Millionkutt rammer kreftpasienter

Helse Sør krever at Radiumshospitalet skal spare 98 mill. kroner. Sykehuset raser mot forslaget og varsler behandlingsstopp for flere pasientgrupper.

ARTIKKELEN ER OVER 15 ÅR GAMMEL

De foreslåtte kuttene kan få dramatiske konsekvenser for landets kreftpasienter.

Allerede nå varsler sykehusets direktør Jan Vincents Johannessen at kuttene vil gå utover følgende pasientgrupper:

Pasienter med bukhinnekreft

Spesielle typer bløtvevskreft

Smertebehandling hos kreftpasienter må avvikles

En rekke pasienter vil måtte reise til utlandet for å få behandling.

- Krav på behandling

Det kriserammede sykehuset ligger i år an til et underskudd på 30 millioner kroner.

Nå krever eieren, Helse Sør, at landets eneste kreftsykehus kutter budsjettet med 98 millioner kroner de neste to årene.

- Dersom et kutt på dette nivået blir vedtatt, betyr det at vi må stanse behandlingstilbudet til flere pasientgrupper, sier Sigbjørn Smeland, klinikksjef ved sykehuset.

Helse Sør må spare flere hundre millioner kroner de neste to årene for å gå i budsjettbalanse.

Radiumhospitalet går selv inn for et budsjettkutt på 33 millioner kroner, men reagerer på at alvorlig syke kreftpasienter ikke blir skjermet, dersom Helse Sørs kutt blir vedtatt.

- Dette dreier seg om pasienter som har krav på behandling, og som ikke kan stå på ventelister, sier Smeland til VG.

Sykehusets eget forslag til budsjett- kutt innebærer dagbehandling og færre innleggelser.

- Men dette er penger vi kan spare uten at det går ut over pasienten, sier Smeland.

- Må i balanse

I tillegg til budsjett-kuttene mister sykehuset inntekter på åtte millioner kroner, fordi sykehusets statlige refusjoner for kreftbehandling blir redusert.

Blir det radikale kuttet vedtatt, betyr det at sykehuset også må si opp leger og sykepleiere.

- Blir vi tvunget til det, vil det kunne ødelegge viktige fagmiljøer ved sykehuset, som det vil ta lang tid å bygge opp igjen, sier Smeland.

De ansatte ved sykehuset raser nå mot kutt-planene, og mener at Helse Sørs spareplaner er kortsiktige.

- Her snakker vi om pasienter med behandlingsgaranti. Dersom vi må kutte i tilbudet, betyr det bare at andre sykehus må betale regningen, eller at staten må betale for å sende dem til utlandet, sier Gry Geitvik, ansattrepresentant i styret, til VG.

Det endelige budsjettet blir vedtatt mandag neste uke.

- Helse Sør går i underskudd, og vi må komme i balanse i 2005. Radiumhospitalet må være med og ta sin del av underskuddet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere dette, sier Marit Lund Haukom, viseadministrerende direktør i Helse Sør, og styreformann ved Radiumhospitalet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder