statens vegvesen at hele Norges veinett burde kartlegges og utbedres for lignende rekkverk.

– Den fullstendige oversikten som er etterspurt gjennom tolv år bør være på plass innen 1. februar?

– Ja, i utgangspunktet regner jeg med det. Så kan det være detaljer som gjør at det må nyanseres, men utgangspunktet mitt er at det skjer, sier Solvik-Olsen.

Siri Tobiassen (16) og sjåfør Henning Vollan Liuhagen (18) døde i en broulykke i 2005. Den er én av 33 dødsulykker der granskere fra Statens veivesen har slått fast at feil eller mangler på rekkverk på og ved bro har medvirket til det alvorlige skadeomfanget. Foto: PRIVAT

– Vi har snakket med familier som har mistet sine tenåringsbarn. De har ventet i mange år på at man skal få oversikten – og at det følges opp med midler. Kan de føle seg trygge på at det blir bedre nå?

– Ja, det mener jeg de kan. Vi har løftet vedlikehold betydelig, og forfallet går ned for fjerde år på rad. Ting blir gradvis bedre, og det arbeidet skal vi fortsette med.

Les også: Kritiske skader blir stående i årevis

«Kokte bort i kål»

Samferdselsministeren viser til Vegtilsynet knusende tilsynsrapporter og VGs avsløringer av manglende registrering og inspeksjoner på Norges 17.000 riks- og fylkesveibroer.

– Når vi har blitt bevisste på situasjonen griper vi fatt i det og sørger for at verktøyene blir brukt. De økonomiske midlene er i større grad til stede, men du klarer ikke trylle bort alle problemer over natten, sier Solvik-Olsen.

VG avslørte mandag at dybdeanalysen som avdekket at 33 dødsulykker som skyldtes feil og mangler pårekkverk ble liggende i 19 måneder fra den ble skrevet til den ble publisert.

Interne eposter hos Vegvesenet avdekket at ulykkesrapporten hadde «kokt bort i kål» og «gikk i glemmeboken».

– Det er jo ikke godt nok. I en menneskelig verden så er det sånn at du ikke klarer å fikse alt samme dagen som du blir klar over det, men ikke å ha et system for å følge opp sånne ting, det er ikke godt nok. Det vet jeg også at Vegvesenet ikke synes er godt nok, sier samferdselsministeren.

OPPVASKMØTE: Direktør i veiavdelingen i Statens vegvesen, Jane Bordal, veidirektør Terje Moe Gustavsen og seksjonssjef for broforvaltning og beredskap i veiavdelingen, Morten Wright Hansen etter møtet hos samferdselsministeren. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen VG

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen innrømmet etter avsløringene i november at situasjonen er alvorlig.

Svarer Senterpartiet

Onsdag sa Senterpartiets transportpolitiske talsmann Ivar Odnes at Stortinget må oppdateres på trafikkfarlige broer.

– Og er det et større behov enn det som ligger i potten til vedlikehold hos Statens vegvesen, så er det Stortinget som kan være med å bidra til en omprioritering eller tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett, sa Odnes til VG.

Solvik-Olsen svarer at tiden vil vise om det er nødvendig med ekstrabevilgninger.

– Det er et betydelig handlingsrom innenfor de eksisterende budsjettene som gjør at dersom risikoen er høyere så kan vi prioritere det. Hvordan vi skal gjøre dette kommer vi tilbake til tidlig i februar, svarer Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan er det vedtatt at samtlige rekkverk langs riksveier med fartsgrense over 70 km/t skal være oppdatert innen 1. januar 2024. Det er anslått at prosjektet vil koste 2,5 milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder